Sự kiện

Kết Quả sự kiện Top [Cờ] Việt Nam Đợt 2

09-27-2019

Chào các bạn.
Ban Quản Trị xin thông báo danh sách các nhân vật đoạt giải sự kiện "
CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH 2-9" đợt 2.
Sau đây là danh sách các chiến binh xuất sắc:

 

Top Cờ Việt Nam
Gear STT Tên nhân vật Số lượng Cờ Việt Nam
BG 1 _RAIKIN_ 6642
2 _BigBang_ 5429
3 _HackPlane_ 3323
4 _TinhDau_ 1429
5 Thõò Sãn MâÌm 1052
6 DBP_Legend 1002
7 B_2Spirit 674
8 __Ngoc_Rong__ 606
9 Sir_K 314
10 Tuoi_Toom 312
MG 1 \yThõò Sãn 6530
2 _Pu_ 1228
3 MG_LG 1074
4 DeviL_OF_War 291
5 _F5_Legendary_ 268
6 ____264____ 205
7 M__A__X 191
8 NGUYEN_LUAN 183
9 kehuydiet_MG 148
10 ConLatDat 147
AG 1 \m__AG_VeQuoc__ 9158
2 Mina 5594
3 LUAN_NGUYEN 3562
4 _78_PhuYen_ 1931
5 Follow_Me 1598
6 RTZ 1518
7 kenkiller213 1501
8 _Macedonian_ 1500
9 Ayun 1484
10 VjtCon 1455
IG 1 _F5_Christmas_ 7000
2 _F5_EoVi_ 3246
3 NightHoros 2851
4 __Ent_15_Xit__ 2513
5 medusaaa 620
6 IG_kingofsky 599
7 LiNaaa 501
8 GATO_23 489
9 Iuzkent 440
10 __Hanie__ 368

Thời gian khiếu nại kết quả sự kiện: đến hết ngày 2/10/2019.

Xin chúc mừng các chiến binh đã đoạt giải đợt 2 của sự kiện 2 - 9.

Trân trọng.
Thay Mặt Ban Quản Trị Phi Đội!

Tin liên quan