Sự kiện

[THÔNG BÁO] Kết quả Sự kiện Tết 2022

03-01-2022

Chào các bạn!
Ban Quản trị gửi tới các bạn Kết quả sự kiện Tết 2022
TOP 1-3
BCU

 
TT Gear Nhân vật Thần tài đến
1 BG __langkhach__ 22902
2 ___BU_52___ 13118
3 __Weekend 6624
1 MG __Jerry__ 11111
2 Il 6029
3 _Pu_ 4444
1 AG __Ha_Ma_Xanh__ 29990
2 Lacoste 8334
3 Mar26 8093
1 IG  OMICRON  20005
2 Ti_MaxSize 9876
3 I_NgocRong_G 5100
ANI
TT Gear Nhân vật Thần tài đến
1 BG _Attack__ 10101
2 _Gun_DBP_ 9766
3 MongUocTop2 6566
1 MG 1B1_Lance 8558
2 _Gun_Finance_ 5555
1 AG _____Thor_____ 12910
2 GF_BabyStork 11230
1 IG DevilNeverCry 8273
2 Corran 4455
3 Gun_CuMeoCon 4136
Danh sách đủ mốc TOP 4-10
BCU

 
TT Gear Nhân vật Thần tài đến
1 BG __langkhach__ 22902
2 ___BU_52___ 13118
3 __Weekend 6624
4 Tieu_Ba_Vuong 2538
5 CaremCocHN 2406
6 Louis_XIV 2191
7 B13 2153
8 _CUN_ 2092
9 CiCaDa 2080
10 even_BG 2004
11 ggdgd 2002
12 EcocaVHT 2000
1 MG __Jerry__ 11111
2 Il 6029
3 _Pu_ 4444
4 VaccineCovid19 4000
5 Dorothy_MG 1838
6  SpeciaI  1585
7 NhVatBinhThuog 1555
8 _ROSe_ 1499
9 ___MG_trnK___ 1435
10 _4K 1419
11  Clownz  1400
12 EcocaGaming 1218
13 GameMatter 1215
14 HarngVu_01 1200
15 __Quyt___ 1200
16 Fan_Of_XinhZai 1200
17 _VuongNguYen_ 1200
1 AG __Ha_Ma_Xanh__ 29990
2 Lacoste 8334
3 Mar26 8093
4 akvnn 5335
5 OnePice18 5248
6 Thich_La_Thit 5081
7 _3sNatAss_ 3954
8 Ruoi_Bo 3560
9 2022 3348
10 _ViTamin_A_ 3342
11 Ecoca_TuanAnh 3230
12 VAMPIRE_LEGEND 3222
13 _AG_VeQuoc_ 3169
14 Mar24 3160
15 ongthoi 3147
16 kybinh_schera 3097
17 Miniontitan 3063
18 Opporeno7 3011
19 TieuHo18 3005
1 IG  OMICRON  20005
2 Ti_MaxSize 9876
3 I_NgocRong_G 5100
4 MR__BAC 4065
5 SourecAuto 2130
6 Hooponopono 1995
7 _T86_ 1882
8 _CanhVe_ 1650
9 __TI__HUYDUC__ 1631
10 24_7_2004 1620
11 _HIEU 1567
12 GATO_23 1555
13 Gumji 1548
14 _KiloGram_ 1544
15 H18 1518
16 iForce 1507
17 _ToiBietGiDau_ 1501
18 __Razor__ 1501
19 __Ha_Ma_Bay__ 1500
ANI
 
TT Gear Nhân vật Thần tài đến
1 BG _Attack__ 10101
2 _Gun_DBP_ 9766
3 MongUocTop2 6566
4 chi_bong 3492
5 Aji_Charapita 3012
6 NIGHT_GOLD 3000
7 __ZzPICOINzZ__ 2799
8 __PINETWORK__ 2515
9 HoaThanh 2200
10 GF__DarK_BG 2069
11 NightVodanh 2005
1 MG 1B1_Lance 8558
2 _Gun_Finance_ 5555
3 HôÌng Thâìt Công 2596
4 _Xsieunhan_X_ 2029
5 ___Minuteman__ 2001
6 NightKiller 1629
7 TrâÌn Phuòng Yêìn 1310
8 AmunRa 1209
1 AG _____Thor_____ 12910
2 GF_BabyStork 11230
3 NightKilIer 3568
4 _asasin_ 3468
5 Acura 3241
6 Mina 3166
7 F0 3013
1 IG DevilNeverCry 8273
2 Corran 4455
3 Gun_CuMeoCon 4136
4 __Jane__ 2726
5 GF_ShadowStorm 2075
6 __Teon__ 1791
7 IG_ChunNAm 1725
8 IG_Ture_Hawk 1614
9 __Hanie__ 1560
10 Gun_NamRau 1537
11  Conan  1532
12 _Gun_Pikachu_ 1505
13 ThangIDvtc 1501
 

Thời gian khiếu nại kết quả Sự kiện tới hết ngày 6/3/2022.
Trường hợp khiếu nại, các bạn gửi về hòm thư của Ban Quản trị: sukien.phidoi@vtc.vn và ghi rõ:
Tiêu đề: "PD2 - Khiếu nại kết quả sự kiện Tết 2022"
Nội dung:
- Tên tài khoản:
- Tên nhân vật:
- Nội dung khiếu nại:

Kết thúc thời gian khiếu nại, các nhân vật đạt Top 1-3 gửi đăng ký nhận các phần thưởng lựa chọn về hòm thư của Ban Quản trị và ghi rõ:
Tiêu đề: "PD2 - Đăng ký quà TOP sự kiện Tết 2022"
Nội dung:
- Tên tài khoản:
- Tên nhân vật:
- Gear
- Quốc gia
- Đăng ký nhận thưởng TOP....trong sự kiện Tết 2022

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!
Thay mặt Ban Quản trị Phi Đội 


 

Tin liên quan