Sự kiện

KẾT QUẢ SỰ KIỆN TÂN THỦ XUẤT SẮC THÁNG 10

12-07-2018

Xin chào các bạn!

Sự kiện Tân thủ xuất sắc tháng 10 đã kết thúc. BQT xin công bố danh sách các nhân vật đạt đủ các điều kiện của sự kiện và không vi phạm các quy định quản trị game.

 
Gear Giải thưởng CharacterName Level Experience WarPoint
B - GEAR 1 _VTC_SO1_ 98                                     11,390,033,123                                             637,200
2 R_Kaka 95                                        6,868,949,406                                             580,200
3 fucgay 94                                        5,628,012,913                                             506,400
4 ____HT____ 94                                        5,005,201,044                                             470,400
M - GEAR 1 kehuydiet_MG 95                                        6,887,869,601                                             552,800
2 Bom_Tho 95                                        6,236,398,585                                             489,000
3 _xoy 94                                        5,795,914,779                                             411,200
4 Nurse 93                                        4,567,077,536                                             560,000
5 DfJIkcxlKbKf 93                                        4,452,861,025                                             464,000
6 - 10 HipHip_MG 92                                        4,040,364,060                                             523,200
__TQT__ 92                                        3,795,496,726                                             472,600
TyCoNuong 92                                        3,724,492,961                                             554,400
A - GEAR 1 __A__G__ 97                                        9,726,117,843                                             580,405
2 ASKULL 95                                        5,982,703,771                                             473,600
I - GEAR 1 Spiris 97                                        8,963,202,283                                             555,295
2 _Hanie_ 96                                        7,254,320,238                                             567,820
3 kehuydiet_lG 96                                        7,151,338,275                                             765,000
4 __alita__ 95                                        6,968,938,233                                             639,200
5 mi_ 95                                        6,281,846,126                                             609,200
6 - 10 kehuydiet_IG 92                                        3,860,146,790                                             516,800
HipHip_IG 92                                        3,706,467,270                                             455,400
NamChienIG 92                                        3,668,526,429                                             460,200
PoorMan 92                                        3,566,532,547                                             408,000
__IG___ 92                                        3,560,319,964                                             446,400

Các trường hợp khiếu nại về kết quả sự kiện vui lòng gửi thư về hòm thư sukien.phidoi@vtc.vn. Nội dung như sau:

Tiêu đề: [Phi đội 2] Khiếu nại kết quả sự kiện Tân thủ tháng 10
Nội dung:
- Tên tài khoản
- Tên nhân vật
- Nội dung khiếu nại:

Đối với các nhân vật đạt giải các phần quà tùy chọn, vui lòng gửi thư theo mẫu sau:

Tiêu đề: [Phi đội 2] Nhận thưởng Tân thủ xuất sắc tháng 10
Nội dung:
- Tên tài khoản
- Tên nhân vật
- Phần thưởng muốn nhận: Yêu cầu ghi rõ tên vũ khí và tên giáp để được trao thưởng nhanh và chính xác nhất

Thời gian tiếp nhận khiếu nại: đến hết ngày 9/12/2018. Sau thời gian trên nếu không có yêu cầu khiếu nại, BQT sẽ tiến hành trao thưởng

Thân.

Tin liên quan