Sự kiện

[Hot] Đẳng cấp chiến binh - Top Cờ Việt Nam - Tiêu Dùng - Flash Sale

05-20-2020

Chào các bạn.
Ban Quản trị xin gửi tới các bạn các sự kiện sẽ diễn ra trong thời gian tới:


Top cờ Việt Nam Đợt 2.
Thời gian bắt đầu: từ bảo trì ngày 21/05/2020  đến hết ngày 14/06/2020 sẽ tiến hành trao thưởng các phần thưởng đặc biệt cho top các nhân vật có số lượng “Cờ Việt Nam” nhiều nhất (Top Chung).
Trong thời gian trên quái sự kiện sẽ xuất hiện khi bắn hạ quái vật tại bản đồ: Sunshine Born
Chi tiết phần thưởng:

STT Phần thưởng Số lượng
Top 1 Bộ sưu tập giáp tùy chọn màu 1
Top 2 Cờ tất giáng sinh hoặc động cơ dragon (chọn1) 1
Top 3 Giáp tím huyền thoại ver Final 1
Top 4-10 Ngọc tím 15
Ngọc trắng 15
 
 

Bộ sưu tập tùy chọn có thể chọn các hình dạng giáp mà người chơi muốn. (Trừ hình dạng giáp robot hoặc hình dạng mà Ban Quản Trị cho là không được chọn)
Ngoài ra các nhân vật đạt đủ Cờ Việt Nam tối thiểu của sự kiện sẽ nhận được phần thưởng (Đây là số lượng Cờ Việt Nam tối thiểu để được nhận thưởng của sự kiện Top Cờ Việt Nam ):

Gear Số lượng Cờ Việt Nam tối thiểu
BG 1700
MG 1000
AG 2500
IG 1100
 
Phần thưởng:
Tên vật phẩm Số lượng
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 3
Thẻ 25% nâng cấp thành công 3
Ngọc tím 15
Ngọc trắng 15
Bùa toàn diện siêu cấp 1h 5
Mũi thương và lăng kính siêu cấp 5
 
 

Đẳng cấp chiến binh đặc biệt:
Thời gian bắt đầu: từ bảo trì sáng ngày 21/05/2020  đến hết ngày 14/06/2020 sẽ tiến hành trao thưởng các phần thưởng đặc biệt cho top các nhân vật tiêu diệt quốc gia đối địch nhiều nhất tại bản đồ sự kiện (Top Chung).
Bản đồ sự kiện : Sunshine Born.
Phần thưởng:

STT Phần thưởng Số lượng
Top 1 Bộ sưu tập giáp tùy chọn màu 1
Đổi tên màu thời gian 3 tháng 1
Top 2 Cờ tất giáng sinh hoặc động cơ dragon (chọn1) 1
Top 3 Giáp tím huyền thoại ver Final 1
Top 4-10 Ngọc tím 15
Ngọc trắng 15
 
 

Các nhân vật  đạt top sẽ nhận được gói quà “Đẳng cấp chiến binh”
Gói quà:

Phần thưởng Số lượng
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 3
Thẻ 25% nâng cấp thành công 3
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I 250
Bí ngô rùng rợn 250
Bí ngô phù thủy 250
Virus tăng trưởng cấp I 250
Trang bị hỗ trợ năng lượng 100
 
 

Các nhân vật tham gia sự kiện sẽ tiến hành đăng ký trên Group và cam kết không bot Fame cũng như vi phạm quy định khác của sự kiện.
Các trường hợp nhân vật bot fame, nhân vật hiến fame sẽ bị xử lý theo quyết định của Ban Quản Trị.
Các trường hợp làm ảnh hưởng đến kết quả cũng như công bằng của sự kiện, các tài khoản và nhân vật liên quan đến các nhân vật bên trên cũng bị xử lý nếu có vi phạm với hình thức phạt cao nhất.
Các trường hợp vi phạm trên sẽ bị loại ra khỏi sự kiện.
Các nhân vật đạt 2 giải của sự kiện sẽ được chọn nhận 1 trong 2 giải hoặc sẽ nhận giải thưởng cao nhất.
Quyết định của Ban Quản Trị là quyết định cuối cùng.

Tiêu dùng Vcoin nhận nhiều phần thưởng tháng 5:

Thời gian: Bắt đầu từ 18h ngày 20/05/2020 đến hết ngày 27/05/2020.
Nội dung: Trao thưởng cho các tài khoản có tích lũy tiêu dùng voin theo yêu cầu của sự kiện.
Chi tiết:

 
Vcoin tiêu dùng Phần thưởng Số lượng
500 Thẻ Vip 1 tháng 1
Thẻ mở kỹ năng cuối 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
800 (Chọn 1) Thẻ 25% nâng cấp thành công 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
Đầu hoặc đuôi giáp navi hoặc zepar 1
Đầu hoặc đuôi giáp Conclave hoặc Testament 1
Quà chung mốc 1000 Thẻ 25% nâng cấp thành công + Thẻ bảo vệ đồ vật +13 2
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện Halloween 1
1000 (Chọn 1) Máy tăng cường giáp loại siêu cấp 1
Giáp Halloween Ver. Final III 1
Giáp Legos 1
Thẻ 25% nâng cấp thành công 2
Lá chắn từ trường (7 ngày) 1
Radar Terran 1
Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp 1
2000 (Chọn 1) Giáp giáng sinh Ver. Final II 1
Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp Boss 1
Thiết bị sửa chữa khẩn cấp 1
Vũ khí tết Ver. Final 1
3000 (Chọn 1) Đầu hoặc đuôi giáp Limbo,Ose, Macha hoặc Origin 1
Quà chung mốc 5000 Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 2
Thẻ 25% nâng cấp thành công 2
5000 (chọn 1) Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New 1
Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
 

Vũ khí tết bao gồm “Asteroid Blaster, Invader Blaster, Meteor Buster, Bigbang Blaster”
Phần thưởng "
Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New" nếu không có nhu cầu sử dụng các bạn có thể tặng cho nhân vật khác.

 
Ngoài ra kết thúc sự kiện sẽ tiến hành bốc thăm chọn ra người chơi may mắn nhận được các phần quà của sự kiện:
Chi tiết: 
 

STT Phần thưởng Số lượng Áp dụng
1 10 ngọc tím 20 Dành cho tất cả các tài khoản tham gia sự kiện
2 20 ngọc trắng 10
3 01 Thẻ kỹ năng cuối 20
4 01 Thẻ bảo vệ + 13 20
5 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 5 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 1000 trở lên
6 CPU 88 2
7 Thiết bị sửa chữa khẩn cấp enchant 5 1
8 Điều ước đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
9 [Cờ] tất giáng sinh 1
10 01 Thẻ bảo vệ + 13 15
Đặc biệt Điều ước đầu hoặc đuôi VK huyền thoại 1
Đặc biệt Động cơ Dragon 1
11 01 Thẻ kỹ năng cuối 15
12 02 Thẻ bảo vệ + 13 15 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 2000 trở lên
13 Động cơ Dragon 1
14 [Cờ]Bí Ngô Ác Quỷ 1
15 [Cờ] tất giáng sinh 1
16 Giáp giáng sinh Ver. Final III Enchant 15 1
Đặc biệt CPU 88 1
17 [Cờ] hộp quà  giáng sinh 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
18 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
19 Giáp Legos II 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
20 CPU 88 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
21 05 Thẻ bảo vệ + 13 10 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
22 Điều ước nâng cấp động cơ hoặc Radar 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
Đặc biệt Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
Đặc biệt Câu đối đỏ 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
Đặc biệt Thẻ nâng cấp giáp Halloween Ver Final VI   Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
Đặc biệt Điều ước đầu hoặc đuôi VK huyền thoại 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên

Chú ý: Phần thưởng bốc thăm " dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 2000 trở lên " sẽ được chuyển đổi sang nhân vật hoặc tài khoản khác không bao gồm phần thưởng bốc thăm  mốc 12 và 21.
Phần thưởng đặc biệt là  phần thưởng có thể chuyển được nếu không có nhu cầu sử dụng.
"Điều ước nâng cấp động cơ hoặc Radar" tương đương 1 lần enchant thành công đối với động cơ và radar (Không quá enchant 5).

 

Flash Sale tháng 5
Thời gian: Từ 18h00 ngày 20/05/2020 đến 23h59' ngày 27/05/2020.
Nội dung: Trao thưởng cho toàn bộ các tài khoản tiêu dùng đạt mốc trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện:
Chi tiết:

Tiêu dùng Phần thưởng Số lượng
100 Thẻ nâng cấp giáp sự kiện BMAI 1
Mũi thương và lăng kính siêu cấp 5
Thẻ Vip 30 ngày 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
300 Thẻ 25% nâng cấp thành công 3
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 3
Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp 1
305 Thẻ mở kỹ năng cuối 1
350 Lá chắn từ trường 7 ngày 1
500 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
Thẻ 25% nâng cấp thành công 1
Hộp triệu tập siêu boss 1
Bùa toàn diện siêu cấp 1h 5
Ống nhòm đời mới (7 ngày) 1

Đặc biệt: Ngoài ra kết thúc sự kiện sẽ tiến hành bốc thăm chọn ra người chơi may mắn nhận được các phần quà của sự kiện (Áp dụng cho các tài khoản đạt mốc tiêu dùng 500 vcoin của sự kiện Falsh Sale):

 
STT Vật phẩm Số lượng
1 Cờ tất giáng sinh 1
2 10 ngọc tím 30
3 20 ngọc trắng 30
4 01 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 30
5 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 30
6 CPU 88 1
7 Động cơ Dragon 1
8 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 2
9 01 Thẻ kỹ năng cuối 20
10 Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New 1
11 Vũ khí Boss xanh lá 1
12 Vũ khí Boss thường 1
13 Giáp giáng sinh Ver Final III 1
14 Radar Terran Enchant 5 tùy chọn 1
15 Giáp tím huyền thoại ver Final 1
16 [Cờ]Bí Ngô Ác Quỷ hoặc cờ bí ngô 1

Đối với phần thưởng (Bôi đỏ) có thể chuyển sang tài khoản khác nếu không có nhu cầu sử dụng.

Chúc các bạn vui vẻ.
Thay mặt Ban Quản Trị Phi Đội.

Tin liên quan