Hướng dẫn

Kỹ năng I-GEAR

07-30-2016

Kỹ năng chính của I Gear                                                                             

Frenzy  Img frenzy small.png                                                      
Tăng lực bắn vũ khí cao cấp, tăng số lượt bắn và góc bắn trong khoảng thời gian nhất định                            

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Lực công kích VK cao cấp Khả năng bắn liên tiếp VK cao cấp Góc bắn VK cao cấp SP tiêu hao
1 20 10% 0 +5.16° 20 SP
2 29 18% 0 +5.16° 30 SP
3 38 24% 1 +5.16° 40 SP
4 47 29% 1 +5.16° 50 SP
5 56 34% 1 +5.16° 60 SP
6 65 39% 1 +5.16° 70 SP
7 74 44% 1 +5.16° 80 SP
8 83 50% 1 +5.16° 90 SP
9 92 200% 1 +5.16° 100 SP
                                                                               

Nhiễu Radar Img silence small.png                                                                                                                            
Khi sử dụng, mục tiêu sẽ không thể sử dụng kỹ năng                                                                       

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao Thời gian tác dụng Thời gian tái kích hoạt  
1 45 100 SP 3 sec. 60 sec.  
2 65 100 SP 5 sec. 60 sec.  
3 85 100 SP 7 sec. 60 sec.

Kỹ năng đặc biệt của I Gear                                                                                                        

Nhào lộn Img chainroll small.png                                                                   

Có thể nhào lộn liên tục mà không phải chờ 3s                                                                   

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao
1 45 1 SP/ sec.
                                                                               

Berserker Img berserker small.png                                                                 
Cho phép  tăng số lượng tên lửa bắn ra cùng lúc trong một khoảng thời gian ngắn 
 

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Khả năng bắn liên tiếp của VK cao cấp Khả năng bắn đa mục tiêu của VK cao cấp Tái công kích VK cao cấp Tăng tầm quan sát VK cao cấp SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 70 2 2 -30% 0% 250 SP 10 sec. 900 sec
2 80 2 2 -30% 0% 250 SP 10 sec. 720 sec
3 90 2 2 -30% 10% 250 SP 10 sec. 540 sec
4 100 2 2 -30% 10% 250 SP 10 sec. 300 sec
                         

Tăng cường vũ khí cơ bản Img fireshot small.png                                                                  

Kỹ năng cơ bản                                                                

Tăng lực công kích của vũ khí cơ bản trong 1 khoảng thời gian nhất định                                                                

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 9 5% 8 SP 180 sec. 170 sec.
2 14 9% 8 SP 180 sec. 170 sec.
3 19 12% 8 SP 180 sec. 170 sec.
4 24 14% 28 SP 180 sec. 170 sec.
5 29 15% 28 SP 180 sec. 170 sec.
6 64 15% 28 SP 300 sec. 290 sec.
7 69 16% 38 SP 300 sec. 290 sec.
8 74 18% 48 SP 300 sec. 290 sec.
9 79 20% 48 SP 300 sec. 290 sec.
10 84 30% 48 SP 300 sec. 290 sec.
11 89 40% 48 SP 420 sec 410 sec
12 94 50% 48 SP 420 sec 410 sec
13 99 60% 48 SP 420 sec 410 sec
14 104 70% 48 SP 420 sec 410 sec
                                                                               

Tăng cường vũ khí cao cấp Img missileshot small.png                                                                
Tăng lực công kích của vũ khí cao cấp trong 1 khoảng thời gian nhất định                                                                               

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 13 5% 8 SP 180 sec. 170 sec.
2 18 9% 8 SP 180 sec. 170 sec.
3 23 12% 8 SP 180 sec. 170 sec.
4 28 14% 28 SP 180 sec. 170 sec.
5 33 15% 28 SP 180 sec. 170 sec.
6 68 15% 28 SP 300 sec. 290 sec.
7 73 17% 38 SP 300 sec. 290 sec.
8 78 18% 48 SP 300 sec. 290 sec.
9 83 20% 48 SP 300 sec. 290 sec.
10 88 30% 48 SP 300 sec. 290 sec.
11 93 40% 48 SP 420 sec 410 sec
12 98 50% 48 SP 420 sec 410 sec
13 103 60% 48 SP 420 sec 410 sec
               

Tập trung Img concentration small.png                                                                 
Tăng thêm độ chính xác cho vũ khí khi tấn công                                                                 

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 20 3.29% 15 SP 180 sec. 170 sec.
2 32 7.84% 15 SP 180 sec. 170 sec.
3 44 11.76% 15 SP 180 sec. 170 sec.
4 56 15.69% 25 SP 180 sec. 170 sec.
5 68 19.61% 30 SP 300 sec. 290 sec.
6 80 23.53% 35 SP 300 sec. 290 sec.
7 92 27.45% 40 SP 300 sec. 290 sec.
8 104 31.37% 40 SP 300 sec. 290 sec.
                                                                               

Tránh né Img evasionup small.png                                                                                                   
Tăng khả năng tránh né của phi cơ trong 1 khoảng thời gian nhất định                                                                    

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 20 1.96% 15 SP 180 sec. 170 sec.
2 32 3.92% 15 SP 180 sec. 170 sec.
3 44 5.88% 15 SP 180 sec. 170 sec.
4 56 7.84% 25 SP 180 sec. 170 sec.
5 68 9.80% 30 SP 300 sec. 290 sec.
6 80 11.76% 35 SP 300 sec. 290 sec.
7 92 13.73% 40 SP 300 sec. 290 sec.
8 104 15.69% 40 SP 300 sec. 290 sec.
                                                                               

Phòng ngự Img defenseup small.png                                                                                                                               
Tăng khả năng phòng ngự của phi cơ trong 1 khoảng thời gian nhất định                                                                

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 20 1.96% 15 SP 180 sec. 170 sec.
2 32 3.92% 15 SP 180 sec. 170 sec.
3 44 5.88% 15 SP 180 sec. 170 sec.
4 56 7.84% 25 SP 180 sec. 170 sec.
5 68 9.80% 30 SP 300 sec. 290 sec.
6 80 11.76% 35 SP 300 sec. 290 sec.
7 92 13.73% 40 SP 300 sec. 290 sec.
8 104 15.69% 40 SP 300 sec. 290 sec.
                                                                               

Giảm sát thương Img reducedmg small.png                                                                  
Giảm lực tấn công của các vũ khí vào giáp của phi cơ                                                                       

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao Giảm hư hại giáp Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 18 25 SP 10% 120 sec. 180 sec.
2 27 25 SP 13% 120 sec. 180 sec.
3 36 40 SP 16% 120 sec. 180 sec.
4 45 40 SP 19% 120 sec. 180 sec.
5 54 60 SP 22% 120 sec. 180 sec.
6 63 60 SP 25% 120 sec. 180 sec.
7 72 60 SP 28% 120 sec. 180 sec.
8 81 60 SP 31% 120 sec. 180 sec.
9 90 80 SP 35% 120 sec. 180 sec.
                                                                               

Kỹ năng bay                                                                                                                      

Quay đầu Img turnaround small.png                                                                                                                                 
Làm phi cơ chuyển hướng 180 độ tức thời                                                                           

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao Thời gian tái kích hoạt
1 30 10 30 sec.
2 50 10 25 sec.
3 70 10 20 sec.
4 80 10 15 sec
                                                                               

Bay lùi   Img backmovemach small.png                                                      
Lùi phi cơ lại phía sau 1000m với tốc độ 600m/s                                                                

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao Thời gian tái kích hoạt
1 30 10 30 sec.
2 50 10 25 sec.
3 70 10 20 sec.
4 80 10 15 sec
                                                                               

Di chuyển linh hoạt Img hypermoving small.png                                                                              
Tăng tốc độ tối đa và khả năng lượn của động cơ                                                                                                              

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Khả năng lượng của động cơ Góc lượn động cơ Góc lượn động cơ tăng tốc Tốc độ khi tăng tốc
1 45 10% 10% 10% +20m/s
                                                                               

Tăng tốc tối đa  Img overboost small.png                                                      
Phi cơ di chuyển một cách đột ngột ở tốc độ tối đa của động cơ trong một khoảng thời gian nhất định. Khi sử dụng kỹ năng này thì phi cơ không thể điều khiển được                                                                  

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao
1 25 80 SP 30 sec.
                                                                               

 

Tin liên quan