Sự kiện

Đẳng cấp chiến binh đặc biệt tháng 3

03-23-2021

Chào các bạn.
Ban Quản Trị xin gửi tới các bạn sự kiện "Đẳng cấp chiến binh đặc biệt tháng 3
".
Thông tin chi tiết sự kiện.


Đẳng cấp chiến binh đặc biệt tháng 3:
Thời gian bắt đầu: từ bảo trì sáng ngày .../03/2021  đến hết ngày ../04/2021 sẽ tiến hành trao thưởng các phần thưởng đặc biệt cho top các nhân vật tiêu diệt quốc gia đối địch nhiều nhất (Top Chung).

Phần thưởng:

STT Phần thưởng Số lượng
Top 1 Phần thưởng top1 1
Top 2 Phần thưởng top 2 1
Top 3 Phần thưởng top 3 1
Top 4 Phần thưởng top4 1
Top 5-10 Ngọc tím 30
Ngọc trắng 30
Thẻ nâng cấp kỹ năng 1

Chi tiết:

Phần thưởng top1 Số lượng chọn 1
Vũ khí tím 100 đầu tùy chọn 1
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện Final VI hoặc giáp sự kiện Final VI (HLW) 1
Thẻ nâng cấp giáp tím huyền thoại Ver Final I hoặc Thẻ nâng cấp giáp GS Final 4 1
Điều ước đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại 1
Vũ khí boss tím đầu tùy chọn enchant 15 1
Phần thưởng top2 Số lượng chọn 1
Vũ khí tím 90 1
CPU 88 1
Cờ tất giáng sinh 1
Vũ khí boss tím đầu tùy chọn 1
Phần thưởng top3 Số lượng chọn 1
Cờ tất giáng sinh 1
Vũ khí tím 80 hoặc Vũ khí Boss tím 1
Động cơ Dragon 1
Phần thưởng top4 Số lượng chọn 1
Vũ khí tím 70 1
Cờ tất giáng sinh 1
Vũ khí boss xanh lá 1


Các nhân vật  đạt số lượng Fame tối thiểu sẽ nhận được gói quà “Đẳng cấp chiến binh”
Gói quà:

Phần thưởng Số lượng
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 3
Thẻ 25% nâng cấp thành công 3
SP cấp A 2000
SP cấp B 2000
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I 250
Bí ngô rùng rợn 250
Bí ngô phù thủy 250
Virus tăng trưởng cấp I 250
Trang bị hỗ trợ năng lượng 100
 

 Fame tối thiểu để được nhận thưởng:

BG MG AG IG
1800 750 2400 1100

Các nhân vật tham gia sự kiện sau  khi kết thúc sự kiện đạt đủ số Fame như sau sẽ được nhận phần thưởng của sự kiện:

 
BG MG AG IG
3600 1700 4800 2000

Phần thưởng: Thẻ nâng cấp giáp Halloween Final V hoặc Thẻ nâng cấp giáp giáng sinh Final III

 

Các nhân vật tham gia sự kiện sẽ tiến hành đăng ký Tại Đây.
Quy định
Fame (số lượt hạ) hợp lệ là fame khi tiêu diệt các nhân vật đăng ký tham gia sự kiện. Các trường hợp đã đăng ký trong thời gian sự kiện diễn ra không được đổi tên.
Các trường hợp nhân vật bot fame, nhân vật hiến fame sẽ bị xử lý theo quyết định của Ban Quản Trị.
Các trường hợp làm ảnh hưởng đến kết quả cũng như công bằng của sự kiện, các tài khoản và nhân vật liên quan đến các nhân vật bên trên cũng bị xử lý nếu có vi phạm với hình thức phạt cao nhất.
Các trường hợp vi phạm trên sẽ bị loại ra khỏi sự kiện.
Quyết định của Ban Quản Trị là quyết định cuối cùng.

Chúc các bạn vui vẻ.
Thân ái.
Thay mặt Ban Quản Trị Phi Đội.

 

Tin liên quan