Sự kiện

Sự kiện 30/4 – 1/5

04-16-2020

Chào các bạn.
Ban Quản trị gửi tới các bạn sự kiện sẽ được diễn ra trong thời gian tới:
Thông tin chi tiết sự kiện.

Sự kiện 30/4 – 1/5

Thời gian diễn ra sự kiện : bắt đầu từ ngày 20/04 đến hết ngày 10/05/2020.
Khi bắn hạ quái vật tại Bản đồ sự kiện sẽ xuất hiện quái vật sự kiện. Tiêu diệt quái vật sự kiện sẽ có cơ hội nhận được “Cờ Việt Nam” và “Sao vàng”:

 
Bản đồ sự kiện
Sunshine Born và Thành Phố Bark
 

  Các bạn có thể sử dụng vật phẩm “Sao vàng” để nhận được các vật phẩm đặc biệt:

Vật phẩm ghép 01 Vật phẩm hình thành
 5 Sao vàng Hộp quà đặc biệt
10 Sao vàng Hộp thẻ đặc biệt
 5 Killmark trụ chiến thuật Hộp quà 30/04
 
 
 

Hộp quà đặc biệt

Khi mở “Hộp quà đặc biệt” sẽ có cơ hội nhận được vật phẩm:

Tên vật phẩm Số lượng
Huân chương danh dự 1 1
Thiết bị sửa chữa cấp S 1 2
Thiết bị sửa giáp cấp S 1 2
Thiết bị sửa chữa cấp A 2 5
Thiết bị sửa giáp cấp A 2 5
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp 1 1
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp 1 1
Thiết bị hồi phục SP cấp C 1 3
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cơ bản 1 1
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cơ bản 1 1
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cao cấp 1 1
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cao cấp 1 1
Thẻ xác suất thành công 25% 1 1
Thẻ xác suất thành công 15% 1 1
Bí ngô phù thủy 1 1
Bí ngô rùng rợn 1 1
Virus tăng trưởng cấp I 1 1
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I 1 1
Thẻ bắn nhanh cơ bản 1 1
Thẻ bắn nhanh cao cấp 1 1
Thẻ xuyên phá cơ bản 1 1
Thẻ xuyên phá cao cấp 1 1
Ngọc tím 1 1
Ngọc trắng 1 1
Shirne Storm 1 1
Spear spread 1 1
Katharsis of Bishop 1 1
Cold storm 1 1
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB 1 1
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB 1 1
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC 1 1
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC 1 1
Sao vàng lung linh 1 1
Thẻ 25% nâng cấp thành công 1 1
Trang bị hỗ trợ năng lượng 1 1
 
 
 
 

Hộp thẻ đặc biệt

Khi mở “Hộp thẻ đặc biệt” sẽ có cơ hội nhận được vật phẩm:

 
Tên vật phẩm Số lượng
Huân chương danh dự 1 1
Thiết bị sửa chữa cấp S 1 2
Thiết bị sửa giáp cấp S 1 2
Thiết bị sửa chữa cấp A 2 5
Thiết bị sửa giáp cấp A 2 5
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp 1 1
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp 1 1
Thiết bị hồi phục SP cấp C 1 3
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cơ bản 1 1
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cơ bản 1 1
Thẻ lắp phần đầu hiếm VK cao cấp 1 1
Thẻ lắp phần đuôi hiếm VK cao cấp 1 1
Thẻ xác suất thành công 25% 1 1
Thẻ xác suất thành công 15% 1 1
Bí ngô phù thủy 1 1
Bí ngô rùng rợn 1 1
Virus tăng trưởng cấp I 1 1
Lưỡi gươm quyền năng Mk-I 1 1
Thẻ bắn nhanh cơ bản 1 1
Thẻ bắn nhanh cao cấp 1 1
Thẻ xuyên phá cơ bản 1 1
Thẻ xuyên phá cao cấp 1 1
Ngọc tím 1 1
Ngọc trắng 1 1
Shirne Storm 1 1
Spear spread 1 1
Katharsis of Bishop 1 1
Cold storm 1 1
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB 1 1
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB 1 1
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC 1 1
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC 1 1
Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt 1 1
Thẻ 25% nâng cấp thành công 1 1
Trang bị hỗ trợ năng lượng 1 1
 
 
 

Sử dụng “Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt” để chế tạo ra các vật phẩm đặc biệt:

Vật phẩm ghép 01 Vật phẩm ghép 02 Vật phẩm hình thành
Shirne Storm Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt Shirne Storm
Spear spread Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt Spear spread
Katharsis of Bishop Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt Katharsis of Bishop
Cold storm Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt Cold storm
Shirne Storm Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt Shirne Storm
Spear spread Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt Spear spread
Katharsis of Bishop Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt Katharsis of Bishop
Cold storm Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt Cold storm
 

Shirne Storm
 

Shirne Storm


Spear spread


Spear spread

Katharsis of Bishop


Katharsis of Bishop


Cold storm


Cold storm
 

Các bạn có thể sử dụng vật phẩm “Killmark trụ chiến thuật” để nhận được các vật phẩm đặc biệt:

Vật phẩm ghép 01 Vật phẩm ghép 02 Vật phẩm hình thành
02 Thẻ n/c giáp sự kiện 100 Killmark Bishop + 120 Killmark trụ chiến thuật Thẻ n/c giáp sự kiện đặc biệt
Giáp Halloween Final V 5 Thẻ n/c giáp sự kiện đặc biệt Giáp Halloween Final VI
Giáp Halloween Final VI 10 Thẻ n/c giáp sự kiện đặc biệt Giáp Halloween Final VII
Giáp Halloween Final VII 15 Thẻ n/c giáp sự kiện đặc biệt Giáp Halloween Final VIII
 


Giáp Halloween Final VIII (BG)

Giáp Halloween Final VIII (MG)

Giáp Halloween Final VIII (AG)

Giáp Halloween Final VIII (IG)

Killmark Bishop có được khi tiêu diệt “Bishop” và “Killmark trụ chiến thuật” có được khi chiến thắng trận chiến trụ chiến thuật.


Hộp quà 30/04

Khi mở “Hộp quà 30/04” sẽ có cơ hội nhận được vật phẩm:

Tên vật phẩm Số lượng
Các loại thẻ nâng cấp đặc biệt 1 1
Thẻ nâng cấp phần đầu giáp 1 1
Thẻ nâng cấp phần đuôi giáp 1 1
Thiết bị sửa giáp cấp S 10 15
Thiết bị sửa chữa cấp S 10 15
Thiết bị sửa giáp cấp A 20 40
Thiết bị sửa chữa cấp A 20 40
Thiết bị hồi phục SP cấp B 10 10
Mũi thương quyền năng (1h) 1 1
Lời chúc của thiên thần 1 1
Bùa hộ mệnh (phòng thủ) 1 1
Bùa hộ mệnh (né tránh) 1 1
Răng quái thú (cơ bản) 1 1
Răng quái thú (cao cấp) 1 1
Hộp đạn dự trữ 10 10
Dây chuyền mặt thỏ (5h) 1 1
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCB 1 1
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCB 1 1
Thẻ lắp phần đầu siêu cấp VKCC 1 1
Thẻ lắp phần đuôi siêu cấp VKCC 1 1
Thẻ xuyên phá cơ bản 1 1
Thẻ xuyên phá cao cấp 1 1
Thẻ nâng cấp vũ khí đặc biệt 1 1
Thẻ 25% nâng cấp thành công 1 1
 
 

Trong thời gian bắt đầu sự kiện đến hết ngày 10/05/2020 sẽ tiến hành trao thưởng các phần thưởng đặc biệt cho top các nhân vật có số lượng “Cờ Việt Nam” nhiều nhất. (Top chung)
Chi tiết phần thưởng:

 
STT Phần thưởng Số lượng
Top 1 Phần thưởng đặc biệt 1
Top 2 Vũ khí Boss Xanh lá 1
Top 3 Ngọc tím 50
Ngọc trắng 50
Top 4-10 Ngọc tím 30
Ngọc trắng 30
 
 

Phần thưởng đặc biệt bao gồm các phần thưởng sau:

 
Phần thưởng đặc biệt Số lượng
Vũ khí boss tím 1
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện Final VI 1
 

Vũ khí Chọn sẽ theo gear trúng giải:
VD: AG là Katharsis of Bishop - BG: Shirne Storm- MG: Spear spread - IG: Cold storm

Người chơi đạt top 1 có thể chọn 1 trong 2 phần thưởng trên.
Ngoài ra các nhân vật đạt đủ Cờ Việt Nam tối thiểu của sự kiện sẽ nhận được phần thưởng (Đây là số lượng Cờ Việt Nam tối thiểu để được nhận thưởng của sự kiện Top Cờ Việt Nam ):

 
Gear Số lượng Cờ Việt Nam tối thiểu
BG 1700
MG 1000
AG 2500
IG 1100
 
 
 

Phần thưởng:

 
Tên vật phẩm Số lượng
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 3
Thẻ 25% nâng cấp thành công 3
Ngọc tím 15
Ngọc trắng 15
Bùa toàn diện siêu cấp 1h 5
Mũi thương và lăng kính siêu cấp 5
 
 
...

Chúc các bạn vui vẻ.
Thay mặt Ban Quản Trị Phi Đội

Tin liên quan