Hướng dẫn

QUY ĐỊNH QUẢN TRỊ

08-27-2016

QUY ĐỊNH KHI THAM GIA GAME PHI ĐỘI 2

Chào mừng bạn đến với Phi Đội 2,
Phi Đội 2 là trò chơi điện tử trực tuyến do công ty MasangSoft (Hàn Quốc) sản xuất và phát triển, được phát hành bởi Công ty VTC Intecom. Hệ thống Phi Đội 2 bao gồm máy chủ, ứng dụng cài đặt trên máy chủ và máy khách, các website, diễn đàn và các phương tiện truyền thông Internet khác do Công ty VTC Intecom vận hành để phục vụ cho trò chơi Phi Đội 2.  Khi tham gia chơi Phi Đội 2, bạn đã mặc nhiên chấp nhận những Quy định dưới đây:
PHI ĐỘI 2 là Game dành cho các bạn từ 12 tuổi trở lên (12+)

1. Các thay đổi về nội dung của Phi Đội 2

Chúng tôi có thể - với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào - bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi sự trình bày, thành phần hoặc chức năng của hệ thống mà không cần báo trước.

2. Thay đổi Quy định

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi những điều khoản không còn phù hợp trong Quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng hệ thống Phi Đội 2 sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

3. Hành vi của người dùng

a. Tài khoản sử dụng (Account)

 • Tên tài khoản phải được đặt theo đúng Quy định đặt tên và tạo biểu tượng của trò chơi.
 • Khi đăng ký tài khoản, bạn phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, số CMND, nơi cấp CMT, ngày cấp CMT… Đây là yêu cầu bắt buộc và là căn cứ để giải quyết các tranh chấp, khiếu nại.. Các trường hợp điền thiếu thông tin hoặc thông tin sai sự thật sẽ không được xem xét giải quyết.

b. Mật khẩu (Password)

 • Bạn cần phải giữ kỹ tuyệt đối mật khẩu của mình, không chia sẻ cho bất kỳ ai. Trong mọi trường hợp mất cắp, thất lạc mật khẩu, chúng tôi không chịu trách nhiệm khôi phục trừ khi thông tin về tài khoản được cung cấp trong giai đoạn đăng ký là hoàn toàn chính xác...

Lưu ý: Khái niệm Mật khẩu ở đây bao gồm: Mật khẩu cấp 1, Mật khẩu cấp 2 và Câu hỏi bí mật cùng Đáp án.

c. Tên nhân vật (Character)

d. Những hành vi sau bị tuyệt đối nghiêm cấm

 • Xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của Phi Đội 2, và/hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào khác.
 • Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào trò chơi hay làm thay đổi kết quả chơi bình thường (hack, cheat, bots…). 
 • Lợi dụng lỗi của hệ thống Phi Đội 2 (nếu có) để phá hoại hoặc trục lợi.
 • Mạo nhận là các thành viên khác, Admin, Game Master (GM), nhân viên VTC… nhằm mục đích trục lợi. Hãy lưu ý rằng, trong bất cứ trường hợp nào, GM hoặc Admin cũng không yêu cầu bạn cũng cấp mật mã và các thông tin bảo mật cá nhân khác.
 • Gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay nước ngoài.
 • Gửi hoặc truyền bất kỳ dạng nào của quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào, trừ phi có sự cho phép bằng văn bản của Công ty VTC.
 • Gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.
 • Gửi hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của Phi Đội 2; hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.
 • Bạn không có quyền sử dụng thông tin trong Phi Đội 2 với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này.

4. Cấm truy cập

 • Chúng tôi có toàn quyền, vào bất cứ thời điểm nào, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào trò chơi Phi Đội 2 hoặc bất kỳ phần nào của hệ thống ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định hoặc sự cấm đoán hay từ chối đó phù hợp và cần thiết.
 • Trong những trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi có thể phối hợp với nhà chức trách để truy cứu trách nhiệm hình sự với những đối tượng vi phạm.

5. Quy tắc giải quyết tranh chấp:

Người chơi:

 • Phải chứng minh được quyền sở hữu đối với tài khoản căn cứ vào họ tên, ngày sinh, số CMT, nơi cấp CMT, ngày cấp CMT… Trường hợp người chơi không chứng minh được quyền sở hữu đối với tài khoản thì các quyền lợi của người chơi sẽ không được xem xét giải quyết.

 • Cung cấp cho nhà phát hành đầy đủ các thông tin liên quan đến vấn đề tranh chấp, những thông tin trong tài khoản của người chơi.

Nhà phát hành:

 • Tiếp nhận và dựa trên kết quả kiểm tra hệ thống, cơ sở dữ liệu của trò chơi để giải quyết tranh chấp cho người chơi theo quy định.

6. Liên kết đến và đi từ hệ thống Phi Đội 2

 • Các liên kết từ hệ thống của Phi Đội 2 có thể dẫn bạn tới các website khác. Các bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty VTC Intecom không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

​7. Quyền sở hữu trí tuệ

 • Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong hệ thống Phi Đội 2 đều thuộc về Công ty VTC Intecom hoặc cấp phép hợp pháp cho Công ty VTC Intecom sử dụng tại hệ thống này. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty VTC Intecom, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào của hệ thống Phi Đội 2 hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong Phi Đội 2.
 • Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, công bố, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc liên lạc nào khác và thông tin được bạn cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) có liên quan tới Phi Đội 2 và/hoặc dịch vụ của Phi Đội 2 một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và sự đòi hỏi với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/ hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, công bố, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ thành phần hoặc tất cả Phản hồi của bạn.

8. Thông tin người dùng

 • Với một số dịch vụ, hệ thống Phi Đội 2 yêu cầu người dùng phải đăng ký. Chúng tôi có thể dùng thông tin này để gửi thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ hoặc chương trình khuyến mại thông qua thư điện tử hoặc thư bưu chính (Ví dụ: thông báo thay đổi dịch vụ trong hệ thống, thông báo về các chương trình khuyến mại hay các hành động nhân đạo và xã hội khác). Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin này để cung cấp cho các cơ quan chức năng (nếu được yêu cầu) phục vụ cho công tác điều tra. Chúng tôi duy trì chính sách "KHÔNG GỬI THƯ RÁC" và không chia sẻ, bán hay để lọt email của các bạn cho các bên thứ ba khi không có sự chấp thuận của bạn (trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan chức năng).
 • Công ty VTC Intecom sẽ chỉ đưa ra các thông tin cá nhân và/hoặc địa chỉ IP của người dùng khi được các cơ quan chức năng yêu cầu và để làm các việc thực sự cần thiết như sau:
  • Phối hợp với cơ quan điều tra để tìm ra những hoạt động bất hợp pháp liên quan đến việc phát tán thông tin và an ninh mạng.
  • Bảo vệ quyền và tài sản liên quan đến hệ thống Phi Đội 2 và khách truy cập Phi Đội 2.
  • Nhận dạng những người cố tình vi phạm luật thông tin và an ninh mạng.
  • Thỏa mãn yêu cầu của bản thân người dùng.
 • Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm khi thông tin đang được giữ kín bởi Công ty VTC Intecom. Khi thông tin đã được chuyển qua bên thứ ba đúng theo các thỏa thuận trên của bản Quy định, việc bảo mật thông tin là nằm ngoài khả năng của chúng tôi và hoàn toàn không phải là trách nhiệm của Công ty VTC Intecom.

9. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

TRUY CẬP CỦA BẠN TỚI VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG DO BẠN HOÀN TOÀN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ HIỆN CÓ. TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI NẰM TRONG DỊCH VỤ ĐANG CUNG CẤP VÀ BỊ GIỚI HẠN BỞI PHÁP LUẬT. CHÚNG TÔI KHÔNG VÀ SẼ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THÀNH PHẦN THAM GIA VÀO BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ MỘT BÊN THỨ BA.

 • Bạn hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của bạn đối với việc sử dụng và hiểu thông tin trong hệ thống Phi Đội 2. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.
 • Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

10. Hệ thống hạn chế giờ chơi

 • Chơi Game quá nhiều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm sinh lý của người chơi, ảnh hưởng đến thời gian học tập và công tác của người chơi.
 • Người chơi đang là học sinh hoặc sinh viên nên sắp xếp thời gian chơi hợp lý. Không bỏ học để chơi Game hoặc không thức khuya để chơi Game.
 • Phi Đội 2 áp dụng hệ thống quản lý giờ chơi theo quy định hiện hành của Pháp luật:
  • 100% điểm thưởng, kinh nghiệm, SPI cho 3 giờ chơi đầu tiên
  • 50% điểm thưởng, kinh nghiệm, SPI cho 2 giờ chơi tiếp theo
  • 0% điểm thưởng, kinh nghiệm, SPI cho người chơi quá 5h chơi/ngày

11. Luật áp dụng

Quy định trên đây được thực thi theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khi sử dụng dịch vụ trong Phi Đội 2, bạn đã mặc nhiên chấp nhận điều khoản trong bản Quy định này. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn trong khuôn khổ luật pháp Viêt Nam và cam kết tuân thủ các pháp chế của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Các điều khoản trên là phù hợp với luật pháp hiện hành và đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người sử dụng dịch vụ của Phi Đội 2. Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua kênh hỗ trợ: http://hotro.vtc.vn

 PHẦN PHỤ LỤC

1. Quy định về cách đặt tên và tạo biểu tượng

Khi đặt tên cho:

 • Tên nhân vật trong trò chơi.

 • Tên tài khoản đăng nhập.

 • Tên quốc gia.

 • Tên Hạm đội.

Người chơi cần tuân theo những quy định sau:

 • Không được đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến các danh nhân, tên của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà Nước.

 • Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam.

 • Không được đặt tên và tạo biểu tượng tên kẻ xấu (trùm khủng bố, phát xít…).

 • Nghiêm cấm việc đặt tên và tạo biểu tượng liên quan đến tôn giáo, kỳ thị chủng tộc, giới tính.

 • Không được đặt tên và tạo biểu tượng ám chỉ hoặc có ý ám chỉ đến những phần kín của cơ thể.

 • Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

 • Không được đặt tên và tạo biểu tượng có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của Phi Đội 2, công ty phát hành cũng như của các thành viên trong VTC.
 • Không được đặt tên có các ký tự là chữ I hoa và L thường ở cạnh nhau hoặc chữ V hoa và chữ W cạnh nhau (ví dụ: IllIDoiTenIIll hoặc VVWDoiTenWVV). Các trường hợp cố tình đặt tên như trên sẽ bị khóa tài khoản và yêu cầu đổi tên. Sau 24h được mở, các tên đó không được đổi, tài khoản sẽ khóa vĩnh viễn.
 • Và tất cả những tên và biểu tượng mà GM, Admin cho là không phù hợp.

2. Văn Hóa Game

Khi tham gia vào game, bạn cần thực hiện những điều khoản sau:

 • Không được gõ liên tục các dòng chữ vô nghĩa trên các kênh chat gây cản trở hoặc quấy rối các thành viên khác.

 • Không được có thái độ đe dọa hoặc các hành vi quấy rối, ức chế tâm lý, … các thành viên khác.

 • Không được sử dụng những từ ngữ, lời lẽ, dấu hiệu, ký tự không lành mạnh, tục tĩu, phỉ báng, xúc phạm, … nhân viên VTC Intecom, Công ty VTC Intecom, GM, Admin, Phi Đội 2, người chơi và các tổ chức khác.

 • Không được gây rối, cản trở, phá hoại các sự kiện được tổ chức trong trò chơi.

 • Không được có những hành động, thái độ kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, …

 • Không được đề cập, truyền bá, quảng cáo các sản phẩm có nội dung vi phạm pháp luật, độc hại, hình ảnh khiếm nhã, khiêu dâm, bạo lực… mang biểu tượng không lành mạnh.

3. Quy định về tặng đồ, trao đổi đồ

 • Game Master (GM) không can thiệp vào việc tặng đồ, trao đổi đồ trong Phi Đội 2.

 • Món đồ được tặng, trao đổi phải được sự đồng ý của bên được tặng, trao đổi.

4. Khuyến cáo về việc chống gian lận

 • Game Master (GM) SẼ KHÔNG YÊU CẦU người chơi cung cấp mật khẩu, thông tin cá nhân và các món đồ trong bất kỳ trường hợp nào. Người chơi cũng không nên cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai kể cả GM.

 • Người chơi nào giả mạo nhân viên VTC Intecom, GM hay bất kỳ người nào khác sẽ bị khóa tài khoản ngay lập tức.

 • Người chơi nên cẩn thân khi giao dịch các vật phẩm quý hiếm với số lượng lớn mà không rõ nguồn gốc với các tài khoản khác. Các vật phẩm quý hiếm không rõ nguồn gốc có thể là các vật phẩm có được từ hack game, các tài khoản sở hữu và buôn bán sẽ bị khóa vĩnh viễn.

 • Ban Quản Trị khuyến cáo người chơi không nên mua bán vật phẩm ingame bằng tiền thật, các trường hợp mua phải vật phẩm không rõ nguồn gốc (có thể hack của người chơi khác) hoặc các vật phẩm có được từ bug hack Ban Quản Trị sẽ không hỗ trợ xử lý (có thể xóa vật phẩm hoặc trả lại người mất).

5. Khuyến cáo về chống hack account (tài khoản)

 • Tránh tình trạng bị mất tên và mật khẩu, người chơi nên thường xuyên thay đổi mật khẩu của mình.

 • Người chơi nên cẩn thận trước các chương trình logger (theo dõi hoạt động của bàn phím, chuột, màn hình...). Các chương trình này có thể cho phép người khác lấy tên và mật khẩu của bạn.

 • Người chơi phải đặc biệt cẩn thận khi chơi ở nơi công cộng. Chương trình key logger sẽ quan sát tất cả mọi thứ bạn gõ từ bàn phím.

 • Nếu bạn nghi ngờ account của mình bị hack, vui lòng thông báo ngay đến Admin, GM. Nếu bạn thông báo quá chậm, các món đồ trong nhân vật của bạn có thể sẽ bị mất.

 • Trong trường hợp account bị hack, người chơi nên báo cáo trong vòng 48 giờ (mô tả đầy đủ và chi tiết).

 • Account bị hack đã được báo cáo sẽ chỉ được phục hồi 1 lần duy nhất. Các bản báo cáo sẽ được lưu giữ.

 • Account được báo cáo sẽ được xem xét và ngưng tạm thời. Mỗi bản báo cáo sẽ được xem xét trong vòng 3 ngày từ khi cung cấp đủ thông tin chi tiết.

6. Quy định đối với đội ngũ GM quản trị game

 • Không tham gia nhóm, Hạm đội của người chơi khác.

 • Không mua bán, trao đổi đồ vật với người chơi khác.

 • Không có quyền tạo đồ, chỉnh sửa chỉ số ở trong Game.

 • Bảo mật mọi thông tin cá nhân về Game Master, Admin,… và các thông tin bí mật của Game, chiến lược phát triển,…

 • Không có hành vi gây hấn tới người chơi

 7. Quy định xử lý vi phạm

 Xử phạt trong Game:

Vi phạm Hình thức kỷ luật
Lần 1 Lần 2
Dùng những từ ngữ, lời lẽ, dấu hiệu, ký tự, phỉ báng, xúc phạm …..Cty VTC Intecom, Game Maser, Admin Phi Đội 2 Khóa tài khoản vĩnh viễn
Dùng những từ ngữ, lời lẽ, dấu hiệu, ký tự phỉ báng, xúc phạm ….chủng tộc, tôn giáo.
Dùng từ ngữ mang tính phản động, đả kích tới Đảng và bộ máy nhà nước Việt Nam, kêu gọi chống phá lại pháp luật nước Việt Nam
Dùng những từ ngữ, lời lẽ, dấu hiệu, ký tự, phỉ báng, xúc phạm …người chơi khác.
-Cảnh cáo, cấm chat 30’ – 720’
-Khóa tài khoản từ 3 ~ 7 ngày tùy mức độ vi phạm.
 
-Khóa tài khoản 1 tháng
-Tái phạm Block vĩnh viễn
Tổ chức bot điểm chiến công (theo cá nhân hoặc theo tổ chức) Khóa tài khoản từ 3 ~ 5 ngày tùy mức độ vi phạm.  
Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ can thiệp vào trò chơi làm thay đổi kết quả chơi bình thường (hack, cheat, bot…). Lợi dụng lỗi game để trục lợi cho bản thân. Tùy mức độ khóa tài khoản từ 1 ~ 12 tháng. Khóa tài khoản vĩnh viễn
 Nhân vật sử dụng các vật phẩm Enchant Luck (vật phẩm có Enchant các loại thẻ nâng cấp đặc biệt dưới enchant 10)  Điều chỉnh Enchant Luck thẻ nâng cấp đặc biệt thành Enchant thẻ nâng cấp thường  
 
 

8. Tố giác người chơi vi phạm

Khi phát hiện người dùng khác có một trong các hành vi sau:

 • Sử dụng phần mềm hoặc chương trình làm thay đổi kết quả trong game như sử dụng hack tốc độ, hack đồ,...

 • Phát tán hoặc lợi dụng lỗi của game (game bugs) dưới bất kỳ hình thức nào.

 • Những phương thức chơi bị nghiêm cấm khác được thông báo tại trang web của Phi Đội 2.

 • Quấy rối người chơi khác.

 • Bot điểm chiến công:

Các trường hợp cố tình Bot điểm chiến công hoặc bị tố cáo gian lận trong việc kiếm điểm chiến công sẽ bị xử lý theo quy định (hoặc cả hạm đội sẽ bị loại ra khỏi cuộc thi nếu hạm đội đó tham gia sự kiện)
Để tố cáo các trường hợp vi phạm, các bạn vui lòng quay lại clip và gửi thông tin tố cáo về hệ thống hỗ trợ trực tuyến: https://hotro.vtc.vn
Thông tin tố cáo như sau:
Tên nhân vật tham gia bot điểm chiến công:
Thiên hà:
Thời gian vi phạm: từ ... đến ... h
Link movie tố cáo:
Lưu ý movie tố cáo: Clip tố cáo phải thể hiện được hạm đội hoặc cá nhân liên tục kiếm điểm chiến công từ các nhân vật cấp độ thấp, có tổ chức và kéo dài trong khoảng thời gian dài (VD: trong map rừng nhiệt đới Tylent có 6 thành viên hạm A liên tục thay nhau kiếm điểm chiến công của các nhân vật cấp độ thấp từ 4h00am – 4h30am ngày 31/08/2016). Ban Quản Trị sẽ xem xét lại Clip tố cáo và đưa ra quyết định cuối cùng.

Bạn vui lòng thông báo về địa chỉ http://hotro.vtc.vn, ghi rõ chi tiết về các hành vi vi phạm (tên hoặc nickname, Thiên Hà, vị trí, thời điểm...), có kèm theo hình ảnh chụp màn hình để minh chứng, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết và thích đáng.
 

 

Tin liên quan