Sự kiện

[HOT] HỖ TRỢ TÂN THỦ 4 & DEAL HOT THÁNG 10

10-28-2022

Chào các bạn!
Ban Quản trị gửi tới các bạn sự kiện sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Thông tin chi tiết về sự kiện:


Hỗ trợ tân thủ đợt 4
Thời gian đăng ký và triển khai sự kiện: từ 28/10/2022 đến hết ngày 20/11/2022.
Đối tượng: Các tài khoản VTC ID tạo mới từ ngày 28/10/2022.
Thời gian đăng ký và triển khai sự kiện: từ ngày 28/10/2022 đến hết ngày 20/11/2022.
Nội dung: Hỗ trợ trang bị và vật phẩm chiến đấu, hỗ trợ tăng cấp độ tới level 96 (Áp dụng cho 01 nhân vật trong tài khoản)
Điều kiện hỗ trợ
1. Tài khoản tạo mới phải đăng ký 01 số điện thoại xác thực duy nhất
2. Khởi tạo nhân vật và hoàn thành nhiệm vụ “Quyết định cuối cùng” tại Lv 11
  Mỗi số điện thoại chỉ có thể xác thực cho 1 tài khoản VTC ID. Hãy thử một số điện thoại khác nếu nhận được thông báo xác thực không thành công.

Quyền lợi tân thủ:
- Tăng cấp độ tới level 96.
- Nhận hỗ trợ trang bị chiến đấu tân thủ, bao gồm: Vũ khí, giáp chiến đấu, giáp EXP, động cơ, radar, CPU tân thủ, Máy tăng cường giáp loại S Plus.
- Nhận Gói phụ kiện hỗ trợ
Gói Phụ kiện hỗ trợ Số lượng
Bí ngô rùng rợn 250
Bí ngô phù thủy 250
Trang bị hỗ trợ năng lượng 100
Virus tăng trưởng Mk-1 250
Lưỡi gươm quyền năng Mk-1 250
Thiết bị sửa chữa SP cấp C 250
Hộp đạn 50
 
Đặc biệt, khi tham gia sự kiện tăng cấp nhận quà để có cơ hội sở hữu những trang bị khủng trong thời gian diễn ra sự kiện. (các phần quà sẽ được trao khi kết thúc thời gian sự kiện)


Phần thưởng
Level Vật phẩm
97 Giáp Halloween Ver. Final II
98 20 sup đầu giáp + 20 sup đuôi giáp
99 Bộ sưu tập giáp Black
*100 03 thẻ nâng cấp sự kiện
101 01 Máy tăng cường giáp siêu cấp
102 01 Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp
103 01 Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp
105 06 thẻ nâng cấp sự kiện
106 Giáp Legos
108 Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp Boss
110 Thẻ nâng cấp giáp Legos > Legos II
 
*Mốc quà tối thiểu khi đạt lv 100: 01 Gói hỗ trợ phụ kiện
 

Deal Hot tháng 10
Thời gian: Bắt đầu từ ngày 28/10/2022 đến hết 3/11/2022.
Nội dung: Trao thưởng cho toàn bộ các tài khoản tiêu dùng đạt mốc trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện: 
Chi tiết:
Tiêu dùng Phần thưởng Số lượng
100 Thẻ nâng cấp giáp sự kiện BMAI 1
Mũi thương và lăng kính siêu cấp 5
Thẻ Vip 30 ngày 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
300 Thẻ 25% nâng cấp thành công 3
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 3
Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp 1
305 Thẻ mở kỹ năng cuối 1
350 Lá chắn từ trường 7 ngày 1
500 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
Thẻ 25% nâng cấp thành công 1
Hộp triệu tập siêu boss 1
Bùa toàn diện siêu cấp 1h 5
Ống nhòm đời mới (7 ngày) 1
501 Lá chắn từ trường 7 ngày 2
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 3
Thẻ 25% nâng cấp thành công 3
Hộp triệu tập siêu boss 2
Ống nhòm đời mới (7 ngày) 2
550 Gói quà chiến đấu 1
1000 Bộ sưu tập giáp NEW +15% Dame 1
1500 CPU 88 1
 

*** Đạt đủ 50 Tài khoản tiêu dùng 500 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 500 vcoin nhận : 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +13.
Đạt đủ 100 tài khoản tiêu dùng 500 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 500 vcoin nhận : 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 và 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công.
Đạt đủ 150 tài khoản tiêu dùng 500 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 500 vcoin nhận : 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 và 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công.
Đạt đủ 200 tài khoản tiêu dùng 500 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 500 vcoin nhận : 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 và 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công.
Đạt đủ 200 tài khoản tiêu dùng 501 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 501 vcoin nhận : 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 và 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công.

 

Đặc biệt: Ngoài ra kết thúc sự kiện sẽ tiến hành bốc thăm chọn ra người chơi may mắn nhận được các phần quà của sự kiện (Áp dụng cho các tài khoản đạt mốc tiêu dùng 500 vcoin của sự kiện):
 
Mốc STT Vật phẩm Số lượng
500 1 Cờ tất giáng sinh 1
2 01 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 40
3 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 40
4 CPU 88 1
5 Động cơ Dragon 1
6 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 2
7 01 Thẻ kỹ năng cuối 40
8 Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New +15% Dame 1
9 Điều ước phần đầu VK huyền thoại 1
10 Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt 1
11 Giáp tím huyền thoại ver Final Enchant 15 1
12 Radar Terran Enchant 5 tùy chọn 1
13 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
14 [Cờ]Bí Ngô Ác Quỷ hoặc [Cờ] Hộp Quà Giáng Sinh 1
15 Thẻ nâng cấp giáp giáng sinh Ver. Final IV hoặc giáp giáng sinh Ver. Final IV hoặc nâng cấp giáp Legos II 1
501 1 01 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 20
2 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 20
3 Bộ sưu tập mới 1
4 Động cơ Dragon 1
5 Cờ tất giáng sinh 1
1000 1 Điều ước enchant động cơ 2
2 Radar Terran Enchant 5 tùy chọn 1
3 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
4 Điều ước phần đầu VK huyền thoại 1
5 02 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 10
6 02 Thẻ 25% nâng cấp thành công 10
7 01 Thẻ kỹ năng cuối 10
1500 1 Điều ước enchant động cơ 1
2 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
3 02 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 10
4 02 Thẻ 25% nâng cấp thành công 10
5 Động cơ Dragon 1
6 Bộ sưu tập mới 1
7 Câu đối đỏ 1
 Các vật phẩm bôi đỏ có thể chuyển nhượng cho các nhân vật cùng quốc gia nếu không có nhu cầu sử dụng.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ
TM. Ban Quản trị Phi Đội

Tin liên quan