Sự kiện

[HOT] CHÙM SỰ KIỆN THÁNG 7

06-29-2022

Chào các bạn!
Ban Quản trị gửi tới các bạn sự kiện sẽ diễn ra trong thời gian tới:
Thông tin chi tiết sự kiện.


Mùa săn bắn – tháng 7
Thời gian diễn ra sự kiện: bắt đầu từ kết thúc bảo trì ngày 29/6/2022 đến hết ngày 31/7/2022.
Khi bắn hạ quái vật tại Bản đồ sự kiện sẽ xuất hiện quái vật sự kiện. Tiêu diệt quái vật sự kiện sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm sự kiện.
 
Bản đồ sự kiện
Sunshine Born – Thành phố Bark


Sử dụng các vật phẩm sự kiện tại nhà máy sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm đặc biệt.
 
Vật phẩm ghép 01 Vật phẩm ghép 02 Vật phẩm hình thành
6 Sao vàng   Hộp quà chiến công
5 Sao vàng   Hộp quà huyền bí
3 Sao vàng 3 [Cờ] Việt Nam Hộp quà danh dự

 
Khi mở “Hộp quà chiến công” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm đặc biệt:
 
Vật phẩm hình thành
Huân chương danh dự
Thiết bị sửa chữa cấp S
Thiết bị sửa giáp cấp S
Thiết bị sửa chữa cấp A
Thiết bị sửa giáp cấp A
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị hồi phục SP cấp C
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cao cấp
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cao cấp
Thẻ xác suất thành công 25%
Thẻ xác suất thành công 15%
Bí ngô phù thủy
Bí ngô rùng rợn
Virus tăng trưởng cấp I
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
Thẻ bắn nhanh cơ bản
Thẻ bắn nhanh cao cấp
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Ngọc tím, Ngọc trắng
Radar sao vàng
Động cơ 30-4
Sao vàng lung linh
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Trang bị hỗ trợ năng lượng


 
Khi mở “Hộp quà huyền bí” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm sau:
 
Vật phẩm hình thành
Huân chương danh dự
Thiết bị sửa chữa cấp S
Thiết bị sửa giáp cấp S
Thiết bị sửa chữa cấp A
Thiết bị sửa giáp cấp A
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị hồi phục SP cấp C
Thẻ lắp hiếm VK
Thẻ xác suất thành công 25%
Thẻ xác suất thành công 15%
Bí ngô phù thủy
Bí ngô rùng rợn
Virus tăng trưởng cấp I
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
Thẻ bắn nhanh cơ bản
Thẻ bắn nhanh cao cấp
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Ngọc tím
Ngọc trắng
Đầu đuôi vũ khí huyền thoại
Sao vàng lung linh
Radar sao vàng
Thẻ lắp VK siêu cấp
Trang bị hỗ trợ năng lượng


 
Khi mở “Hộp quà danh dự” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm sau:
 
Tên vật phẩm
Các loại thẻ nâng cấp đặc biệt
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị sửa giáp cấp S
Thiết bị sửa chữa cấp S
Thiết bị sửa giáp cấp A
Thiết bị sửa chữa cấp A
Thiết bị hồi phục SP cấp B
Mũi thương quyền năng (1h)
Trang bị hỗ trợ năng lượng
Bùa hộ mệnh (phòng thủ)
Bùa hộ mệnh (né tránh)
Răng quái thú (cơ bản)
Răng quái thú (cao cấp)
Hộp đạn dự trữ
Dây chuyền mặt thỏ (5h)
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Thẻ xuyên phá cơ bản
Vũ khí boss xanh dương
Thẻ xuyên phá cao cấp
Thẻ 25% nâng cấp thành công
Hiệu ứng ngôi sao
Điều ước đầu đuôi giáp huyền thoại


Trong thời gian bắt đầu sự kiện đến hết ngày 31/7/2022 sẽ tiến hành trao thưởng top nhân vật có số lượng “Huân chương chiến công” nhiều nhất (Top riêng).
Chi tiết phần thưởng
TT Phần thưởng Số lượng
Top 1 Phần thưởng top 1 1
Top 2 Phần thưởng top 2 1
Top 3 Phần thưởng top 3 1
Top 4-10 Thẻ nâng cấp kỹ năng 1


Phần thưởng top 1
Phần thưởng top 1 Số lượng chọn 1
Giáp HLW final V đầu tùy chọn 1
Đầu đuôi vũ khí huyền thoại 1
Giáp giáng sinh ver Final IV đầu tùy chọn 1


 Phần thưởng top 2
Phần thưởng top 2 Số lượng chọn 1
Tất giáng sinh 1
Giáp Legos II 1
Giáp giáng sinh ver Final IV 1


Phần thưởng top 3
Phần thưởng top 3 Số lượng chọn 1
Cờ tất giáng sinh 1
CPU 88 1


 
 
Số lượng “Huân chương chiến công” tối thiểu để có cơ hội nhận thưởng top 1-2-3:
Gear Số lượng Huân chương chiến công nhận top 1-2-3
BG 6500
MG 3700
AG 8000
IG 4000

*Số lượng “Huân chương chiến công” tối thiểu để có cơ hội nhận thưởng top 4-10
 
Gear Số lượng Huân chương chiến công tối thiểu
BG 2000
MG 1200
AG 3000
IG 1500

Khi đạt đủ số lượng “Huân chương chiến công” tối thiểu để có cơ hội nhận thưởng top 4-10 các bạn có thể nhận được phần thưởng sau:
 
Phần thưởng Số lượng
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 3
Thẻ 25% nâng cấp thành công 3
SP cấp B 1000
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I 250
Bí ngô rùng rợn 250
Bí ngô phù thủy 250
Virus tăng trưởng cấp I 250
Trang bị hỗ trợ năng lượng 100
 
Đặc biệt, đối với các nhân vật tham gia sự kiện hỗ trợ tân thủ:
Gear Số lượng Huân chương chiến công tối thiểu dành cho tân thủ
BG 1400
MG 800
AG 2000
IG 1000
 
Phần thưởng dành cho tân thủ khi đạt mốc tối thiểu:
 
Phần thưởng Số lượng
Ống nhòm đời mới (7 ngày) 2
Lá chắn từ trường (7 ngày) 2
SP cấp C 2000
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I 250
Bí ngô rùng rợn 250
Bí ngô phù thủy 250
Virus tăng trưởng cấp I 250
Trang bị hỗ trợ năng lượng 100
Giáp Giáng sinh Ver Final III đầu Narvi (B, M, A); đầu Zepar (I) hoặc Giáp Legos đầu Conclave hoặc Testament (chọn 1) 1
 
Thời gian lựa chọn đến hết ngày 31/7/2022. LINK ĐĂNG KÝ LỰA CHỌN


*Khi đạt đủ số lượng “Huân chương chiến công tối thiểu để tính top 4-10”,  các bạn sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng bốc thăm may mắn sau:
 
TT Vật phẩm Số lượng
1 Cờ tất giáng sinh 2
2 01 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 30
3 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 30
4 CPU 88 2
5 Động cơ Dragon 2
6 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 5
7 01 Thẻ kỹ năng cuối 20
8 Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New 1
9 Giáp giáng sinh ver Final IV 1
10 Giáp Legos II 1
11 [Cờ] Hộp quà giáng sinh 1
12 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
13 Giáp Legos II hoặc Giáp giáng sinh ver Final IV với chỉ số đầu tùy chọn 1
14 Vũ khí Boss xanh dương (theo gear trúng giải) 1
15 Đầu hoặc đuôi vũ khí huyền thoại 1
16 Tất giáng sinh 1
17 Giáp boss xanh dương tùy chọn 1

 
* Đối với phần thưởng Vũ khí boss xanh dương, gear trúng giải sẽ lựa chọn như sau:
BG: Shirne Storm
MG: Spear spread
AG: Katharsis of Bishop
IG: Cold storm
 

Chiến dịch tháng 7

Nội dung: Tiến hành trao thưởng cho các nhân vật đạt điều kiện (Fame) tiêu diệt nhân vật quốc gia đối địch.
Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 29/6/2022 đến hết ngày 31/7/2022
Bản đồ tính Fame: Thành phố Bark & Sunshine Born

 
Thời gian đăng ký tham gia sự kiện tới hết ngày 7/7/2022: LINK ĐĂNG KÝ THAM GIA SỰ KIỆN

Phần thưởng khi đạt đủ số Fame tối thiểu dành cho các nhân vật tân thủ:
 
Phần thưởng Số lượng
Vũ khí Pure Element đầu Bio 1
SP cấp B 1000
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I 500
Bí ngô rùng rợn 500
Bí ngô phù thủy 500
Virus tăng trưởng cấp I 500
Trang bị hỗ trợ năng lượng 300
Thương lăng kính siêu cấp 5
Bùa toàn diện siêu cấp 5

Điều kiện tối thiểu để nhận thưởng đối với nhân vật tham gia sự kiện tân thủ:
 
Gear Fame tối thiểu Killmark quái vật
BG 1200 50
MG 450
AG 1700
IG 900

 
Phần thưởng khi đạt đủ số Fame tối thiểu dành cho các nhân vật khác:
 
Phần thưởng Số lượng
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 5
Thẻ 25% nâng cấp thành công 5
SP cấp B 1000
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I 500
Bí ngô rùng rợn 500
Bí ngô phù thủy 500
Virus tăng trưởng cấp I 500
Trang bị hỗ trợ năng lượng 300
Thương lăng kính siêu cấp 5
Bùa toàn diện siêu cấp 5

Điều kiện tối thiểu để được nhận thưởng:
 
Gear Fame tối thiểu Killmark quái vật
BG 2000 50
MG 950
AG 3200
IG 1600

 
Hỗ trợ tân thủ đợt 2 – [Sự kiện đang diễn ra]
Thời gian đăng ký: đến hết 06/07/2022.
Thời gian triển khai sự kiện: Từ 25/6/2022 đến hết 24/7/2022.Điều kiện đăng ký
- Tài khoản tạo mới có đăng ký số điện thoại bảo mật.
- Nhân vật cần hỗ trợ phải hoàn thành nhiệm vụ chọn Quốc gia (Lv 11).
- Mỗi tài khoản (đi kèm với 1 số điện thoại đăng ký) chỉ được nhận hỗ trợ 01 lần duy nhất.
 
Hướng dẫn tạo tài khoản xác thực số điện thoại xem tại đây
Đăng ký tham gia sự kiện Tân thủ tại đây
Quyền lợi tân thủ
- Tăng cấp độ tới level 96.
- Nhận hỗ trợ trang bị chiến đấu tân thủ, bao gồm: Vũ khí, giáp chiến đấu, giáp EXP, động cơ, radar, CPU tân thủ, Máy tăng cường giáp loại S Plus.
- Nhận Gói hỗ trợ phụ kiện
Gói hỗ trợ phụ kiện Số lượng
Bí ngô rùng rợn 250
Bí ngô phù thủy 250
Trang bị hỗ trợ năng lượng 100
Virus tăng trưởng Mk-1 250
Lưỡi gươm quyền năng Mk-1 250
Thiết bị sửa chữa SP cấp C 250
Hộp đạn 50
 
Đặc biệt, khi tham gia sự kiện tăng cấp nhận quà để có cơ hội sở hữu những trang bị khủng trong thời gian diễn ra sự kiện. (các phần quà sẽ được trao khi kết thúc thời gian sự kiện)
Phần thưởng
Level Vật phẩm
97 Giáp Halloween Ver. Final II
98 20 sup đầu giáp + 20 sup đuôi giáp
99 Bộ sưu tập giáp Black
*100 03 thẻ nâng cấp sự kiện
101 01 Máy tăng cường giáp siêu cấp
102 01 Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp
103 01 Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp
105 06 thẻ nâng cấp sự kiện
106 Giáp Legos
108 Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp Boss
110 Thẻ nâng cấp giáp Legos > Legos II
*Mốc quà tối thiểu khi đạt lv 100: 01 Gói hỗ trợ phụ kiện
 

Flash Sale đặc biệt tháng 6
Thời gian: Bắt đầu từ sau bảo trì ngày 29/6/2022 đến hết ngày 6/7/2022
Nội dung: Trao thưởng cho toàn bộ các tài khoản tiêu dùng đạt mốc trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện:


 Chi tiết:
Tiêu dùng Phần thưởng Số lượng
100 Thẻ nâng cấp giáp sự kiện BMAI 1
Mũi thương và lăng kính siêu cấp 5
Thẻ Vip 30 ngày 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
300 Thẻ 25% nâng cấp thành công 3
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 3
Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp 1
305 Thẻ mở kỹ năng cuối 1
350 Lá chắn từ trường 7 ngày 1
500 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
Thẻ 25% nâng cấp thành công 1
Hộp triệu tập siêu boss 1
Bùa toàn diện siêu cấp 1h 5
Ống nhòm đời mới (7 ngày) 1
501 Lá chắn từ trường 7 ngày 2
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 3
Thẻ 25% nâng cấp thành công 3
Hộp triệu tập siêu boss 2
Ống nhòm đời mới (7 ngày) 2
550 Gói quà chiến đấu 1
1000 Bộ sưu tập giáp NEW +15% Dame 1
1500 CPU 88 1
 
*** Đạt đủ 50 Tài khoản tiêu dùng 500 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 500 vcoin nhận : 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +13.
Đạt đủ 100 tài khoản tiêu dùng 500 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 500 vcoin nhận : 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 và 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công.
Đạt đủ 150 tài khoản tiêu dùng 500 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 500 vcoin nhận : 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 và 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công.
Đạt đủ 200 tài khoản tiêu dùng 500 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 500 vcoin nhận : 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 và 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công.
Đạt đủ 200 tài khoản tiêu dùng 501 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 501 vcoin nhận : 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 và 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công.

Đặc biệt: Ngoài ra kết thúc sự kiện sẽ tiến hành bốc thăm chọn ra người chơi may mắn nhận được các phần quà của sự kiện (Áp dụng cho các tài khoản đạt mốc tiêu dùng 500 vcoin của sự kiện Flash Sale):
 
Mốc STT Vật phẩm Số lượng
500 1 Cờ tất giáng sinh 1
2 01 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 40
3 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 40
4 CPU 88 1
5 Động cơ Dragon 1
6 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 2
7 01 Thẻ kỹ năng cuối 40
8 Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New +15% Dame 1
9 Điều ước phần đầu VK huyền thoại 1
10 Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt 1
11 Giáp tím huyền thoại ver Final Enchant 15 1
12 Radar Terran Enchant 5 tùy chọn 1
13 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
14 [Cờ]Bí Ngô Ác Quỷ hoặc [Cờ] Hộp Quà Giáng Sinh 1
15 Thẻ nâng cấp giáp giáng sinh Ver. Final IV hoặc giáp giáng sinh Ver. Final IV hoặc nâng cấp giáp Legos II 1
501 1 01 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 20
2 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 20
3 Bộ sưu tập mới 1
4 Động cơ Dragon 1
5 Cờ tất giáng sinh 1
1000 1 Điều ước enchant động cơ 2
2 Radar Terran Enchant 5 tùy chọn 1
3 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
4 Điều ước phần đầu VK huyền thoại 1
5 02 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 10
6 02 Thẻ 25% nâng cấp thành công 10
7 01 Thẻ kỹ năng cuối 10
1500 1 Điều ước enchant động cơ 1
2 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
3 02 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 10
4 02 Thẻ 25% nâng cấp thành công 10
5 Động cơ Dragon 1
6 Bộ sưu tập mới 1
7 Câu đối đỏ 1
  
Chúc các bạn chơi game vui vẻ!
TM Ban Quản trị Phi Đội
 

 

Tin liên quan