Sự kiện

[HOT] SỰ KIỆN ONLINE NHẬN QUÀ - TIÊU DÙNG & FLASH SALE THÁNG 3

03-24-2022

Chào các bạn
Ban Quản trị Phi Đội gửi tới các bạn một số sự kiện sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Thông tin sự kiện
Online nhận quà Tháng 3
Thời gian: bắt đầu từ thời gian kết thúc bảo trì ngày 25/3/2022 đến hết 15/4/2022.
Nội dung: Trao thưởng cho các nhân vật online liên tục 3h/ngày và đạt đủ điều kiện.
Điều kiện Phần thưởng
Mỗi ngày Online 3h trong 18 ngày Thẻ VIP 1 tháng
10 thẻ bảo vệ đồ vật +10
05 cặp thẻ lắp đầu đuôi siêu cấp VKCB & VKCC
05 cặp thẻ lắp đầu đuôi siêu cấp VKCB & VKCC
Ống nhòm đời mới (7 ngày)
50 Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
50 Virus tăng trưởng cấp I
50 Bí ngô rùng rợn
50 Bí ngô phù thủy
15 Huân chương huyền bí
02 Bùa toàn diện siêu cấp
03 Mũi thương và lăng kính siêu cấp 1h
Lá chắn từ trường 7 ngày​
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện Halloween
Mỗi ngày Online 3h trong 21 ngày 01 Hộp triệu tập siêu boss
01 Thẻ bảo vệ đồ vật +13
 
Ngoài ra, các nhân vật đủ điều kiện hoàn thành online trong 20 ngày, có cấp độ từ 94 trở lên, đạt điều kiện FAME trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được cơ hội tham gia bốc thăm để nhận được các phần thưởng đặc biệt.
 Phần thưởng bốc thăm:
 
TT Phần thưởng Số lượng
1 Cờ tất giáng sinh 1
2 01 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 50
3 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 50
4 CPU 88 1
5 Động cơ Dragon 2
6 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 2
7 01 Thẻ kỹ năng cuối 40
8 Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New 2
9 Giáp boss xanh dương tùy chọn 1
10 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
11 Giáp Legos II hoặc giáp GS final IV 1
12 Giáp tím huyền thoại ver Final 1
13 Cờ bí ngô ác quỷ 1
14 Đầu hoặc đuôi vũ khí huyền thoại 1
15 Vũ khí boss xanh lá 1
16 Vũ khí boss tím 1

Khi tham gia Online 22 ngày + có cấp độ từ 94 trở lên + đạt điều kiện Fame, sẽ nhận được 01 vũ khí Pure Elements tương ứng với Phi Cơ.
Điều kiện Fame:
 
Gear Fame
BG 700
MG 300
AG 900
IG 500

 
Tiêu dùng tháng 3
Thời gian: từ 24/3/2022 đến hết 6/4/2022
Nội dung: Trao thưởng cho các tài khoản có tích lũy tiêu dùng trong thời gian sự kiện
 
Vcoin tiêu dùng Phần thưởng Số lượng
500 Thẻ Vip 1 tháng 1
Thẻ mở kỹ năng cuối 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
800 (Chọn 1) Thẻ 25% nâng cấp thành công 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
Đầu hoặc đuôi giáp Narvi hoặc Zepar 1
Đầu hoặc đuôi giáp Conclave hoặc Testament 1
Quà chung mốc 1000 Thẻ 25% nâng cấp thành công + Thẻ bảo vệ đồ vật +13 2
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện Halloween 1
1000 (Chọn 1) Máy tăng cường giáp loại siêu cấp 1
Giáp Halloween Ver. Final III 1
Giáp Legos 1
02 Thẻ 25% nâng cấp thành công 1
Lá chắn từ trường (7 ngày) 1
Radar Terran 1
Ống nhòm đời mới (7 ngày) 1
Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp 1
2000 (Chọn 1) Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp Boss 1
02 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 1
Thiết bị sửa chữa khẩn cấp 1
Vũ khí tết Ver. Final 1
3000 (Chọn 1) 02 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 1
02 Thẻ 25% nâng cấp thành công 1
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện Đặc biệt 1
Đầu hoặc đuôi giáp Limbo,Ose, Macha hoặc Origin 1
Quà chung mốc 5000 Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện Đặc biệt 1
02 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 1
02 Thẻ 25% nâng cấp thành công 1
5000 (chọn 1) Bộ sưu tập giáp NEW +15% Dame 1
Thẻ nâng cấp giáp giáng sinh Final III 1
CPU 88 1
Giáp Legos 2 1
 
Chú ý:
Vũ khí tết bao gồm “Asteroid Blaster, Invader Blaster, Meteor Buster, Bigbang Blaster”
Phần thưởng "Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New" nếu không có nhu cầu sử dụng các bạn có thể tặng cho nhân vật khác.
2 Thẻ của "bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New" có thể đổi lấy 1 Thẻ "bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp " của top  Cờ VN đợt 2 hoặc top đăng cấp chiến binh đặc biệt.
2 Thẻ của"bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp " của top  Cờ VN đợt 2 hoặc top đăng cấp chiến binh đặc biệt có thể đổi lấy 1 Thẻ BST mới.

*** Đạt đủ 35 Tài khoản tiêu dùng 1000 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 1000 vcoin nhận : 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +13.
Đạt đủ 45 tài khoản tiêu dùng 1000 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 1000 vcoin nhận : 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 và 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công.
Đạt đủ 13 tài khoản tiêu dùng 2000 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 2000 vcoin nhận : 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 và 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công.
Đạt đủ 12 tài khoản tiêu dùng 5000 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 5000 vcoin nhận : 5 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 và 05 Thẻ 25% nâng cấp thành công - Bốc thăm mốc 5k sẽ thêm 1 phần quà đặc biệt.
 
 
Ngoài ra, kết thúc sự kiện sẽ tiến hành bốc thăm chọn ra người may mắn nhận được các phần quà của sự kiện:
Phần quà bốc thăm:
STT
Phần thưởng
Số lượng
Áp dụng
1
10 ngọc tím
20
Dành cho tất cả các tài khoản tham gia sự kiện
2
20 ngọc trắng
10
3
01 Thẻ kỹ năng cuối
20
4
01 Thẻ bảo vệ + 13
20
5
01 Thẻ nâng cấp kỹ năng
5
Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 1000 trở lên
6
CPU 88
2
7
Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt
1
8
Điều ước đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại
1
9
[Cờ] tất giáng sinh
1
10
01 Thẻ bảo vệ + 13
15
11
Điều ước phần đầu VK huyền thoại
1
12
Động cơ Dragon
1
13
Điều ước enchant 5 - 6 vào pin giáp
1
14
01 Thẻ kỹ năng cuối
15
15
02 Thẻ bảo vệ + 13
15
Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 2000 trở lên
16
Động cơ Dragon
1
17
[Cờ]Bí Ngô Ác Quỷ
1
18
[Cờ] tất giáng sinh
1
19
Giáp giáng sinh Ver. Final III Enchant 15
1
20
Giáp Legos II
1
21
CPU 88
1
22
[Cờ] hộp quà  giáng sinh
1
Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
23
Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại
1
24
Điều ước đầu hoặc đuôi VK huyền thoại
1
25
Bộ sưu tập mới
1
26
05 Thẻ bảo vệ + 13
10
27
Thẻ nâng cấp giáp giáng sinh Ver. Final IV hoặc giáp giáng sinh Ver. Final IV
1
28
Giáp Halloween Final V hoặc Giáp huyền thoại Ver Final với chỉ số đầu tùy chọn
1
29
Câu đối đỏ
1
30
Thẻ nâng cấp giáp Halloween Ver Final VI
1
31
Thẻ nâng cấp giáp huyền thoại ver Final I
1
 
Chú ý: Các phần thưởng bôi đỏ có thể chuyển nhượng nếu không có nhu cầu sử dụng.
"Điều ước nâng cấp động cơ hoặc Radar" tương đương 1 lần enchant thành công đối với động cơ và radar (Không quá enchant 5).

 
Flash Sale Tháng 3
Thời gian: từ 24/3/2022 đến hết 6/4/2022
Nội dung: trao thưởng cho các tài khoản tiêu dùng đạt mốc trong thời gian diễn ra sự kiện.
Chi tiết:
Tiêu dùng
Phần thưởng
Số lượng
100
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện BMAI
1
Mũi thương và lăng kính siêu cấp
5
Thẻ Vip 30 ngày
1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13
1
300
Thẻ 25% nâng cấp thành công
3
Thẻ bảo vệ đồ vật +13
3
Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp
1
305
Thẻ mở kỹ năng cuối
1
350
Lá chắn từ trường 7 ngày
1
500
Thẻ bảo vệ đồ vật +13
1
Thẻ 25% nâng cấp thành công
1
Hộp triệu tập siêu boss
1
Bùa toàn diện siêu cấp 1h
5
Ống nhòm đời mới (7 ngày)
1
550
Gói quà chiến đấu
1
555
Lá chắn từ trường 7 ngày
2
Thẻ bảo vệ đồ vật +13
3
Thẻ 25% nâng cấp thành công
3
Hộp triệu tập siêu boss
2
Ống nhòm đời mới (7 ngày)
2
1000
Bộ sưu tập giáp NEW +15% Dame
1
 
Gói quà chiến đấu:
 
Phần thưởng
Số lượng
Bí ngô rùng rợn
150
Bí ngô phù thủy
150
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
150
Virus tăng trưởng cấp I
150
Trang bị hỗ trợ năng lượng
50
 
*** Đạt đủ 50 Tài khoản tiêu dùng 500 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 500 vcoin nhận : 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +13.
Đạt đủ 100 tài khoản tiêu dùng 500 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 500 vcoin nhận : 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 và 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công.
Đạt đủ 150 tài khoản tiêu dùng 500 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 500 vcoin nhận : 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 và 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công.
Đạt đủ 200 tài khoản tiêu dùng 500 vcoin => mỗi tài khoản tiêu dùng 500 vcoin nhận : 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 và 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công.
 
Đặc biệt: Ngoài ra kết thúc sự kiện sẽ tiến hành bốc thăm chọn ra người chơi may mắn nhận được các phần quà của sự kiện (Áp dụng cho các tài khoản đạt mốc tiêu dùng 500 vcoin của sự kiện Flash Sale):
 
Mốc
STT
Vật phẩm
Số lượng
500
1
Cờ tất giáng sinh
1
2
01 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13
40
3
01 Thẻ 25% nâng cấp thành công
40
4
CPU 88
1
5
Động cơ Dragon
1
6
01 Thẻ nâng cấp kỹ năng
2
7
01 Thẻ kỹ năng cuối
40
8
Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New +15% Dame
1
9
Điều ước phần đầu VK huyền thoại
1
10
Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt
1
11
Giáp tím huyền thoại ver Final Enchant 15
1
12
Radar Terran Enchant 5 tùy chọn
1
13
Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại
1
14
[Cờ]Bí Ngô Ác Quỷ hoặc [Cờ] Hộp Quà Giáng Sinh
1
15
Thẻ nâng cấp giáp giáng sinh Ver. Final IV hoặc giáp giáng sinh Ver. Final IV hoặc nâng cấp giáp Legos II
1
555
1
01 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13
20
2
01 Thẻ 25% nâng cấp thành công
20
3
Bộ sưu tập mới
1
4
Động cơ Dragon
1
5
Cờ tất giáng sinh
1
1000
1
Điều ước enchant động cơ
2
2
Radar Terran Enchant 5 tùy chọn
1
3
Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại
1
4
Điều ước phần đầu VK huyền thoại
1
5
02 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13
10
6
02 Thẻ 25% nâng cấp thành công
10
7
01 Thẻ kỹ năng cuối
10

Phần thưởng (Bôi đỏ) có thể chuyển sang tài khoản khác nếu không có nhu cầu sử dụng.
 
Chúc các bạn chơi game vui vẻ
TM Ban Quản trị Phi Đội
 

Tin liên quan