Sự kiện

KẾT QUẢ SỰ KIỆN TÂN THỦ XUẤT SẮC THÁNG 3

05-02-2019

Xin chào các bạn!

Sự kiện Tân thủ xuất sắc tháng 3 đã kết thúc. BQT xin công bố danh sách các nhân vật đạt đủ các điều kiện của sự kiện và không vi phạm các quy định quản trị game.

Gear STT Tên nhân vật Điểm danh vọng Cấp độ Kinh nghiệm
BG 1 ____IHEROl____ 764800 100         14,761,083,180
2 YEY 708400 99         12,541,721,151
3 __THAMCHIEN__ 750350 98         10,482,854,367
4 kehuydiet_BG1 733200 96            7,742,961,476
5 Akunha 617200 95            6,457,867,476
6 Lucky_Snow 555400 94            5,346,684,405
7 BOING_MAX8 613400 94            5,082,399,809
MG 1 ClHungHaiPhong 752600 96            8,205,647,909
2 kehuydiet_MG1 765800 96            8,204,741,083
3 1USD 840800 95            6,544,464,728
4 500vc 702600 92            3,893,476,758
5 Tieu_Nhi_Gia 665900 92            3,735,879,151
6 ahihi___ 672800 92            3,713,867,474
7 ABY 705000 92            3,536,010,854
8 _Meadow_Bugle_ 635000 92            3,500,480,353
9 ngoc_nhi 624600 92            3,485,835,252
AG 1 Youtup 836025 98         10,490,001,797
2 __DECA___ 671200 95            6,903,219,863
3 7x 798200 95            6,599,635,995
4 __HatxiHoi__ 849000 95            5,959,333,223
5 RuaChay 560400 94            5,938,130,544
6 SAX_IB 847800 94            5,202,128,086
IG 1 RANGER_ROVER 875855 98         10,498,148,686
2 H_L 735415 96            8,209,474,185
3 Bym_BCU 811600 95            6,330,292,527
4 _MIC_21 654800 95            6,073,894,765
5 9999999999999 776200 94            5,424,579,949
6 U40 589200 93            4,546,392,743
7 _minami_ 850800 93            4,153,422,598
8 Ma_ma_MA 660800 92            3,606,827,168
9 CoThuKy_BCU 522200 92            3,491,125,219


Các trường hợp khiếu nại về kết quả sự kiện vui lòng gửi thư về hòm thư sukien.phidoi@vtc.vn. Nội dung như sau:

Tiêu đề: [Phi đội 2] Khiếu nại kết quả sự kiện Tân thủ xuất sắc tháng 3
Nội dung:
- Tên tài khoản
- Tên nhân vật
- Nội dung khiếu nại:

Đối với các nhân vật đạt giải các phần quà tùy chọn, vui lòng gửi thư theo mẫu sau:

Tiêu đề: [Phi đội 2] Nhận thưởng Tân thủ xuất sắc tháng 3
Nội dung:
- Tên tài khoản
- Tên nhân vật
- Phần thưởng muốn nhận: Yêu cầu ghi rõ tên vũ khí và tên giáp để được trao thưởng nhanh và chính xác nhất

Thời gian tiếp nhận khiếu nại: đến hết ngày05/05/2019. Sau thời gian trên nếu không có yêu cầu khiếu nại, BQT sẽ tiến hành trao thưởng.

Trân trọng.

Tin liên quan