[HOT] Cuộc đổ bộ của binh đoàn bọ cánh cứng

Sau khi đội quân Shirne báo thù không thành, chúng đã ngấm ngầm chuẩn bị một đội quân sẵn sàng đổ bổ hành tinh Phillon. Đội quân này không phải các chiến binh người lái mà chính là binh đoàn bọ cánh cứng

Lên đầu trang