Sự kiện

Kết quả sự kiện tháng 8

09-08-2020

Chào các bạn.
Sự kiện đua top "Alicia và top tiêu dùng vcoin"  trong chuỗi sự kiện tháng 8 đã kết thúc. Sau đây Ban Quản Trị xin thông báo danh sách các cá nhân đoạt giải của sự kiện.
Thông tin chi tiết:
GEAR STT Tên nhân vật Số lượng Alicia
BG 1 __Eden__ 4505
2 __Lukaku__ 3623
3 socola_cafe 2119
4 _cAybAng_ 1929
MG 1 Tinh ThâÌn Theìp 4162
2 HoaThuyTinh 2500
3 _Pu_ 1142
AG 1 Môòc Lan 8395
2 VKing 3301
3 _Gun_Mafia_ 3028
4 Trungke_82 2807
5 MC 2801
IG 1 _7ransformer 6098
2 \cTam_Be_Bong 3779
3 IG_BackAce 2517
4 RevoIution 1303
5 __Awakening__ 1302

Các trường hợp khiếu nại về kết quả sự kiện vui lòng gửi thư về hòm thư sukien.phidoi@vtc.vn. Nội dung như sau:

Tiêu đề: [Phi đội 2] Khiếu nại kết quả sự kiện Top Alicia
Nội dung:
- Tên tài khoản
- Tên nhân vật
- Nội dung khiếu nại:

Đối với các nhân vật đạt giải các phần quà tùy chọn, vui lòng gửi thư theo mẫu sau:

Tiêu đề: [Phi đội 2] Nhận thưởng Top Alicia
Nội dung:
- Tên tài khoản
- Tên nhân vật
- Phần thưởng muốn nhận: Yêu cầu ghi rõ tên vật phẩm nhận để được trao thưởng nhanh và chính xác nhất

Thời gian tiếp nhận khiếu nại: đến hết ngày 13/09/2020. Sau thời gian trên nếu không có yêu cầu khiếu nại, BQT sẽ tiến hành trao thưởng.

Top tiêu dùng tháng 8:
STT Tên nhân vật Vcoin tiêu dùng
1 NightAkron 8550
2 JARVlS 6026
3 ChaoSep 5950

Các trường hợp khiếu nại về kết quả sự kiện vui lòng gửi thư về hòm thư sukien.phidoi@vtc.vn. Nội dung như sau:

Tiêu đề: [Phi đội 2] Khiếu nại kết quả sự kiện Top tiêu dùng tháng 8
Nội dung:
- Tên tài khoản
- Tên nhân vật
- Nội dung khiếu nại:

Đối với các nhân vật đạt giải các phần quà tùy chọn, vui lòng gửi thư theo mẫu sau:

Tiêu đề: [Phi đội 2] Nhận thưởng Top tiêu dùng tháng 8
Nội dung:
- Tên tài khoản
- Tên nhân vật
- Phần thưởng muốn nhận: Yêu cầu ghi rõ tên vật phẩm nhận để được trao thưởng nhanh và chính xác nhất

Thời gian tiếp nhận khiếu nại: đến hết ngày 13/09/2020. Sau thời gian trên nếu không có yêu cầu khiếu nại, BQT sẽ tiến hành trao thưởng.


Chúc các bạn vui vẻ.
Thân ái.
Thay mặt Ban Quản Trị Phi Đội.

 

Tin liên quan