Sự kiện

[Hot]Đại chiến cuối tuần & TIÊU DÙNG & FLASH SALE THÁNG 3

03-28-2020

Chào các bạn.
Ban quản trị xin gửi tới các bạn một số sự kiện sẽ diễn ra trong thời gian tới:
Thông tin chi tiết sự kiện:


Đại chiến cuối tuần.
Thời gian: 
Đợt 1: từ 14H đến 16h30 ngày : 29/03/2020
Đợt 2: từ 20h đến 22h30 ngày : 29/03/2020
Đợt 3: từ 20h đến 22h30 ngày : 30/03/2020
Đợt 4: từ 20h đến 22h30 ngày : 3/04/2020
Đợt 5: từ 20h đến 22h30 ngày : 4/04/2020
Đợt 6: từ 14H đến 16h30 ngày : 5/04/2020
Đợt 7: từ 20h đến 22h30 ngày : 5/04/2020
Nội dung: Trao thưởng top các nhân vật có lượt hạ các nhân vật quốc gia đối phương nhiều nhất tại bản đồ  "Thành phố Bark".

Phần thưởng cho top nhân vật (theo Gear) từng quốc gia/đợt:

 
STT Phần thưởng
1 01 thẻ bảo vệ đồ vật +13
05 ngọc tím + 05 ngọc trắng
2 03 ngọc tím + 03 ngọc trắng
3-10 02 ngọc tím + 02 ngọc trắng
 

Phần thưởng dành cho người chơi tham gia sự kiện đạt đủ số lượng tiêu diệt người chơi quốc gia đối địch/ngày:

 
Tên vật phẩm Số lượng
Thiết bị hồi phục SP cấp C 100
Mũi thương và lăng kính siêu cấp (1h) 01
Bùa toàn diện siêu cấp (1h) 01
Hộp giáp đặc biệt 01
Hộp đầu đuôi VK huyền thoại 01
Hộp quà giáng sinh 01
 

Số lượng tiêt diệt tối thiểu người chơi quốc gia đối địch tại bản đồ sự kiện/ngày:

 
STT Gear Số lượng fame tối thiểu
1 MG 15
2 IG 25
3 BG 45
4 AG 65

 Ngoài ra các nhân vật đạt đủ số lượng "Fame" tối thiểu" người chơi quốc gia đối địch tại bản đồ sự kiện 3/7 đợt trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được thêm phần thưởng:

Phần thưởng Số lượng
Ống nhòm đời mới (7 ngày) 1
Lá chắn từ trường 7 ngày 1
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I 50
Bí ngô rùng rợn 50
Bí ngô phù thủy 50
Virus tăng trưởng cấp I 50
Trang bị hỗ trợ năng lượng 20
Ngọc tím 2
Ngọc trắng 2
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
Hộp triệu tập siêu boss 1
Thẻ bảo vệ đồ vật + 10 10
Thẻ lắp đầu đuôi siêu cấp VKCB & VKCC 5
Thẻ nâng cấp đầu đuôi giáp 5
 

Các nhân vật đạt Fame tối thiểu 4/7 đợt diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng đặc biệt của đợt bốc thăm tới.

STT Vật phẩm Số lượng
1 10 ngọc tím 15
2 01 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 15
3 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 15
4 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 2
5 01 Thẻ kỹ năng cuối 20
6 Giáp giáng sinh Ver. Final III 1
7 Điều ước đầu hoặc đuôi VK huyền thoại 1
8 CPU 88 1
9 Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New 1
10 Giáp tím huyền thoại ver Final 1
11 Thẻ nâng cấp giáp Halloween Ver Final VI 1
12 Radar Terran Enchant 5 tùy chọn 1

Phần thưởng 8 -12 cho phép chuyển sang tài khoản khác nếu không có nhu cầu sử dụng.

 

Tiêu dùng Vcoin nhận nhiều phần thưởng tháng 3:

Thời gian: Bắt đầu từ 20h ngày 28/03/2020 đến hết ngày 07/04/2020.
Nội dung: Trao thưởng cho các tài khoản có tích lũy tiêu dùng voin theo yêu cầu của sự kiện.
Chi tiết:

 
Vcoin tiêu dùng Phần thưởng Số lượng
500 Thẻ Vip 1 tháng 1
Thẻ mở kỹ năng cuối 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
800 (Chọn 1) Thẻ 25% nâng cấp thành công 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
Đầu hoặc đuôi giáp navi hoặc zepar 1
Đầu hoặc đuôi giáp Conclave hoặc Testament 1
Quà chung mốc 1000 Thẻ 25% nâng cấp thành công + Thẻ bảo vệ đồ vật +13 2
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện Halloween 1
1000 (Chọn 1) Máy tăng cường giáp loại siêu cấp 1
Giáp Halloween Ver. Final III 1
Giáp Legos 1
Thẻ 25% nâng cấp thành công 2
Lá chắn từ trường (7 ngày) 1
Radar Terran 1
Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp 1
2000 (Chọn 1) Giáp giáng sinh Ver. Final II 1
Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp Boss 1
Thiết bị sửa chữa khẩn cấp 1
Vũ khí tết Ver. Final 1
3000 (Chọn 1) Đầu hoặc đuôi giáp Limbo,Ose, Macha hoặc Origin 1
Quà chung mốc 5000 Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 2
Thẻ 25% nâng cấp thành công 2
5000 (chọn 1) Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New 1
Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
 

Vũ khí tết bao gồm “Asteroid Blaster, Invader Blaster, Meteor Buster, Bigbang Blaster”
Phần thưởng "
Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New" nếu không có nhu cầu sử dụng các bạn có thể tặng cho nhân vật khác.

 
Ngoài ra kết thúc sự kiện sẽ tiến hành bốc thăm chọn ra người chơi may mắn nhận được các phần quà của sự kiện:
Chi tiết: 
 

STT Phần thưởng Số lượng Áp dụng
1 10 ngọc tím 20 Dành cho tất cả các tài khoản tham gia sự kiện
2 20 ngọc trắng 10
3 01 Thẻ kỹ năng cuối 20
4 01 Thẻ bảo vệ + 13 20
5 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 5 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 1000 trở lên
6 CPU 88 2
7 Thiết bị sửa chữa khẩn cấp enchant 5 1
8 Điều ước đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
9 [Cờ] tất giáng sinh 1
10 01 Thẻ bảo vệ + 13 15
Đặc biệt Điều ước đầu hoặc đuôi VK huyền thoại 1
Đặc biệt Động cơ Dragon 1
11 01 Thẻ kỹ năng cuối 15
12 02 Thẻ bảo vệ + 13 15 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 2000 trở lên
13 Động cơ Dragon 1
14 [Cờ]Bí Ngô Ác Quỷ 1
15 [Cờ] tất giáng sinh 1
16 Giáp giáng sinh Ver. Final III Enchant 15 1
Đặc biệt CPU 88 1
17 [Cờ] hộp quà  giáng sinh 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
18 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
19 Giáp Legos II 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
20 CPU 88 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
21 02 Thẻ bảo vệ + 13 10 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
22 Điều ước nâng cấp động cơ hoặc Radar 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
Đặc biệt Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
Đặc biệt Câu đối đỏ 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
Đặc biệt Thẻ nâng cấp giáp Halloween Ver Final VI   Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
Đặc biệt Điều ước đầu hoặc đuôi VK huyền thoại 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên

Chú ý: Phần thưởng bốc thăm " dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 2000 trở lên " sẽ được chuyển đổi sang nhân vật hoặc tài khoản khác không bao gồm phần thưởng bốc thăm  mốc 12 và 21.
Phần thưởng đặc biệt là  phần thưởng có thể chuyển được nếu không có nhu cầu sử dụng.
"Điều ước nâng cấp động cơ hoặc Radar" tương đương 1 lần enchant thành công đối với động cơ và radar (Không quá enchant 5).

Flash Sale tháng 3:
Thời gian: Từ 20h00 ngày 28/03/2020 đến 23h59' ngày 05/04/2020.
Nội dung: Trao thưởng cho toàn bộ các tài khoản tiêu dùng đạt mốc trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện:
Chi tiết:

Tiêu dùng Phần thưởng Số lượng
100 Thẻ nâng cấp giáp sự kiện BMAI 1
Mũi thương và lăng kính siêu cấp 5
Thẻ Vip 30 ngày 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
300 Thẻ 25% nâng cấp thành công 3
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 3
Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp 1
305 Thẻ mở kỹ năng cuối 1
350 Lá chắn từ trường 7 ngày 1
500 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
Thẻ 25% nâng cấp thành công  
Hộp triệu tập siêu boss 1
Bùa toàn diện siêu cấp 1h 5
Ống nhòm đời mới (7 ngày) 1
520 Bộ sưu tập giáp (+10) (BG - Devil Ray) (MG -Dominion)  (IG - Nightingale) (AG - Rhino) 1


**Thêm mốc Tiêu dùng 520 Vcoin phục vụ sự kiện tân thủ tháng 4.
Đặc biệt: Ngoài ra kết thúc sự kiện sẽ tiến hành bốc thăm chọn ra người chơi may mắn nhận được các phần quà của sự kiện (Áp dụng cho các tài khoản đạt mốc tiêu dùng 500 vcoin của sự kiện Falsh Sale):
 

STT Vật phẩm Số lượng
1 Cờ tất giáng sinh 1
2 10 ngọc tím 30
3 20 ngọc trắng 30
4 01 Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 30
5 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 30
6 Động cơ Dragon 1
7 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 2
8 01 Thẻ kỹ năng cuối 20
9 Điều ước đầu hoặc đuôi VK huyền thoại 1
10 Điều ước nâng cấp động cơ hoặc Radar 1
11 Radar Terran Enchant 5 tùy chọn 1
12 Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New 1
13 CPU 88 1
14 Giáp tím huyền thoại ver Final 1
15 Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
16 [Cờ]Bí Ngô Ác Quỷ hoặc cờ bí ngô 1
17 Giáp tím huyền thoại ver Final Enchant 15 1

Phần thưởng 12- 17 cho phép chuyển sang tài khoản khác nếu không có nhu cầu sử dụng.

Chúc các bạn vui vẻ.
Thay mặt Ban Quản Trị Phi Đội!

Tin liên quan