Sự kiện

[Hot]Săn Trâu vàng nhận ngàn may mắn

02-08-2021

Săn Trâu vàng nhận ngàn may mắn

Chào các bạn.
Ban Quản trị gửi tới các bạn sự kiện “Săn Trâu vàng nhận ngàn may mắn”  sẽ được diễn ra trong thời gian tới:
Thông tin chi tiết sự kiện.


Săn Trâu vàng nhận ngàn may mắn
Thời gian diễn ra sự kiện : bắt đầu từ ngày 08/02 đến hết ngày 28/02/2021.
Khi bắn hạ quái vật tại Bản đồ sự kiện sẽ xuất hiện quái vật sự kiện. Tiêu diệt quái vật sự kiện sẽ có cơ hội nhận được “Gạo nếp - Trâu vàng - Đỗ xanh”

Bản đồ sự kiện
Sunshine Born
Di tích Herremeze
Redline
Lưu vực sông Daisy
Hẻm núi Portsmouth
 

Bắn hạ quái vật tại bản đồ “Sunshine Born” sẽ có cơ hội nhận được “Gạo nếp - Trâu vàng”

Bắn hạ quái vật tại bản đồ “Di tích Herremeze - Redline - Lưu vực sông Daisy - Hẻm núi Portsmouth” sẽ có cơ hội nhận được “Trâu vàng - Đỗ xanh”.
Khi chiến thắng trận chiến trụ chiến thuật sẽ nhận được “Thịt lợn”.
Sử dụng các vật phẩm sự kiện tại nhà máy sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm đặc biệt.

 

Vật phẩm ghép 01 Vật phẩm hình thành
3 Gạo nếp - 2 Đỗ xanh Hộp động cơ đặc biệt
5 Gạo nếp - 2 Đỗ xanh Bánh chưng xanh
5 Gạo nếp - 3 Đỗ xanh Bánh Chưng truyền thống
 10 Đỗ xanh Quà Giáng sinh
  10 Đỗ xanh + 1 Gạo nếp Quà Noel
2 Gạo nếp - 2 Đỗ xanh - 2 Thịt lợn Hộp cờ huyền thoại
3 Gạo nếp - 3 Đỗ xanh - 2 Thịt lợn Bánh chưng loại 1
2 Gạo nếp - 3 Đỗ xanh - 2 Thịt lợn Bánh Chưng Đặc Biệt
 
 


Hộp động cơ đặc biệt

Khi mở “Hộp động cơ đặc biệt” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm
Huân chương danh dự
Thiết bị sửa chữa cấp S
Thiết bị sửa giáp cấp S
Thiết bị sửa chữa cấp A
Thiết bị sửa giáp cấp A
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị hồi phục SP cấp C
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cao cấp
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cao cấp
Thẻ xác suất thành công 25%
Thẻ xác suất thành công 15%
Bí ngô phù thủy
Bí ngô rùng rợn
Virus tăng trưởng cấp I
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
Thẻ bắn nhanh cơ bản
Thẻ bắn nhanh cao cấp
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Ngọc tím
Ngọc trắng
Dragon Engine B
Dragon Engine M
Dragon Engine A
Dragon Engine I
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt
Thẻ 25% nâng cấp thành công
Trang bị hỗ trợ năng lượng
Fire Ball
 
  

Bánh chưng xanh

Khi mở “Bánh chưng xanh” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm
Huân chương danh dự
Thiết bị sửa chữa cấp S
Thiết bị sửa giáp cấp S
Thiết bị sửa chữa cấp A
Thiết bị sửa giáp cấp A
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị hồi phục SP cấp C
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cao cấp
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cao cấp
Thẻ xác suất thành công 25%
Thẻ xác suất thành công 15%
Bí ngô phù thủy
Bí ngô rùng rợn
Virus tăng trưởng cấp I
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
Thẻ bắn nhanh cơ bản
Thẻ bắn nhanh cao cấp
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Ngọc tím
Ngọc trắng
Shirne Storm
Spear spread
Katharsis of Bishop
Cold storm
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Trái tim Bishop chưa hoàn chỉnh
Thẻ 25% nâng cấp thành công
Trang bị hỗ trợ năng lượng
Ice Storm
 
 


Bánh Chưng truyền thống

Khi mở “Bánh Chưng truyền thống” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm
Huân chương danh dự
Thiết bị sửa chữa cấp S
Thiết bị sửa giáp cấp S
Thiết bị sửa chữa cấp A
Thiết bị sửa giáp cấp A
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị hồi phục SP cấp C
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cao cấp
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cao cấp
Thẻ xác suất thành công 25%
Thẻ xác suất thành công 15%
Bí ngô phù thủy
Bí ngô rùng rợn
Virus tăng trưởng cấp I
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
Thẻ bắn nhanh cơ bản
Thẻ bắn nhanh cao cấp
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Ngọc tím
Ngọc trắng
Lì xì đầu xuân
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt
Thẻ 25% nâng cấp thành công
Trang bị hỗ trợ năng lượng
Fire Ball
 
 

Bánh chưng loại 1

Khi mở “Bánh chưng loại 1” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm
Các loại thẻ nâng cấp đặc biệt
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị sửa giáp cấp S
Thiết bị sửa chữa cấp S
Thiết bị sửa giáp cấp A
Thiết bị sửa chữa cấp A
Thiết bị hồi phục SP cấp B
Mũi thương quyền năng (1h)
Lời chúc của thiên thần
Bùa hộ mệnh (phòng thủ)
Bùa hộ mệnh (né tránh)
Răng quái thú (cơ bản)
Răng quái thú (cao cấp)
Hộp đạn dự trữ
Dây chuyền mặt thỏ (5h)
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Thẻ 25% nâng cấp thành công
\cVellocatus veil\c
\cJealousy defender\c
\cCreticus guarder\c
\cSerapia binder\c
Hiệu ứng ngôi sao
 
 


Bánh Chưng Đặc Biệt

Khi mở “Bánh Chưng Đặc Biệt” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm
Các loại thẻ nâng cấp đặc biệt
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị sửa giáp cấp S
Thiết bị sửa chữa cấp S
Thiết bị sửa giáp cấp A
Thiết bị sửa chữa cấp A
Thiết bị hồi phục SP cấp B
Mũi thương quyền năng (1h)
Lời chúc của thiên thần
Bùa hộ mệnh (phòng thủ)
Bùa hộ mệnh (né tránh)
Răng quái thú (cơ bản)
Răng quái thú (cao cấp)
Hộp đạn dự trữ
Dây chuyền mặt thỏ (5h)
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Thẻ 25% nâng cấp thành công
Điều ước đầu đuôi giáp huyền thoại
Hiệu ứng ngôi sao
 
 


Hộp cờ huyền thoại

Khi mở Hộp cờ huyền thoại sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm Số lượng
Các loại thẻ nâng cấp đặc biệt 1 1
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp 1 1
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp 1 1
Thiết bị sửa giáp cấp S 10 15
Thiết bị sửa chữa cấp S 10 15
Thiết bị sửa giáp cấp A 20 40
Thiết bị sửa chữa cấp A 20 40
Thiết bị hồi phục SP cấp B 10 10
Mũi thương quyền năng (1h) 1 1
Lời chúc của thiên thần 1 1
Bùa hộ mệnh (phòng thủ) 1 1
Bùa hộ mệnh (né tránh) 1 1
Răng quái thú (cơ bản) 1 1
Răng quái thú (cao cấp) 1 1
Hộp đạn dự trữ 10 10
Dây chuyền mặt thỏ (5h) 1 1
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB 1 1
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB 1 1
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC 1 1
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC 1 1
Thẻ xuyên phá cơ bản 1 1
Thẻ xuyên phá cao cấp 1 1
[Cờ] Chuột vàng 1 1
Hiệu ứng giáng sinh 1 1
Thẻ 25% nâng cấp thành công 1 1
 
 

Các vật phẩm khi mở “Quà Giáng sinh - Quà Noel” các bạn có thể theo dõi tại “SỰ KIỆN GIÁNG SINH”.
Trong thời gian bắt đầu sự kiện đến hết ngày 28/02/2021 sẽ tiến hành trao thưởng top nhân vật có số lượng “Trâu vàng” nhiều nhất (Top Chung).
Chi tiết phần thưởng:

 
 
STT Phần thưởng Số lượng
Top 1 Phần thưởng top 1 1
Top 2 Phần thưởng top 2 1
Top 3 Vũ khí boss xanh lá 1
Top 4-15 Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
 
 
Phần thưởng top1 Số lượng chọn 1
Vũ khí tím 100 đầu tùy chọn (Theo gear đạt giải) 1
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện Final VI 1
Thẻ nâng cấp giáp tím huyền thoại Ver Final I 1
Điều ước đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
Giáp Boss xanh dương (Theo gear đạt giải) 1
 
 
Phần thưởng top2 Số lượng chọn 1
Động cơ Dragon 1
CPU 88 1
Vũ khí boss tím 1
Cờ tất giáng sinh 1
 
 

Số lượng Trâu vàng tối thiểu để được nhận thưởng:

Gear Số lượng Trâu vàng tối thiểu
BG 2000
MG 1200
AG 3000
IG 1500
 
 

Quà tối thiểu:

Phần thưởng Số lượng
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 3
Thẻ 25% nâng cấp thành công 3
SP cấp A 2000
SP cấp B 2000
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I 250
Bí ngô rùng rợn 250
Bí ngô phù thủy 250
Virus tăng trưởng cấp I 250
Trang bị hỗ trợ năng lượng 100
 
 

Ngoài ra các nhân vật đạt đủ số lượng “Trâu vàng” tối thiểu” sẽ được tham gia bốc thăm may mắn để nhận các phần quà có giá trị.

 
STT Vật phẩm Số lượng
1 Cờ tất giáng sinh 1
2 01 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 15
3 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 15
4 CPU 88 1
5 Động cơ Dragon 1
6 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 5
7 01 Thẻ kỹ năng cuối 10
8 Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New 1
9 Giáp boss xanh dương tùy chọn 1
10 Đầu hoặc đuôi vũ khí huyền thoại 1
 

 Online năm mới nhận nhiều may mắn.

Thời gian triển khai: 09/02/2021 đến hết ngày 01/03/2021 sẽ nhận được phần thưởng của sự kiện.
Phần thưởng:

Phần thưởng 18 ngày
Thẻ vip 1 tháng
10 Thẻ bảo vệ đồ vật + 10
05 cặp thẻ lắp đầu đuôi siêu cấp VKCB & VKCC
05 cặp Thẻ nâng cấp đầu đuôi giáp
Ống nhòm đời mới (7 ngày)
50 Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
50 Virus tăng trưởng cấp I
50 Bí ngô rùng rợn
50 Bí ngô phù thủy
15 Huân chương huyền bí
02 Bùa toàn diện siêu cấp
03 Mũi thương và lăng kính siêu cấp 1h
Lá chắn từ trường 7 ngày​
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện Halloween
Phần thưởng 19 ngày
Vũ khí tết Ver. Final
01 Hộp triệu tập siêu boss
01 Thẻ bảo vệ đồ vật +13
 
 

Ngoài ra các nhân vật đủ điều kiện hoàn thành online trong 20 ngày  và có cấp độ từ 94 trở lên  có tiêu dùng 1 vcoin trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được cơ hội tham gia bốc thăm để nhận được các phần thưởng đặc biệt:
Phần thưởng bốc thăm:

STT Vật phẩm Số lượng
1 Cờ tất giáng sinh 1
2 01 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 50
3 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 50
4 CPU 88 1
5 Động cơ Dragon 1
6 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 2
7 01 Thẻ kỹ năng cuối 40
8 Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New 1
9 Giáp boss xanh dương tùy chọn 1
10 Vũ khí boss xanh lá 1
11 Giáp Legos II 1
12 Giáp tím huyền thoại ver Final 1
13 Cờ bí ngô ác quỷ 1
14 Đầu hoặc đuôi vũ khí huyền thoại 1
 

 
Năm mới may mắn - Trâu vàng nhận ngàn may mắn.
Thời gian: Ngày 12/02/2021.
Nội dung: Tặng quà cho các nhân vật tham gia game năm mới.
 
Update sau:


Chúc các bạn vui vẻ.
Thân ái.
Thay mặt Ban Quản Trị Phi Đội.


 

Tin liên quan