Sự kiện

TIÊU DÙNG NHẬN THƯỞNG - FLASH SALE

01-31-2019

Xin chào tất cả các bạn!

BQT xin gửi đến các bạn sự kiện FLASH SALE như sau:

Thời gian: Từ 10h30 đến 23h59' ngày 31/01/2019

Quy định: Trao thưởng cho toàn bộ các tài khoản tiêu dùng đạt mốc trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện

Tiêu dùng Áp dụng Phần thưởng Số lượng
300 Vcoin Tất cả các tài khoản Thẻ 25% nâng cấp thành công 2
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 2
500 Vcoin BST Giáp Black 1
 

Lưu ý: Khi tiêu dùng sự kiện FLASH SALE, mốc tiêu dùng và phần thưởng sẽ được gộp chung với sự kiện "Tiêu dùng Vcoin - Nhận nhiều phần thưởng" đang diễn ra

Thân ái.

Tin liên quan