Hướng dẫn

Kỹ năng B-GEAR

07-29-2016

Kỹ năng đặc biệt của B Gear                                                                      


Charging shot Img chargeshot small.png                                                                         
Tập trung năng lượng để bắn ra một lần cho vũ khí cơ bản với lực tấn công và xác suất tăng cao.                 
Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao Lực công kích VK cơ bản Tái công kích VK cơ bản Tăng tầm quan sát VK cơ bản
1 15 50 SP 50% -10% 10%
2 30 60 SP 60% -12% 12%
3 45 70 SP 70% -15% 15%
4 60 80 SP 80% -18% 18%
5 75 100 SP 100% -20% 20%
6 90 200 SP 200% -30% 30%
                                                                               

Reaper Img multitarget small.png                                                                                                                                            
Tăng khả năng bắt mục tiêu, bán kính quan sát và góc bắn tên lửa.                                                                            

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Ngắm đa mục tiêu VK cao cấp Góc bắn VK cao cấp Tăng tầm quan sát Lực công kích VK cao cấp
1 25 0 +7.5° 10% 14%
2 32 0 +9.74° 15% 18%
3 39 0 +11.46° 20% 30%
4 46 0 +13.75° 25% 40%
5 53 0 +15.47° 30% 60%
6 60 0 +17.76° 35% 80%
7 67 0 +19.48° 40% 100%
8 74 0 +21.77° 45% 200%

Quyết tử Img bigboom small.png                                                                  
Tự hủy để gây ra sát thương cho các đối tượng xung quanh tùy vào lượng HP của người sử dụng                

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Bán kính nổ SP tiêu hao Thời gian tái kích hoạt
1 70 800m 250 SP 900 sec.
2 80 1000m 250 SP 720 sec.
3 90 1200m 250 SP 540 sec.
4 100 1400m 250 SP 300 sec.

Tàng hình Img invisible small.png                                                                

Biến mất khỏi radar và tầm quan sát của người chơi, quái vật. Nhưng không thể sử dụng kỹ năng hoặc tấn công                                                                  

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao
1 45 11 SP/sec.


Kỹ năng cơ bản                                                                 

Tăng cường vũ khí cơ bản Img fireshot small.png                                                                  
Tăng lực công kích của vũ khí cơ bản trong 1 khoảng thời gian nhất định                                                                

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 9 5% 8 SP 180 sec. 170 sec.
2 14 9% 8 SP 180 sec. 170 sec.
3 19 12% 8 SP 180 sec. 170 sec.
4 24 14% 28 SP 180 sec. 170 sec.
5 29 15% 28 SP 180 sec. 170 sec.
6 64 15% 28 SP 300 sec. 290 sec.
7 69 16% 38 SP 300 sec. 290 sec.
8 74 18% 48 SP 300 sec. 290 sec.
9 79 20% 48 SP 300 sec. 290 sec.
10 84 30% 48 SP 300 sec. 290 sec.
11 89 40% 48 SP 420 sec 410 sec
12 94 50% 48 SP 420 sec 410 sec
13 99 60% 48 SP 420 sec 410 sec
14 104 70% 48 SP 420 sec 410 sec
                                                                               

Tăng cường vũ khí cao cấp Img missileshot small.png                                                                
Tăng lực công kích của vũ khí cao cấp trong 1 khoảng thời gian nhất định                                                                               

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 13 5% 8 SP 180 sec. 170 sec.
2 18 9% 8 SP 180 sec. 170 sec.
3 23 12% 8 SP 180 sec. 170 sec.
4 28 14% 28 SP 180 sec. 170 sec.
5 33 15% 28 SP 180 sec. 170 sec.
6 68 15% 28 SP 300 sec. 290 sec.
7 73 17% 38 SP 300 sec. 290 sec.
8 78 18% 48 SP 300 sec. 290 sec.
9 83 20% 48 SP 300 sec. 290 sec.
10 88 30% 48 SP 300 sec. 290 sec.
11 93 40% 48 SP 420 sec 410 sec
12 98 50% 48 SP 420 sec 410 sec
13 103 60% 48 SP 420 sec 410 sec
                                                                               

Tập trung Img concentration small.png                                                                 
Tăng thêm độ chính xác cho vũ khí khi tấn công                                                                 

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 20 3.29% 15 SP 180 sec. 170 sec.
2 32 7.84% 15 SP 180 sec. 170 sec.
3 44 11.76% 15 SP 180 sec. 170 sec.
4 56 15.69% 25 SP 180 sec. 170 sec.
5 68 19.61% 30 SP 300 sec. 290 sec.
6 80 23.53% 35 SP 300 sec. 290 sec.
7 92 27.45% 40 SP 300 sec. 290 sec.
8 104 31.37% 40 SP 300 sec. 290 sec.
 
                                                                               

Tránh né Img evasionup small.png                                                                   
Tăng khả năng tránh né của phi cơ trong 1 khoảng thời gian nhất định                                                                    

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 20 1.96% 15 SP 180 sec. 170 sec.
2 32 3.92% 15 SP 180 sec. 170 sec.
3 44 5.88% 15 SP 180 sec. 170 sec.
4 56 7.84% 25 SP 180 sec. 170 sec.
5 68 9.80% 30 SP 300 sec. 290 sec.
6 80 11.76% 35 SP 300 sec. 290 sec.
7 92 13.73% 40 SP 300 sec. 290 sec.
8 104 15.69% 40 SP 300 sec. 290 sec.
                                                                               

Phòng ngự Img defenseup small.png                                                                                                                               
Tăng khả năng phòng ngự của phi cơ trong 1 khoảng thời gian nhất định                                                                

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 20 1.96% 15 SP 180 sec. 170 sec.
2 32 3.92% 15 SP 180 sec. 170 sec.
3 44 5.88% 15 SP 180 sec. 170 sec.
4 56 7.84% 25 SP 180 sec. 170 sec.
5 68 9.80% 30 SP 300 sec. 290 sec.
6 80 11.76% 35 SP 300 sec. 290 sec.
7 92 13.73% 40 SP 300 sec. 290 sec.
8 104 15.69% 40 SP 300 sec. 290 sec.
                                                                               

Giảm sát thương Img reducedmg small.png                                                                  
Giảm lực tấn công của các vũ khí vào giáp của phi cơ                                                                       

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao Giảm hư hại giáp Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 18 25 SP 10% 120 sec. 180 sec.
2 27 25 SP 13% 120 sec. 180 sec.
3 36 40 SP 16% 120 sec. 180 sec.
4 45 40 SP 19% 120 sec. 180 sec.
5 54 60 SP 22% 120 sec. 180 sec.
6 63 60 SP 25% 120 sec. 180 sec.
7 72 60 SP 28% 120 sec. 180 sec.
8 81 60 SP 31% 120 sec. 180 sec.
9 90 80 SP 35% 120 sec. 180 sec.
                                                                               

Kỹ năng chính của B Gear                                                                            

Ném bom Img gbm small.png                                                                                                                                 
Vũ khí cao cấp chuyển sang ném bom các mục tiêu dưới mặt đất                                                                               

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao Lực công kích VK cao cấp Bắn đa mục tiêu của VK cao cấp Bán kính nổ VK cao cấp
1 20 4 SP/sec. 0 2 50
2 29 4 SP/sec. 10% 2 60
3 38 4 SP/sec. 15% 2 70
4 47 4 SP/sec. 20% 4 80
5 56 6 SP/sec. 25% 4 90
6 65 6 SP/sec. 30% 4 100
7 74 7 SP/sec. 35% 5 100
8 83 7 SP/sec. 40% 5 100
9 92 7 SP/sec. 45% 6 100
                                                                               

Tên lửa chùm Img abm small.png                                                                         
Bắn tên lửa chùm vào mục tiêu trước mặt                                                                            

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao Lực công kích VK cao cấp Bắn đa mục tiêu của VK cao cấp Bán kính nổ VK cao cấp
1 50 6 SP/sec. 0% 1 50
2 57 6 SP/sec. 10% 1 50
3 64 6 SP/sec. 0% 2 50
4 71 6 SP/sec. 15% 2 50
5 78 6 SP/sec. 0% 3 50
6 85 6 SP/sec. 20% 3 50
7 92 6 SP/sec. 0% 4 50
                                                                               

Giáp năng lượng Img chaffs small.png                                                                   
Tạo các viên năng lượng (chaff)  để chịu tổn thất thay cho phi cơ                                                               

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao HP của chaff Số lượng chaff Thời gian kích hoạt
1 50 70 SP 400 1 60 sec.
2 57 70 SP 800 1 60 sec.
3 64 70 SP 600 2 60 sec.
4 71 70 SP 800 2 60 sec.
5 78 70 SP 666 3 60 sec.
6 85 70 SP 600 4 60 sec.
7 92 70 SP 700 4 60 sec.
                                                                                                                                                             

Kỹ năng bay                                                                      

Quay đầu Img turnaround small.png                                                                                                                                 

Làm phi cơ chuyển hướng 180 độ tức thời                                                                                                           

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao Thời gian tái kích hoạt
1 30 10 30 sec.
2 50 10 25 sec.
3 70 10 20 sec.
4 80 10 15 sec
                                                                               

Bay lùi   Img backmovemach small.png                                                     
Lùi phi cơ lại phía sau 1000m với tốc độ 600m/s                                                                

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao Thời gian tái kích hoạt
1 30 10 30 sec.
2 50 10 25 sec.
3 70 10 20 sec.
4 80 10 15 sec
                                                                                                                                                            
 

Tin liên quan