Sự kiện

[Hot] Online nhận quà đặc biệt T7- Tiêu dùng - Flash Sale T7 - Đại chiến tháng 7

06-29-2020

Chào các bạn.
Ban Quản Trị xin gửi tới các bạn sự kiện "Online nhận quà đặc biệt - Tiêu Dùng - Flash Sale - Đại chiến tháng 7".
Thông tin chi tiết sự kiện:


Online nhận quà đặc biệt T7
Thời gian triển khai: 30/06/2020 đến hết ngày 20/07/2020.
Nội dung: các nhân vật cần online liên tục 3h/ ngày trong 18 ngày bắt đầu từ 30/06 đến hết ngày 20/07/2020 sẽ nhận được phần thưởng của sự kiện.
Phần thưởng:

 
Phần thưởng
Thẻ vip 1 tháng
10 Thẻ bảo vệ đồ vật + 10
05 cặp thẻ lắp đầu đuôi siêu cấp VKCB & VKCC
05 cặp Thẻ nâng cấp đầu đuôi giáp
Ống nhòm đời mới (7 ngày)
50 Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
50 Virus tăng trưởng cấp I
50 Bí ngô rùng rợn
50 Bí ngô phù thủy
15 Huân chương huyền bí
05 Mũi thương và lăng kính siêu cấp
01 Hộp triệu tập siêu boss
01 Thẻ bảo vệ đồ vật +13
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện Halloween BMAI
 

 Ngoài ra sau khi kết thúc sự kiện các nhân vật có cấp độ 100 trở lên và đạt đủ điều kiện Online 20 ngày của sự kiện sẽ được tổng hợp bốc thăm để nhận được các phần thưởng đặc biệt của sự kiện:
Chi tiết phần thưởng bốc thăm:

 
STT Vật phẩm Số lượng
1 Cờ tất giáng sinh 1
2 CPU 88 1
3 Động cơ Dragon 1
4 Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New 1
5 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại (Conclave – Testament – Navi Zepar) 1
6 [Cờ] hộp quà  giáng sinh 1
7 Giáp giáng sinh Ver. Final III 2
8 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 2
9 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 30
10 10 ngọc tím 20
11 20 ngọc trắng 20
12 01 Thẻ kỹ năng cuối 30
13 01 Thẻ bảo vệ + 13 30
14 Giáp tím huyền thoại ver Final 1
15 Giáp HLW Ver Final 5 hoặc Giáng sinh ver Final III Enchant 15 1
16 Giáp HLW Ver Final 5 hoặc Giáng sinh ver Final III chỉ số đầu tùy chọn 1
 

Tiêu dùng Vcoin nhận nhiều phần thưởng tháng 7:

Thời gian: Bắt đầu từ 20h ngày 29/06/2020 đến hết ngày 09/07/2020.
Nội dung: Trao thưởng cho các tài khoản có tích lũy tiêu dùng voin theo yêu cầu của sự kiện.
Chi tiết:

 
Vcoin tiêu dùng Phần thưởng Số lượng
500 Thẻ Vip 1 tháng 1
Thẻ mở kỹ năng cuối 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
800 (Chọn 1) Thẻ 25% nâng cấp thành công 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
Đầu hoặc đuôi giáp navi hoặc zepar 1
Đầu hoặc đuôi giáp Conclave hoặc Testament 1
Quà chung mốc 1000 Thẻ 25% nâng cấp thành công + Thẻ bảo vệ đồ vật +13 2
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện Halloween 1
1000 (Chọn 1) Máy tăng cường giáp loại siêu cấp 1
Giáp Halloween Ver. Final III 1
Giáp Legos 1
Thẻ 25% nâng cấp thành công 2
Lá chắn từ trường (7 ngày) 1
Radar Terran 1
Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp 1
2000 (Chọn 1) Giáp giáng sinh Ver. Final II 1
Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp Boss 1
Thiết bị sửa chữa khẩn cấp 1
Vũ khí tết Ver. Final 1
3000 (Chọn 1) Đầu hoặc đuôi giáp Limbo,Ose, Macha hoặc Origin 1
Quà chung mốc 5000 Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 2
Thẻ 25% nâng cấp thành công 2
5000 (chọn 1) Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New 1
Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
 

Vũ khí tết bao gồm “Asteroid Blaster, Invader Blaster, Meteor Buster, Bigbang Blaster”
Phần thưởng "
Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New" nếu không có nhu cầu sử dụng các bạn có thể tặng cho nhân vật khác.

 
Ngoài ra kết thúc sự kiện sẽ tiến hành bốc thăm chọn ra người chơi may mắn nhận được các phần quà của sự kiện:
Chi tiết: 
 

STT Phần thưởng Số lượng Áp dụng
1 10 ngọc tím 20 Dành cho tất cả các tài khoản tham gia sự kiện
2 20 ngọc trắng 10
3 01 Thẻ kỹ năng cuối 20
4 01 Thẻ bảo vệ + 13 20
5 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 5 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 1000 trở lên
6 CPU 88 2
7 Thiết bị sửa chữa khẩn cấp enchant 5 1
8 Điều ước đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
9 [Cờ] tất giáng sinh 1
10 01 Thẻ bảo vệ + 13 15
Đặc biệt Điều ước đầu hoặc đuôi VK huyền thoại 1
Đặc biệt Động cơ Dragon 1
11 01 Thẻ kỹ năng cuối 15
12 02 Thẻ bảo vệ + 13 15 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 2000 trở lên
13 Động cơ Dragon 1
14 [Cờ]Bí Ngô Ác Quỷ 1
15 [Cờ] tất giáng sinh 1
16 Giáp giáng sinh Ver. Final III Enchant 15 1
Đặc biệt CPU 88 1
17 [Cờ] hộp quà  giáng sinh 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
18 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
19 Giáp Legos II 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
20 CPU 88 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
21 05 Thẻ bảo vệ + 13 10 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
22 Điều ước nâng cấp động cơ hoặc Radar 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
Đặc biệt Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
Đặc biệt Câu đối đỏ 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
Đặc biệt Thẻ nâng cấp giáp Halloween Ver Final VI   Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
Đặc biệt Điều ước đầu hoặc đuôi VK huyền thoại 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên

Chú ý: Phần thưởng bốc thăm " dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 2000 trở lên " sẽ được chuyển đổi sang nhân vật hoặc tài khoản khác không bao gồm phần thưởng bốc thăm  mốc 12 và 21.
Phần thưởng đặc biệt là  phần thưởng có thể chuyển được nếu không có nhu cầu sử dụng.
"Điều ước nâng cấp động cơ hoặc Radar" tương đương 1 lần enchant thành công đối với động cơ và radar (Không quá enchant 5).

 

Flash Sale tháng 7
Thời gian: Từ 20h00 ngày 29/06/2020 đến 23h59' ngày 09/07/2020.
Nội dung: Trao thưởng cho toàn bộ các tài khoản tiêu dùng đạt mốc trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện:
Chi tiết:

Tiêu dùng Phần thưởng Số lượng
100 Thẻ nâng cấp giáp sự kiện BMAI 1
Mũi thương và lăng kính siêu cấp 5
Thẻ Vip 30 ngày 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
300 Thẻ 25% nâng cấp thành công 3
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 3
Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp 1
305 Thẻ mở kỹ năng cuối 1
350 Lá chắn từ trường 7 ngày 1
500 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
Thẻ 25% nâng cấp thành công 1
Hộp triệu tập siêu boss 1
Bùa toàn diện siêu cấp 1h 5
Ống nhòm đời mới (7 ngày) 1

Đặc biệt: Ngoài ra kết thúc sự kiện sẽ tiến hành bốc thăm chọn ra người chơi may mắn nhận được các phần quà của sự kiện (Áp dụng cho các tài khoản đạt mốc tiêu dùng 500 vcoin của sự kiện Falsh Sale):

 
STT Vật phẩm Số lượng
1 Cờ tất giáng sinh 1
2 10 ngọc tím 30
3 20 ngọc trắng 30
4 01 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 30
5 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 30
6 CPU 88 1
7 Động cơ Dragon 1
8 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 2
9 01 Thẻ kỹ năng cuối 20
10 Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New 1
11 Vũ khí Boss xanh lá 1
12 Lightning Viper 1
13 Giáp tím huyền thoại ver Final Enchant 15 1
14 Radar Terran Enchant 5 tùy chọn 1
15 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
16 [Cờ]Bí Ngô Ác Quỷ hoặc cờ bí ngô 1
17 Điều ước nâng cấp động cơ hoặc Radar 1

Đối với phần thưởng (Bôi đỏ) có thể chuyển sang tài khoản khác nếu không có nhu cầu sử dụng.

Đại chiến tháng 7:
 


Chúc các bạn vui vẻ.
Thay mặt Ban Quản Trị Phi Đội.

Tin liên quan