Hướng dẫn

Kỹ năng M-GEAR

07-30-2016

Kỹ năng đặc biệt của M Gear                                                                     

Gọi đồng đội Img callofhero small.png                                                                                                          
Di chuyển 1 thành viên được chọn trong đội đến vị trí hiện tại của phi cơ                                                               

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao Thời gian tái kích hoạt
1 35 150 2 sec.
                                                                               

Bổ sung nhiên liệu Img fuelreplenish small.png                                                               
Nạp một phần nhiên liệu và SP cho phi cơ được chọn                                                                      

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Hồi phục nhiên liệu Hồi phục SP SP tiêu hao Thời gian tái kích hoạt
1 10 30 30 60 SP 60 sec.
2 30 60 60 120 SP 60 sec.
3 50 120 120 240 SP 60 sec.
                                                                               

Kích hoạt động cơ đẩy lùi Img reverseengine small.png                                                                  
Khi bật kỹ năng, giữ chặt phím S để kích hoạt động cơ đẩy lùi                                                                       

                                                                               
Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao
1 40 6 SP/sec.
                                                                                                               

Hủy buff Img purify small.png                                                                   
Hủy toàn bộ các kỹ năng buff của đối tượng được chọn                                                                  

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao Thời gian tái kích hoạt
1 45 100 SP 60 sec.
                                                                               

Bất tử    Img invincible small.png                                                     
Chuyển phi cơ sang chế độ bất tử. Có thể sử dụng kỹ năng nhưng không thể tấn công                                      

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 60 100 SP 8 sec. 600 sec
                                                                               

Hồi phục toàn bộ Img full recovery small.png                                                                  
Hồi phục toàn bộ HP, giáp, SP và nhiên liệu của phi cơ được chọn                                                                              

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao Thời gian tái kích hoạt
1 70 250 900 sec
2 80 250 720 sec
3 90 250 540 sec
4 100 250 300 secKỹ năng cơ bản                                                                

Tăng cường vũ khí cơ bản Img fireshot small.png                                                                  
Tăng lực công kích của vũ khí cơ bản trong 1 khoảng thời gian nhất định                                                                

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 9 5% 8 SP 180 sec. 170 sec.
2 14 9% 8 SP 180 sec. 170 sec.
3 19 12% 8 SP 180 sec. 170 sec.
4 24 14% 28 SP 180 sec. 170 sec.
5 29 15% 28 SP 180 sec. 170 sec.
6 64 15% 28 SP 300 sec. 290 sec.
7 69 16% 38 SP 300 sec. 290 sec.
8 74 18% 48 SP 300 sec. 290 sec.
9 79 20% 48 SP 300 sec. 290 sec.
10 84 30% 48 SP 300 sec. 290 sec.
11 89 40% 48 SP 420 sec 410 sec
12 94 50% 48 SP 420 sec 410 sec
13 99 60% 48 SP 420 sec 410 sec
14 104 70% 48 SP 420 sec 410 sec
                                                                               

Tăng cường vũ khí cao cấp Img missileshot small.png                                                                
Tăng lực công kích của vũ khí cao cấp trong 1 khoảng thời gian nhất định                                                                               

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 13 5% 8 SP 180 sec. 170 sec.
2 18 9% 8 SP 180 sec. 170 sec.
3 23 12% 8 SP 180 sec. 170 sec.
4 28 14% 28 SP 180 sec. 170 sec.
5 33 15% 28 SP 180 sec. 170 sec.
6 68 15% 28 SP 300 sec. 290 sec.
7 73 17% 38 SP 300 sec. 290 sec.
8 78 18% 48 SP 300 sec. 290 sec.
9 83 20% 48 SP 300 sec. 290 sec.
10 88 30% 48 SP 300 sec. 290 sec.
11 93 40% 48 SP 420 sec 410 sec
12 98 50% 48 SP 420 sec 410 sec
13 103 60% 48 SP 420 sec 410 sec
                                                                               

Tập trung Img concentration small.png                                                                                 
Tăng thêm độ chính xác cho vũ khí khi tấn công                                                                 

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 20 3.29% 15 SP 180 sec. 170 sec.
2 32 7.84% 15 SP 180 sec. 170 sec.
3 44 11.76% 15 SP 180 sec. 170 sec.
4 56 15.69% 25 SP 180 sec. 170 sec.
5 68 19.61% 30 SP 300 sec. 290 sec.
6 80 23.53% 35 SP 300 sec. 290 sec.
7 92 27.45% 40 SP 300 sec. 290 sec.
8 104 31.37% 40 SP 300 sec. 290 sec.
                                                                               

Tránh né Img evasionup small.png                                                                   
Tăng khả năng tránh né của phi cơ trong 1 khoảng thời gian nhất định                                                                    

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 20 1.96% 15 SP 180 sec. 170 sec.
2 32 3.92% 15 SP 180 sec. 170 sec.
3 44 5.88% 15 SP 180 sec. 170 sec.
4 56 7.84% 25 SP 180 sec. 170 sec.
5 68 9.80% 30 SP 300 sec. 290 sec.
6 80 11.76% 35 SP 300 sec. 290 sec.
7 92 13.73% 40 SP 300 sec. 290 sec.
8 104 15.69% 40 SP 300 sec. 290 sec.
                                                                               

Phòng ngự Img defenseup small.png                                                                                                               
Tăng khả năng phòng ngự của phi cơ trong 1 khoảng thời gian nhất định                                                                

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Chỉ số cộng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 20 1.96% 15 SP 180 sec. 170 sec.
2 32 3.92% 15 SP 180 sec. 170 sec.
3 44 5.88% 15 SP 180 sec. 170 sec.
4 56 7.84% 25 SP 180 sec. 170 sec.
5 68 9.80% 30 SP 300 sec. 290 sec.
6 80 11.76% 35 SP 300 sec. 290 sec.
7 92 13.73% 40 SP 300 sec. 290 sec.
8 104 15.69% 40 SP 300 sec. 290 sec.
                                                                               

Kỹ năng chính của M Gear                                                                          

Tăng cường công kích     Img elevation small.png                                                     
Tăng cường sức tấn công và độ chính xác của VK cao cấp                                                                               

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Lực công kích VK cao cấp Lực công kích VK cơ bản Xác suất công kích VK cao cấp Xác suất công kích VK cơ bản
1 40 3% 0% 1.96% 0%
2 48 6% 0% 3.92% 0%
3 56 9% 0% 5.88% 0%
4 64 12% 0% 7.84% 0%
5 72 15% 0% 9.80% 0%
6 80 18% 0% 11.76% 0%
7 88 21% 0% 13.73% 13.73%
8 96 30% 30% 16.00% 16.00%
                                                                               

Tiết kiệm SP Img smartsp small.png                                                                            
Giảm lượng SP tiêu thụ của phi cơ trong một khoảng thời gian nhất định                                                               

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Giảm lượng SP tiêu thụ SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 22 -15% 10 SP 180 sec. 170 sec.
2 45 -20% 15 SP 180 sec. 170 sec.
3 65 -30% 20 SP 300 sec. 290 sec.
                                                                               

Phát hiện tàng hình Img scan small.png                                                                             
Phát hiện các phi cơ trong trạng thái tàng hình                                                                   

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng SP tiêu hao Thời gian kích hoạt Thời gian tái kích hoạt
1 35 15 10 sec 3 sec
                                                                               

Tăng cường công kích Img ragingfire small.png                                                                         
Tăng cường lực công kích cho toàn bộ thành viên trong phi đội (party)                                                                   

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Lực công kích VK cơ bản Lực công kích VK cao cấp SP tiêu hao Thời gian kích hoạt
1 14 10% 10% 20 SP 180 sec.
2 25 19% 19% 20 SP 210 sec.
3 36 25% 25% 20 SP 240 sec.
4 47 30% 30% 20 SP 270 sec.
5 58 34% 34% 20 SP 300 sec.
6 69 37% 37% 20 SP 330 sec.
7 80 39% 39% 20 SP 360 sec.
8 91 40% 40% 20 SP 390 sec.
9 99 45% 45% 20 SP 420 sec.
                                                                               

Tăng cường phòng ngự  Img ragingdefense small.png                                                                                     
Tăng khả năng phòng ngự cho toàn bộ thành viên trong phi đội (party)                                                                  

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Phòng ngự VK cơ bản Phòng ngự VK cao cấp SP tiêu hao Thời gian kích hoạt
1 14 2.75% 2.75% 20 SP 180 sec.
2 25 5.49% 5.49% 20 SP 210 sec.
3 36 8.24% 8.24% 20 SP 240 sec.
4 47 10.98% 10.98% 20 SP 270 sec.
5 58 13.73% 13.73% 20 SP 300 sec.
6 69 16.47% 16.47% 20 SP 330 sec.
7 80 19.22% 19.22% 20 SP 360 sec.
8 91 21.96% 21.96% 20 SP 390 sec.
9 99 24.71% 24.71% 20 SP 420 sec.
                                                                               

Tăng cường tránh né Img ragingevasion small.png                                                                          
Tăng khả năng tránh né cho toàn bộ thành viên trong phi đội (party)                                                                       

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Tránh né VK cơ bản Tránh né VK cao cấp SP tiêu hao Thời gian kích hoạt
1 14 2.75% 2.75% 20 SP 180 sec.
2 25 5.49% 5.49% 20 SP 210 sec.
3 36 8.24% 8.24% 20 SP 240 sec.
4 47 10.98% 10.98% 20 SP 270 sec.
5 58 13.73% 13.73% 20 SP 300 sec.
6 69 16.47% 16.47% 20 SP 330 sec.
7 80 19.22% 19.22% 20 SP 360 sec.
8 91 21.96% 21.96% 20 SP 390 sec.
9 99 24.71% 24.71% 20 SP 420 sec.
                                                                               

Hồi HP Img healtarget small.png                                                                      
Hồi phục một phần HP cho phi cơ được chọn                                                                      

                                                                               
Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng HP hồi phục SP tiêu hao Thời gian tái kích hoạt
1 20 350 30 SP 1 sec
2 29 420 30 SP 1 sec
3 38 490 30 SP 1 sec
4 47 560 30 SP 1 sec
5 56 630 30 SP 1 sec
6 65 700 30 SP 1 sec
7 74 770 30 SP 1 sec
8 83 840 30 SP 1 sec
9 92 910 30 SP 1 sec
                                                                               

Hồi giáp Img repairtarget small.png                                                                    
Hồi phục một phần giáp cho phi cơ được chọn                                                                   

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Giáp hồi phục SP tiêu hao Thời gian tái kích hoạt
1 20 400 30 SP 1 sec
2 29 500 30 SP 1 sec
3 38 600 30 SP 1 sec
4 47 700 30 SP 1 sec
5 56 800 30 SP 1 sec
6 65 900 30 SP 1 sec
7 74 1000 30 SP 1 sec
8 83 1100 30 SP 1 sec
9 92 1200 30 SP 1 sec
                                                                               

Hồi HP cho đội   Img healingfield small.png                                                     
Hồi phục một phần HP cho toàn bộ thành viên trong phi đội (party)                                                                         

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Giáp hồi phục SP tiêu hao Thời gian tái kích hoạt
1 21 250 70 SP 1 sec.
2 30 300 70 SP 1 sec.
3 39 350 70 SP 1 sec.
4 48 400 70 SP 1 sec.
5 57 450 70 SP 1 sec.
6 66 500 70 SP 1 sec.
7 75 550 70 SP 1 sec.
8 84 600 70 SP 1 sec.
9 93 650 70 SP 1 sec.
                                                                               

Hồi giáp cho đội Img repairfield small.png                                                                                                    
Hồi phục một phần giáp cho toàn bộ thành viên trong phi đội (party)                                                                      

Cấp độ kỹ năng Cấp độ sử dụng Giáp hồi phục SP tiêu hao Thời gian tái kích hoạt
1 21 300 70 SP 1 sec.
2 30 360 70 SP 1 sec.
3 39 420 70 SP 1 sec.
4 48 480 70 SP 1 sec.
5 57 540 70 SP 1 sec.
6 66 600 70 SP 1 sec.
7 75 660 70 SP 1 sec.
8 84 720 70 SP 1 sec.
9 93 780 70 SP 1 sec.
                                                                               

 

 

Tin liên quan