Sự kiện

TIÊU DÙNG VCOIN - NHẬN NHIỀU MAY MẮN NGÀY 05/02/2019

02-05-2019

Xin chào tất cả các bạn!

BQT xin gửi đến các bạn sự kiện "Tiêu dùng Vcoin nhận nhiều may mắn" như sau:

Thời gian: Từ 00h00 đến 23h59' ngày 05/02/2019

Nội dung: Trao thưởng cho toàn bộ các tài khoản tiêu dùng đạt mốc trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện:

Chi tiết:
 

Tiêu dùng Phần thưởng Số lượng
300 Thẻ 25% nâng cấp thành công 2
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 2
500 BST Giáp Black 1
800 Máy tăng cường giáp loại siêu cấp 1
Thẻ nâng cấp giáp sự kiện 1

Lưu ý: Khi tiêu dùng sự kiện ngày hôm nay, số Vcoin sẽ được gộp chung với sự kiện "Tiêu dùng Vcoin - Nhận nhiều phần thưởng" đang diễn ra

Thân ái

Tin liên quan