Sự kiện

[THÔNG BÁO] CHÙM SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2022

01-26-2022

Sự kiện tết 2022

 
Chào các bạn.
Ban Quản trị gửi tới các bạn sự kiện “Sự kiện tết 2022”:
Thông tin chi tiết sự kiện.


Sự kiện tết 2022

Thời gian diễn ra sự kiện : bắt đầu từ kết thúc bảo trì ngày 26/01/2022 đến hết ngày 19/02/2022.
Khi bắn hạ quái vật tại Bản đồ sự kiện sẽ xuất hiện quái vật sự kiện. Tiêu diệt quái vật sự kiện sẽ có cơ hội nhận được “Gạo nếp - Thần tài đến- Đỗ xanh”

 

Bản đồ sự kiện
Sunshine Born
Thành phố bark
Lưu vực sông Daisy
Hẻm núi Portsmouth
 

Bắn hạ quái vật tại bản đồ “Sunshine Born- Thành phố bark” sẽ có cơ hội nhận được “Gạo nếp - Thần tài đến”
Bắn hạ quái vật tại bản đồ “Lưu vực sông Daisy - Hẻm núi Portsmouth” sẽ có cơ hội nhận được “Thần tài đến - Đỗ xanh”.
Khi chiến thắng trận chiến trụ chiến thuật sẽ nhận được “Thịt lợn”.
Sử dụng các vật phẩm sự kiện tại nhà máy sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm đặc biệt.

 

Vật phẩm hình thành Vật phẩm ghép Số lượng Vật phẩm ghép Số lượng Vật phẩm ghép Số lượng
Hộp động cơ đặc biệt Gạo nếp 5 Đỗ xanh 4    
Bánh chưng xanh Gạo nếp 4 Đỗ xanh 5    
Bánh Chưng truyền thống Gạo nếp 4 Đỗ xanh 4    
Bánh chưng loại 1 Thịt lợn 2 Gạo nếp 3 Đỗ xanh 3
Bánh Chưng Đặc Biệt Thịt lợn 2 Gạo nếp 2 Đỗ xanh 3

 

Hộp động cơ đặc biệt 
Khi mở “Hộp động cơ đặc biệt” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm sau:

Vật phẩm hình thành
Huân chương danh dự
Thiết bị sửa chữa cấp S 
Thiết bị sửa giáp cấp S
Thiết bị sửa chữa cấp A
Thiết bị sửa giáp cấp A
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị hồi phục SP cấp C
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cao cấp
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cao cấp
Thẻ xác suất thành công 25%
Thẻ xác suất thành công 15%
Bí ngô phù thủy
Bí ngô rùng rợn
Virus tăng trưởng cấp I
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
Thẻ bắn nhanh cơ bản
Thẻ bắn nhanh cao cấp
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Ngọc tím
Ngọc trắng
Động cơ 30-4 BG
Động cơ 30-4 MG
Động cơ 30-4 AG
Động cơ 30-4 IG
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt
Thẻ 25% nâng cấp thành công
Trang bị hỗ trợ năng lượng
Fire Ball


Bánh chưng xanh
Khi mở “Bánh chưng xanh” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm sau:

Vật phẩm hình thành
Huân chương danh dự
Thiết bị sửa chữa cấp S 
Thiết bị sửa giáp cấp S
Thiết bị sửa chữa cấp A
Thiết bị sửa giáp cấp A
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị hồi phục SP cấp C
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cao cấp
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cao cấp
Thẻ xác suất thành công 25%
Thẻ xác suất thành công 15%
Bí ngô phù thủy
Bí ngô rùng rợn
Virus tăng trưởng cấp I
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
Thẻ bắn nhanh cơ bản
Thẻ bắn nhanh cao cấp
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Ngọc tím
Ngọc trắng
Shirne Storm
Spear spread
Katharsis of Bishop
Cold storm
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Trái tim Bishop chưa hoàn chỉnh
Thẻ 25% nâng cấp thành công
Trang bị hỗ trợ năng lượng
Ice Storm

 


Bánh Chưng truyền thống
Khi mở “Bánh Chưng truyền thống” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm sau:

Vật phẩm hình thành
Huân chương danh dự
Thiết bị sửa chữa cấp S 
Thiết bị sửa giáp cấp S
Thiết bị sửa chữa cấp A
Thiết bị sửa giáp cấp A
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị hồi phục SP cấp C
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cơ bản
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cao cấp
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cao cấp
Thẻ xác suất thành công 25%
Thẻ xác suất thành công 15%
Bí ngô phù thủy
Bí ngô rùng rợn
Virus tăng trưởng cấp I
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
Thẻ bắn nhanh cơ bản
Thẻ bắn nhanh cao cấp
Thẻ xuyên phá cơ bản
Thẻ xuyên phá cao cấp
Ngọc tím
Ngọc trắng
Thẻ nâng cấp Halloween ác quỷ
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt
Thẻ 25% nâng cấp thành công
Trang bị hỗ trợ năng lượng
Hiệu ứng GOLD

 

Bánh chưng loại 1
Khi mở “Bánh chưng loại 1” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm
Các loại thẻ nâng cấp đặc biệt
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị sửa giáp cấp S
Thiết bị sửa chữa cấp S 
Thiết bị sửa giáp cấp A
Thiết bị sửa chữa cấp A
Thiết bị hồi phục SP cấp B
Mũi thương quyền năng (1h)
Trang bị hỗ trợ năng lượng
Bùa hộ mệnh (phòng thủ)
Bùa hộ mệnh (né tránh)
Răng quái thú (cơ bản)
Răng quái thú (cao cấp)
Hộp đạn dự trữ
Dây chuyền mặt thỏ (5h)
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Thẻ xuyên phá cơ bản
\cVellocatus veil\c
\cJealousy defender\c
\cCreticus guarder\c
\cSerapia binder\c 
Thẻ xuyên phá cao cấp
Thẻ 25% nâng cấp thành công
Fire Ball
Đầu đuôi vũ khí huyền thoại

 

Bánh Chưng Đặc Biệt 
Khi mở “Bánh Chưng Đặc Biệt” sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm
Các loại thẻ nâng cấp đặc biệt
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp
Thiết bị sửa giáp cấp S
Thiết bị sửa chữa cấp S 
Thiết bị sửa giáp cấp A
Thiết bị sửa chữa cấp A
Thiết bị hồi phục SP cấp B
Mũi thương quyền năng (1h)
Trang bị hỗ trợ năng lượng
Bùa hộ mệnh (phòng thủ)
Bùa hộ mệnh (né tránh)
Răng quái thú (cơ bản)
Răng quái thú (cao cấp)
Hộp đạn dự trữ
Dây chuyền mặt thỏ (5h)
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC
Thẻ xuyên phá cơ bản
Điều ước đầu đuôi giáp huyền thoại
Thẻ xuyên phá cao cấp
Thẻ 25% nâng cấp thành công
Hiệu ứng GOLD
Trái tim Bishop chưa hoàn chỉnh

 
Trong thời gian bắt đầu sự kiện đến hết ngày 19/02/2022 sẽ tiến hành trao thưởng top nhân vật từng quốc gia có số lượng “Thần tài đến” nhiều nhất và đạt đủ yêu cầu của sự kiện.
Chi tiết phần thưởng:
 

STT Phần thưởng Số lượng
Top 1 Phần thưởng top 1 1
Top 2 Phần thưởng top 2 1
Top 3 Phần thưởng top 3 1
Top 4-10 Thẻ nâng cấp kỹ năng  1

 

Phần thưởng top1 Số lượng chọn 1
Giáp HLW final V đầu tùy chọn 1
Đầu đuôi vũ khí huyền thoại 1
Giáp giáng sinh ver Final IV đầu tùy chọn 1
 
Phần thưởng top2 Số lượng chọn 1
Tất giáng sinh 1
Giáp Legos II 1
CPU 88 1
Vũ khí boss tím 1
Giáp giáng sinh ver Final IV 1
 
Phần thưởng top3 Số lượng chọn 1
Cờ tất giáng sinh 1
CPU 88 1Số lượng “Thần tài đến” tối thiểu để có cơ hội nhận thưởng top 1-2-3:

Gear Số lượng Thần tài đến nhận top 1-2-3
BG 6500
MG 3700
AG 8000
IG 4000

 
Số lượng “Thần tài đến” tối thiểu để có cơ hội nhận thưởng top 4-10:
 

Gear Số lượng Thần tài đến tối thiểu
BG 2000
MG 1200
AG 3000
IG 1500

 
Khi đạt đủ số lượng “Thần tài đến” tối thiểu để có cơ hội nhận thưởng top 4-10 các bạn có thể nhận được phần thưởng sau:
 

Phần thưởng Số lượng
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 3
Thẻ 25% nâng cấp thành công 3
SP cấp B 2000
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I 250
Bí ngô rùng rợn 250
Bí ngô phù thủy 250
Virus tăng trưởng cấp I 250
Trang bị hỗ trợ năng lượng 100

 

Khi đạt đủ số lượng “Thần tài đến” tối thiểu để có cơ hội nhận thưởng top 4-10 các bạn có thể nhận được phần thưởng bốc thăm may mắn sau:
 

STT Vật phẩm Số lượng
1 Cờ tất giáng sinh 2
2 01 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 30
3 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 30
4 CPU 88 2
5 Động cơ Dragon 2
6 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 5
7 01 Thẻ kỹ năng cuối 20
8 Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New 2
9 Giáp giáng sinh ver Final IV 1
10 Giáp Legos II 1
11 [Cờ] Hộp quà giáng sinh 1
12 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
13 Giáp Legos II hoặc Giáp giáng sinh ver Final IV với chỉ số đầu tùy chọn 1
14 Trái tim bishop chưa hoàn chỉnh 1
15 Đầu hoặc đuôi vũ khí huyền thoại 1
16 Tất giáng sinh 1
17 Giáp boss xanh dương tùy chọn 1

 
Online năm mới nhận nhiều may mắn
Thời gian triển khai: 27/01/2022 đến hết ngày 16/02/2022 sẽ nhận được phần thưởng của sự kiện.
Phần thưởng:

Phần thưởng 18 ngày
Thẻ vip 1 tháng
10 Thẻ bảo vệ đồ vật + 10
05 cặp thẻ lắp đầu đuôi siêu cấp VKCB & VKCC
05 cặp Thẻ nâng cấp đầu đuôi giáp
Ống nhòm đời mới (7 ngày)
50 Lưỡi gươm quyền năng Mk-I
50 Virus tăng trưởng cấp I
50 Bí ngô rùng rợn
50 Bí ngô phù thủy
15 Huân chương huyền bí
02 Bùa toàn diện siêu cấp
03 Mũi thương và lăng kính siêu cấp 1h
Lá chắn từ trường 7 ngày​
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện Halloween
Phần thưởng 21 ngày
01 Hộp triệu tập siêu boss
01 Thẻ bảo vệ đồ vật +13

 

Ngoài ra các nhân vật đủ điều kiện hoàn thành online trong 20 ngày  và có cấp độ từ 94 trở lên  có tiêu dùng 1 vcoin trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được cơ hội tham gia bốc thăm để nhận được các phần thưởng đặc biệt:
Phần thưởng bốc thăm:
 

STT Vật phẩm Số lượng
1 Cờ tất giáng sinh 1
2 01 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 50
3 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 50
4 CPU 88 1
5 Động cơ Dragon 2
6 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 2
7 01 Thẻ kỹ năng cuối 40
8 Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New 2
9 Giáp boss xanh dương tùy chọn 1
10 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
11 Giáp Legos II hoặc giáp GS final IV 1
12 Giáp tím huyền thoại ver Final 1
13 Cờ bí ngô ác quỷ 1
14 Đầu hoặc đuôi vũ khí huyền thoại 1
15 Vũ khí boss xanh lá 1
16 Vũ khí boss tím 1


Tặng quà năm mới
Thời gian: 20h30 ngày 31/01/2022 và ngày 01/02/2022
Nội dung: Tặng quà cho các nhân vật online trong thời gian diễn ra sự kiện.Chúc các bạn chơi game vui vẻ!
Thay mặt Ban Quản trị Phi Đội 

Tin liên quan