Sự kiện

TIÊU DÙNG NHẬN THƯỞNG - FLASH SALE

05-14-2019

Xin chào tất cả các bạn!
BQT xin gửi đến các bạn Sự Kiện
TIÊU DÙNG NHẬN THƯỞNG - FLASH SALE. 

Thời gian: Từ 17h00 ngày 14/05/2019 đến 23h59' ngày 15/05/2019
Nội dung: Trao thưởng cho toàn bộ các tài khoản tiêu dùng đạt mốc trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện:
Chi tiết:

Tiêu dùng Phần thưởng Số lượng
100 Thẻ nâng cấp giáp sự kiện BMAI 1
Mũi thương và lăng kính siêu cấp 5
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
300 Thẻ 25% nâng cấp thành công 3
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 2
305 Thẻ nâng cấp kỹ năng cuối 1
500 Bộ sưu tập giáp Black 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp 1

Ngoài ra sự kiện "Tiêu dùng Vcoin nhận nhiều phần thưởng" vẫn đang được diễn ra đến hết ngày 15/05/2019.

Chúc các bạn vui vẻ.

Tin liên quan