Sự kiện

Đẳng cấp chiến binh đặc biệt tháng 10 - Top Công chúa của Battalus

10-06-2020

Chào các bạn.
Ban Quản Trị xin gửi tới các bạn sự kiện "Đẳng cấp chiến binh đặc biệt tháng 10 và Top 
Công chúa của Battalus".
Thông tin chi tiết sự kiện.


Đẳng cấp chiến binh đặc biệt tháng 10:
Thời gian bắt đầu: từ bảo trì sáng ngày 08/10/2020  đến hết ngày 09/11/2020 sẽ tiến hành trao thưởng các phần thưởng đặc biệt cho top các nhân vật tiêu diệt quốc gia đối địch nhiều nhất tại bản đồ sự kiện (Top Chung).
Bản đồ sự kiện : Sunshine Born.
Phần thưởng:

STT Phần thưởng Số lượng
Top 1 Phần thưởng top1 1
Đổi tên màu thời gian 3 tháng 1
Top 2 Phần thưởng top 2 1
Top 3 Phần thưởng top 3 1
Top 4-10 Ngọc tím 15
Ngọc trắng 15
Thẻ nâng cấp kỹ năng 1

 

Phần thưởng top1 Số lượng chọn 1
Vũ khí tím 100 đầu tùy chọn 1
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện Final VI 1
Thẻ nâng cấp giáp tím huyền thoại Ver Final I 1
Phần thưởng top2 Số lượng chọn 1
Động cơ Dragon 1
CPU 88 1
Cờ tất giáng sinh 1
Vũ khí boss xanh lá đầu tùy chọn 1
Phần thưởng top3 Số lượng chọn 1
Cờ tất giáng sinh 1
Vũ khí boss xanh lá 1

Các nhân vật  đạt số lượng Fame tối thiểu sẽ nhận được gói quà “Đẳng cấp chiến binh”
Gói quà:

Phần thưởng Số lượng
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 3
Thẻ 25% nâng cấp thành công 3
SP cấp A 2000
SP cấp B 2000
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I 250
Bí ngô rùng rợn 250
Bí ngô phù thủy 250
Virus tăng trưởng cấp I 250
Trang bị hỗ trợ năng lượng 100
 
 Fame tối thiểu để được nhận thưởng:
BG MG AG IG
1800 750 2400 1100

Các nhân vật tham gia sự kiện sẽ tiến hành đăng ký trên Group và cam kết không bot Fame cũng như vi phạm quy định khác của sự kiện.
Các trường hợp nhân vật bot fame, nhân vật hiến fame sẽ bị xử lý theo quyết định của Ban Quản Trị.
Các trường hợp làm ảnh hưởng đến kết quả cũng như công bằng của sự kiện, các tài khoản và nhân vật liên quan đến các nhân vật bên trên cũng bị xử lý nếu có vi phạm với hình thức phạt cao nhất.
Các trường hợp vi phạm trên sẽ bị loại ra khỏi sự kiện.
Các nhân vật đạt 2 giải của sự kiện sẽ được chọn nhận 1 trong 2 giải hoặc sẽ nhận giải thưởng cao nhất.
Quyết định của Ban Quản Trị là quyết định cuối cùng.

 

Top Công chúa của Battalus
Thời gian bắt đầu: từ bảo trì sáng ngày 08/10/2020  đến hết ngày 09/11/2020 sẽ tiến hành trao thưởng top nhân vật có số lượng “Alicia” nhiều nhất (Top Chung).
Chi tiết phần thưởng:

STT Phần thưởng Số lượng
Top 1 Phần thưởng top 1 1
Top 2 Phần thưởng top 2 1
Top 3 Vũ khí boss xanh lá 1
Top 4-10 Thẻ nâng cấp kỹ năng 1

 

 

Phần thưởng top1 Số lượng chọn 1
Vũ khí boss tím 1
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện Final VI 1
Thẻ nâng cấp giáp tím huyền thoại Ver Final I 1
Điều ước đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
Điều ước đầu hoặc đuôi vũ khí huyền thoại 1

 

 

Phần thưởng top2 Số lượng chọn 1
Động cơ Dragon 1
CPU 88 1
Cờ tất giáng sinh 1

 

 
Số lượng Alicia tối thiểu để được nhận thưởng:

Gear Số lượng Alicia tối thiểu
BG 1900
MG 1100
AG 2800
IG 1300

Quà tối thiểu:
 

Phần thưởng Số lượng
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 3
Thẻ 25% nâng cấp thành công 3
SP cấp A 2000
SP cấp B 2000
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I 250
Bí ngô rùng rợn 250
Bí ngô phù thủy 250
Virus tăng trưởng cấp I 250
Trang bị hỗ trợ năng lượng 100

Các trường hợp đạt đủ điều kiện tối thiều của đợt 1 sẽ nhận được phần thưởng như trên trong tuần này.

Kết quả hạm đội đại chiến t8:
Cập nhật vào 08/10/2020

Chú ý: Ban chấp hành ingame có trách nhiệm tạo điều kiện cho người chơi của quốc gia mình có thể tham gia sự kiện. Các trường hợp cố tính vi phạm điều kiện của sự kiện sẽ bị xử lý theo mức độ vi phạm.

Chúc các bạn vui vẻ.
Thay mặt Ban Quản Trị Phi Đội.

Tin liên quan