Sự kiện

CUỐI TUẦN SÔI ĐỘNG

05-10-2019

Chào các bạn
Ban Quản Trị xin gửi tới các chiến binh sự kiện sẽ được diễn ra trong tháng 5.
Thông tin chi tiết:


Cuối tuần sôi động.
Thời gian: từ 20h đến 23h các ngày từ 11/05/2018 đến 25/05/2019.
Nội dung: Trao thưởng top các nhân vật có lượt hạ các nhân vật quốc gia đối phương nhiều nhất tại bản đồ sự kiện.
Chi tiết bản đồ sự kiện:

 
Thời gian Bản đồ
11/05/2019 Thành Phố Bark
12/05/2019 Thành Phố Bark
13/05/2019 Vùng Đất Cằn Cỗi
14/05/2019 Thành Phố Bark
15/05/2019 Thành Phố Bark
16/05/2019 Vùng Đất Cằn Cỗi
17/05/2019 Thành Phố Bark
18/05/2019 Thành Phố Bark
19/05/2019 Vùng Đất Cằn Cỗi
20/05/2019 Thành Phố Bark
21/05/2019 Thành Phố Bark
22/05/2019 Vùng Đất Cằn Cỗi
23/05/2019 Thành Phố Bark
24/05/2019 Thành Phố Bark
25/05/2019 Vùng Đất Cằn Cỗi
 
 

Phần thưởng cho top nhân vật (theo Gear) từng quốc gia/ngày:

 
STT Phần thưởng
1 01 thẻ bảo vệ đồ vật +13
05 ngọc tím + 05 ngọc trắng
2 03 ngọc tím + 03 ngọc trắng
3-10 02 ngọc tím + 02 ngọc trắng
 
 

Phần thưởng dành cho người chơi tham gia sự kiện đạt đủ số lượng tiêu diệt người chơi quốc gia đối địch/ngày:

 
Tên vật phẩm Số lượng
Thiết bị hồi phục SP cấp C 100
Mũi thương và lăng kính (1h) 01
Bùa toàn diện (1h) 01
Hộp giáp đặc biệt 01
Hộp đầu đuôi VK huyền thoại 01
Hộp quà giáng sinh 01
Hộp dữ liệu loại B 02
 
 

Số lượng tiêt diệt tối thiểu người chơi quốc gia đối địch tại bản đồ sự kiện/ngày:

 
STT Gear Số lượng fame tối thiểu
1 MG 20
2 IG 35
3 BG 55
4 AG 75
 
 

Đặc biệt: Các nhân vật đạt đủ số lượng fame tối thiểu/ ngày,trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm để nhận được các phần thưởng đặc biệt:

STT Vật phẩm Số lượng Chi tiết
1 10 ngọc tím 10 Dành cho các nhân vật đủ Fame tối thiểu/ngày
2 20 ngọc trắng 10
3 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 15
4 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
5 01 Thẻ kỹ năng cuối 10
6 10 ngọc tím 10 Dành cho top 1 - 5 hàng ngày
7 20 ngọc trắng 10
8 01 Thẻ 25% nâng cấp thành công 15
9 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
10 01 Thẻ kỹ năng cuối 10
11 Cờ hộp quà giáng sinh 1
12 CPU 88 1
13 Động cơ Dragon 1
14 Cờ tất giáng sinh 1
15 CPU 88 1 Dành cho top 1 hàng ngày
16 Động cơ Dragon 1
17 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
18 01 Đổi tên màu theo yêu cầu 1
 

  Số lượng phiếu bốc thăm ứng với số lần đạt top của nhân vật từng ngày trong thời gian diễn ra sự kiện.

Tiêu dùng Vcoin nhận nhiều phần thưởng:
Thời gian: Bắt đầu từ 12h ngày 10/05 đến hết ngày 15/05/2019.
Nội dung: Trao thưởng cho các tài khoản có tích lũy tiêu dùng voin theo yêu cầu của sự kiện.
Chi tiết:

Vcoin tiêu dùng Phần thưởng Số lượng
500 Thẻ Vip 1 tháng 1
Thẻ mở kỹ năng cuối 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
800 (Chọn 1) Thẻ 25% nâng cấp thành công 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
Đầu hoặc đuôi giáp navi hoặc zepar 1
Đầu hoặc đuôi giáp Conclave hoặc Testament 1
Quà chung mốc 1000 Thẻ 25% nâng cấp thành công 2
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 2
1000 (Chọn 1) Máy tăng cường giáp loại siêu cấp 1
Giáp Legos 1
Thẻ 25% nâng cấp thành công 2
Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp 1
2000 (Chọn 1) Giáp giáng sinh Ver. Final II 1
Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp Boss 1
Thiết bị sửa chữa khẩn cấp 1
Vũ khí tết Ver. Final 1
3000 (Chọn 1) Đầu hoặc đuôi giáp Limbo,Ose, Macha hoặc Origin 1
Quà chung mốc 5000 Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 2
Thẻ 25% nâng cấp thành công 2
5000 (chọn 1) Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp New 1
Thẻ nâng cấp kỹ năng 1


Vũ khí tết bao gồm “Asteroid Blaster, Invader Blaster, Meteor Buster, Bigbang Blaster”

 
Ngoài ra kết thúc sự kiện sẽ tiến hành bốc thăm chọn ra người chơi may mắn nhận được các phần quà của sự kiện:
Chi tiết: 

STT Phần thưởng Số lượng Áp dụng
1 10 ngọc tím 20 Dành cho tất cả các tài khoản tham gia sự kiện
2 20 ngọc trắng 10
3 01 Thẻ kỹ năng cuối 20
4 01 Thẻ bảo vệ + 13 20
5 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng 5 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 1000 trở lên
6 CPU 88 2
7 Máy tăng cường giáp loại siêu cấp enchant 5 1
8 Điều ước đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
9 [Cờ] tất giáng sinh 1
10 Động cơ Dragon 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 2000 trở lên
11 [Cờ]Bí Ngô Ác Quỷ 1
12 [Cờ] tất giáng sinh 1
13 Giáp giáng sinh Ver. Final III Enchant 15 1
14 [Cờ] hộp quà  giáng sinh 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên
15 Đổi tên màu theo yêu cầu 1 Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 5000 trở lên

 
 Chú ý: Phần thưởng bốc thăm " dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 2000 trở lên " sẽ được chuyển đổi sang nhân vật hoặc tài khoản khác.
 
Chúc các bạn vui vẻ.


 

Tin liên quan