Sự kiện

[HOT] CHÙM SỰ KIỆN CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH VIỆT NAM 2-9

08-23-2023

Chào các bạn.
Ban Quản trị gửi tới các bạn sự kiện “Chùm sự kiện 2-9” sẽ được diễn ra trong thời gian tới:
Thông tin chi tiết sự kiện.


Chùm sự kiện 2-9

Thời gian diễn ra sự kiện: bắt đầu từ kết thúc bảo trì ngày 23/08/2023 đến hết ngày 24/09/2023.
Khi bắn hạ quái vật tại Bản đồ sự kiện sẽ xuất hiện quái vật sự kiện. Tiêu diệt quái vật sự kiện sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm sự kiện.
 
Bản đồ sự kiện
Thành phố Bark
Vùng đất cằn cỗi
Sa mạc tàn khốc
 
 
 
Sử dụng các vật phẩm sự kiện tại nhà máy sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm đặc biệt.


 
Vật phẩm hình thành Vật phẩm ghép Số lượng Vật phẩm ghép Số lượng
Hộp quà chiến thắng Sao vàng chiến thắng 6    
Hộp quà huyền bí Sao vàng chiến thắng 7    
Hộp quà danh dự Sao vàng chiến thắng 6 Thẻ reset biến hình 1
Hộp giáp huyền thoại [Cờ] Việt Nam 7 Thẻ reset biến hình 1
Hộp quà 2-9 [Cờ] Việt Nam 7 Thẻ reset biến hình 2
Hộp quà sinh nhật [Cờ] Việt Nam 8 Thẻ reset biến hình 1
Hộp quà 2-9 đặc biệt Bí mật quốc gia 4    
Hộp chiến thắng huyền thoại Bí mật quốc gia 3    
Phillon Bat Veil Contour [Veil Contour] Falcon 20    
Phillon Bat Defender Contour [Defender Contour] Magnetic 20    
Phillon Bat Guarder Contour [Guarder Contour] Razor 20    
Phillon Bat Binder Contour [Binder Contour] Shadow 20    
Hộp quà chiến thắng [Cờ] Việt Nam 4    
Hộp quà huyền bí [Cờ] Việt Nam 5    
Hộp quà danh dự [Cờ] Việt Nam 4 Thẻ reset biến hình 1
 
 
 
 

Khi mở “Hộp quà chiến thắng” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm đặc biệt:

 
Vật phẩm
Huân chương danh dự
Thiết bị sửa chữa
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị hồi phục SP cấp C
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cao cấp
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cao cấp
Thẻ xác suất thành công 25%
Thẻ xác suất thành công 15%
Bí ngô phù thủy
Bí ngô rùng rợn
Virus tăng trưởng cấp I
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
Thẻ bắn nhanh cơ bản
Thẻ bắn nhanh cao cấp
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Ngọc tím
Ngọc trắng
Radar sao vàng
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Thẻ 25% nâng cấp thành công
Trang bị hỗ trợ năng lượng
Dragon Engine
 
 
 


Khi mở “Hộp quà huyền bí” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm đặc biệt:
 
Vật phẩm
Huân chương danh dự
Thiết bị sửa chữa
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị hồi phục SP cấp C
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cao cấp
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cao cấp
Thẻ xác suất thành công 25%
Thẻ xác suất thành công 15%
Bí ngô phù thủy
Bí ngô rùng rợn
Virus tăng trưởng cấp I
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
Thẻ bắn nhanh cơ bản
Thẻ bắn nhanh cao cấp
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Ngọc tím
Ngọc trắng
Radar sao vàng
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Thẻ 25% nâng cấp thành công
Trang bị hỗ trợ năng lượng
Cờ Hộp quà giáng sinh
 
 
 


Khi mở “Hộp quà danh dự” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm đặc biệt:

 
Vật phẩm
Huân chương danh dự
Thiết bị sửa chữa
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị hồi phục SP cấp C
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cao cấp
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cao cấp
Thẻ xác suất thành công 25%
Thẻ xác suất thành công 15%
Bí ngô phù thủy
Bí ngô rùng rợn
Virus tăng trưởng cấp I
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
Thẻ bắn nhanh cơ bản
Thẻ bắn nhanh cao cấp
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Ngọc tím
Ngọc trắng
Radar sao vàng
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Thẻ 25% nâng cấp thành công
Trang bị hỗ trợ năng lượng
Tất  giáng sinh
 
 
 

Khi mở “Hộp giáp huyền thoại” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm đặc biệt:

 
Vật phẩm
Huân chương danh dự
Thiết bị sửa chữa
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị hồi phục SP cấp C
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cao cấp
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cao cấp
Thẻ xác suất thành công 25%
Thẻ xác suất thành công 15%
Bí ngô phù thủy
Bí ngô rùng rợn
Virus tăng trưởng cấp I
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
Thẻ bắn nhanh cơ bản
Thẻ bắn nhanh cao cấp
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Ngọc tím
Ngọc trắng
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Thẻ 25% nâng cấp thành công
Trang bị hỗ trợ năng lượng
Vellocatus veil
Jealousy defender
Creticus guarder
Serapia binder
Hộp năng lượng siêu Nano
 
 
 

Khi mở “Hộp quà 2-9” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm đặc biệt:

 
Vật phẩm
Huân chương danh dự
Thiết bị sửa chữa
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị hồi phục SP cấp C
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cao cấp
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cao cấp
Thẻ xác suất thành công 25%
Thẻ xác suất thành công 15%
Bí ngô phù thủy
Bí ngô rùng rợn
Virus tăng trưởng cấp I
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
Thẻ bắn nhanh cơ bản
Thẻ bắn nhanh cao cấp
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Ngọc tím
Ngọc trắng
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Thẻ 25% nâng cấp thành công
Trang bị hỗ trợ năng lượng
Vellocatus veil
Jealousy defender
Creticus guarder
Serapia binder
Trái tim Bishop chưa hoàn chỉnh
 
 
 

Khi mở “Hộp quà sinh nhật” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm đặc biệt:

 
Vật phẩm
Huân chương danh dự
Thiết bị sửa chữa
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị hồi phục SP cấp C
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cao cấp
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cao cấp
Thẻ xác suất thành công 25%
Thẻ xác suất thành công 15%
Bí ngô phù thủy
Bí ngô rùng rợn
Virus tăng trưởng cấp I
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
Thẻ bắn nhanh cơ bản
Thẻ bắn nhanh cao cấp
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Ngọc tím
Ngọc trắng
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Thẻ 25% nâng cấp thành công
Trang bị hỗ trợ năng lượng
[Cờ] Bánh sinh nhật
 
 
 

Khi mở “Hộp quà 2-9 đặc biệt” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm đặc biệt:

 
Vật phẩm
Các loại thẻ nâng cấp đặc biệt
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị sửa giáp cấp S
Thiết bị sửa chữa cấp S
Thiết bị sửa giáp cấp A
Thiết bị sửa chữa cấp A
Thiết bị hồi phục SP cấp B
Mũi thương quyền năng (1h)
Bùa hộ mệnh (phòng thủ)
Bùa hộ mệnh (né tránh)
Răng quái thú (cơ bản)
Răng quái thú (cao cấp)
Hộp đạn dự trữ
Dây chuyền mặt thỏ (5h)
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Thẻ 25% nâng cấp thành công
[Cờ] Bánh sinh nhật
Trái tim Bishop chưa hoàn chỉnh
 
 
 

Khi mở “Hộp chiến thắng huyền thoại” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm đặc biệt:

 
Vật phẩm
Các loại thẻ nâng cấp đặc biệt
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị sửa giáp cấp S
Thiết bị sửa chữa cấp S
Thiết bị sửa giáp cấp A
Thiết bị sửa chữa cấp A
Thiết bị hồi phục SP cấp B
Mũi thương quyền năng (1h)
Bùa hộ mệnh (phòng thủ)
Bùa hộ mệnh (né tránh)
Răng quái thú (cơ bản)
Răng quái thú (cao cấp)
Hộp đạn dự trữ
Dây chuyền mặt thỏ (5h)
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Thẻ 25% nâng cấp thành công
Đ/ước đầu đuôi giáp huyền thoại
Đầu đuôi vũ khí huyền thoại
 


Bộ sưu tập giáp Phillon Bat
“[Cờ] Bánh sinh nhật” sử dụng để đổi 1 điểm chỉ số  cho nhân vật, Để quy đổi gửi về hòm thư hotrophidoi@vtc.vn .
Trong thời gian bắt đầu sự kiện đến hết ngày 24/09/2023 sẽ tiến hành trao thưởng top nhân vật có số lượng “Trái tim của quái vật” nhiều nhất (Top riêng) và tiêu diệt 120 trụ chiến thuật của quốc gia đối địch đồng thời có hệ số Kill/Death (K/D) tổng hợp tại các bản đồ sự kiện >=0.3


Chi tiết phần thưởng:
STT Phần thưởng Số lượng
Top 1 Phần thưởng top 1 1
Cốc giữ nhiệt Phi Đội 1
Top 2 Phần thưởng top 2 1
Cốc giữ nhiệt Phi Đội 1
Top 3 Phần thưởng top 3 1
Top 4-10 Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
 

 
  
Phần thưởng Top 1 Số lượng chọn 1
Giáp HLW final V đầu tùy chọn 1
Đầu đuôi vũ khí huyền thoại 1
Giáp Legos III 1
Giáp giáng sinh ver Final IV đầu tùy chọn 1
 
 
Phần thưởng Top 2 Số lượng chọn 1
Tất giáng sinh 1
Giáp Legos II 1
Giáp giáng sinh ver Final IV 1
 
 
Phần thưởng top3 Số lượng chọn 1
Cờ tất giáng sinh 1
CPU 88 1
 
 
Số lượng “Trái tim của quái vật” tối thiểu để có cơ hội nhận thưởng top 1-2-3:
 
 
Gear Số lượng
BG 6500
MG 3700
AG 8000
IG 4000
 

Số lượng “Trái tim của quái vật” tối thiểu để có cơ hội nhận thưởng top 4-10:
 
Gear Số lượng
BG 2800
MG 1800
AG 3800
IG 2000
 
 
 
Khi đạt đủ số lượng “Trái tim của quái vật” tối thiểu các bạn có thể nhận được phần thưởng sau:
 
Phần thưởng Số lượng
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 5
Thẻ 25% nâng cấp thành công 5
SP cấp B 1000
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I 300
Bí ngô rùng rợn 300
Bí ngô phù thủy 300
Virus tăng trưởng cấp I 300
Trang bị hỗ trợ năng lượng 100
 
 
 
Khi đạt đủ số lượng “Trái tim của quái vật” tối thiểu và tiêu diệt 120 trụ chiến thuật của quốc gia đối địch các bạn sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng bốc thăm may mắn sau:
 
STT Vật phẩm Số lượng
1 Cờ tất giáng sinh 2
2 02 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 30
3 02 Thẻ 25% nâng cấp thành công 30
4 CPU 88 2
5 Động cơ Dragon 2
6 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 5
7 01 Thẻ kỹ năng cuối 20
8 Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp Phillon Bat 1
9 Giáp giáng sinh ver Final IV 1
10 Giáp Legos II 1
11 [Cờ] Hộp quà giáng sinh 1
12 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
13 Giáp Legos II hoặc Giáp giáng sinh ver Final IV với chỉ số đầu tùy chọn 1
14 Trái tim bishop chưa hoàn chỉnh 1
15 Đầu hoặc đuôi vũ khí huyền thoại 1
16 Tất giáng sinh 1
17 Giáp boss xanh dương tùy chọn 1
18 Giáp Legos III 1
 
Trong thời gian từ 23/08/2023 đến hết ngày 25/09/2023 khi đạt đủ số lượng “Hoa mừng 2-9” các bạn sẽ được nhận phần thưởng của sự kiện.


 
Gear Số lượng
BG 2800
MG 1800
AG 3800
IG 2000
 
Phần thưởng:

 
Phần thưởng Số lượng
BST new theo gear 10
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I 300
Bí ngô rùng rợn 300
Bí ngô phù thủy 300
Virus tăng trưởng cấp I 300
Trang bị hỗ trợ năng lượng 100
 
 
Vật phẩm “Hoa mừng 2-9” các bạn có thể nhận được khi bắn hạ quái vật sự kiện tại bản đồ “Sa mạc tàn khốc”.Online nhận quà tháng 9

Thời gian triển khai: 24/08/2023 đến hết ngày 17/09/2023.
Nội dung: Nhân vật cần online liên tục 3 giờ/ngày trong 20 và 24 ngày bắt đầu từ ngày 24/08/2023 đến hết ngày 17/09/2023 sẽ nhận được phần thưởng của sự kiện.
Phần thưởng:
 
Phần thưởng 20 ngày
Thẻ vip 1 tháng
10 Thẻ bảo vệ đồ vật + 10
05 cặp thẻ lắp đầu đuôi siêu cấp VKCB & VKCC
05 cặp Thẻ nâng cấp đầu đuôi giáp
Ống nhòm đời mới (7 ngày)
50 Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
50 Virus tăng trưởng cấp I
50 Bí ngô rùng rợn
50 Bí ngô phù thủy
15 Huân chương huyền bí
02 Bùa toàn diện siêu cấp
03 Mũi thương và lăng kính siêu cấp 1h
Lá chắn từ trường 7 ngày​
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện Halloween
Phần thưởng 24 ngày
01 Hộp triệu tập siêu boss
02 Thẻ bảo vệ đồ vật +13
01 Thẻ 25% nâng cấp thành công
Radar Terran
 
Để nhận được phần thưởng 24 ngày: Nhân vật phải hoàn thành online trong 24 ngày và tiêu dùng 1 vcoin trở lên và có cấp độ từ 96 trở lên.

Ngoài ra các nhân vật đủ điều kiện hoàn thành online trong 24 ngày và có cấp độ từ 96 trở lên có tiêu dùng 50 vcoin và tiêu diệt 50 trụ chiến thuật của quốc gia đối địch trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được cơ hội tham gia bốc thăm để nhận được các phần thưởng đặc biệt:

Phần thưởng bốc thăm
 
STT Vật phẩm Số lượng
1 Cờ tất giáng sinh 1
2 01 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 50
3 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 50
4 CPU 88 1
5 Động cơ Dragon 2
6 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 2
7 01 Thẻ kỹ năng cuối 40
8 Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New 2
9 Giáp boss xanh dương tùy chọn 1
10 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
11 Giáp Legos II hoặc giáp GS final IV 1
12 Giáp tím huyền thoại ver Final 1
13 Cờ hộp quà giáng sinh 1
14 Đầu hoặc đuôi vũ khí huyền thoại 1
15 Vũ khí boss xanh lá 1
16 Vũ khí boss tím 1
17 Giáp Legos III 1

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!
TM. Ban Quản trị Phi Đội

 

Tin liên quan