Sự kiện

Kết quả sự kiện Tân thủ tháng 4

05-05-2020

Chào các bạn.
Sự kiện  "Tân thủ  tháng 4" đã kết thúc. Sau đây Ban Quản Trị xin thông báo danh sách các cá nhân đoạt giải của sự kiện.
 

GEAR STT Tên nhân vật WP Cấp độ Điểm kinh nghiệm
BG 1 DBP_Legend 1105400 98 10486703568
2 1Boom 928370 96 7707390317
3 cuibap_latao 875640 96 7626233792
4 Gai_Lau_Xanh 821085 96 7460199618
MG 1 Ban_Acc_MG_110 1158025 99 12714495004
2 RM5S 932400 97 9751234948
3 B51 956820 97 9660996139
4 Capuchin0 1002600 95 6051485907
5 Phidoi_MG 779000 94 5082246126
AG 1 __Stone__ 892765 99 12702104618
2 ______Lexus 786855 99 12594572288
3 _ZAPDOS_ 807265 98 11344937203
4 W_6500 929305 98 10887340278
5 HELLO_2011 766695 96 7499052375
6 _King_Of_War_ 779000 96 7124403353
IG 1 Bo_Y_Te_VN 764800 98 10678651354
2 1BuongChuoi8 918050 96 7380040030
3 BTV_Hoai_Anh 786600 96 7246061949
4 XinTop10Nhe 757200 95 6718981597
5 Grab_ 919600 95 5995236316
6 _BaBy_ 948400 94 5750629730
7 SinhVien53 863000 94 5702006479

 

Các trường hợp khiếu nại về kết quả sự kiện vui lòng gửi thư về hòm thư sukien.phidoi@vtc.vn. Nội dung như sau:

Tiêu đề: [Phi đội 2] Khiếu nại kết quả sự kiện Tân thủ tháng 4 - Tên Tài khoản
Nội dung:
- Tên tài khoản
- Tên nhân vật
- Nội dung khiếu nại:

Đối với các nhân vật đạt giải các phần quà tùy chọn, vui lòng gửi thư theo mẫu sau:

Tiêu đề: [Phi đội 2] Nhận thưởng Tân thủ tháng 4- Tên Tài khoản
Nội dung:
- Tên tài khoản
- Tên nhân vật
- Phần thưởng muốn nhận: Yêu cầu ghi rõ tên vũ khí và tên giáp để được trao thưởng nhanh và chính xác nhất

Thời gian tiếp nhận khiếu nại: đến hết ngày11/05/2020. Sau thời gian trên nếu không có yêu cầu khiếu nại, BQT sẽ tiến hành trao thưởng.

Trân trọng.
Thay mặt Ban Quản Trị Phi Đội!

Tin liên quan