Sự kiện

[Hot] Sự kiện Tân thủ tháng 4

04-01-2020

Chào các bạn.
Ban Quản trị xin gửi tới các bạn sự kiện "Tân thủ xuất sắc tháng 4".
Thông tin chi tiết:


Tân thủ xuất sắc tháng 4.
Đối tượng: tất cả những người chơi mới thuộc tài khoản tạo mới bắt đầu từ  ngày lúc diễn ra sự kiện 20h ngày 01/04/2020 đến hết ngày 30/04/2020.
Nội dung: Trao thưởng vật phẩm ingame dành cho top nhân vật thuộc tài khoản tạo mới có level cao nhất đạt đủ các điều kiện sau:
Quy định:
Điểm danh vọng tối thiểu của nhân vật để có thể nhận thưởng: 750.000 WP
Thứ hạng sẽ được tính theo cấp độ của các nhân vật sau khi đạt đủ các điều kiện trên. Nếu cấp độ của người chơi bằng nhau, thứ hạng sẽ được tính theo điểm kinh nghiệm có được của người chơi.
Cấp độ tối thiểu để nhận thưởng:
Đối với MG, IG có cấp độ lớn hơn 94.
Đối với BG, AG có cấp độ lớn hơn 96.
Phần thưởng dành cho người chơi mới có điểm kinh nghiệm cao nhất sau khi đạt đủ các điều kiện về điểm danh vọng:
Chi tiết:

Giải thưởng Số lượng
4 Nhân vật top 01: A,B,I,M Gear  
Giáp Legos - giáp giáng sinh ver final II - Giáp halloween final III or giáp huyền thoại Ver. VI với chỉ số đầu tùy chọn Enchant 14 1
Vũ khí huyền thoại cấp độ 80 enchant 14 tùy chọn 1
CPU level 92 tùy chọn 1
Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
Thẻ mở kỹ năng cuối 5
Gói quà 3000 Vcoin 1
Bộ sưu tập giáp màu Boss (10 thẻ) 1
4 Nhân vật top 02: A,B,I,M Gear  
Giáp Legos - giáp giáng sinh ver final II - Giáp halloween final III or giáp huyền thoại Ver. VI với chỉ số đầu tùy chọn Enchant 14 (Không bao gồm đầu đuôi tím - Phantasm, Pariah, Persona) 1
Vũ khí huyền thoại cấp độ 75 enchant 14 tùy chọn 1
CPU level 92 tùy chọn 1
Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
Thẻ mở kỹ năng cuối 5
Gói quà 2000 Vcoin 1
Bộ sưu tập giáp màu Boss (10 thẻ) 1
4 Nhân vật top 03: A,B,I,M Gear  
Giáp Legos - giáp giáng sinh ver final II - Giáp halloween final III or giáp huyền thoại Ver. VI  Enchant 14 1
Vũ khí huyền thoại cấp độ 70 enchant 14 tùy chọn 1
CPU level 92 tùy chọn  
Thẻ mở kỹ năng cuối 10
Gói quà 1500 Vcoin 1
Bộ sưu tập giáp màu Black (10 thẻ)  
Nhân vật top 04 - top 5: A,B,I,M Gear  
Vũ khí huyền thoại cấp độ 60 Enchant 14 tùy chọn 1
Giáp halloween final III or giáp huyền thoại Ver. VI 1
CPU level 92 tùy chọn 1
Thẻ mở kỹ năng cuối 5
Gói quà 1000 Vcoin 1
Nhân vật top 06 - top 10: A,B,I,M Gear  
Giáp huyền thoại Ver. VI 1
CPU level 92 tùy chọn 1
Thẻ mở kỹ năng cuối 5
Gói quà 1000 Vcoin 1
 

Chú ý: Các nhân vật  của tài khoản tạo mới khi đạt cấp độ 92 (Đối với MG và IG), 94 (Đối với AG và BG) trở lên và đạt đủ điều kiện tối thiểu về điểm danh vọng sẽ nhận được phần thưởng hỗ trợ sau:

Phần thưởng Số lượng
Thẻ kỹ năng cuối 1
Ngọc tím 25
Ngọc trắng 25
Thẻ Vip 1 tháng 1
Pin 2500 giáp 1
Vũ khí tết Ver. Final Enchant 14  1
Thẻ nâng cấp phần đầu vũ khí siêu cấp (Theo Gear) 20
Thẻ nâng cấp phần đầu vũ khí siêu cấp (Theo Gear) 20
Thẻ bảo vệ đồ vật + 10 30
 

Phần thưởng Enchant không bao gồm thẻ xuyên phá thường

Để nhận được phần thưởng khi đủ điều kiện các bạn vui lòng gửi thư về hòm thư sukien.phidoi@vtc.vn để được nhận thưởng sớm nhất.
Tiêu đề thư: [Phi Đội 2] Nhận thưởng sự kiện tân thủ xuất sắc tháng 4 Quà tối thiểu – tên tài khoản:
Nội dung:
Tên tài khoản:
Tên nhân vật:
Cấp độ:
Quốc gia:

Phần thưởng tối thiểu để được trao thưởng vui lòng gửi mail về hòm thư sukien.phidoi@vtc.vn.
Ngoài ra 1 số phần thưởng khi lên cấp đã được thay đổi 1 số thứ.
Sự kiện Flash và  Tiêu dùng đã được thay đổi thời gian diễn ra để phục vụ sự kiện tân thủ.


Chúc các bạn vui vẻ.
Thay mặt Ban Quản Trị Phi Đội!
 

Tin liên quan