Sự kiện

TIÊU DÙNG VCOIN - NHẬN NHIỀU MAY MẮN NGÀY 08-11/02/2019

02-08-2019

Xin chào tất cả các bạn!

BQT xin gửi đến các bạn sự kiện "Tiêu dùng Vcoin nhận nhiều may mắn" như sau:

Thời gian: Từ 00h00 08/02/2019 đến 23h59' ngày 11/02/2019

Nội dung: Trao thưởng cho toàn bộ các tài khoản tiêu dùng đạt mốc trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện:

Chi tiết:

Tiêu dùng Phần thưởng Số lượng
300 Thẻ 25% nâng cấp thành công 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
Thẻ nâng cấp kỹ năng cuối 1
500 Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp 1
Vũ khí tết Ver. Final 1
2000 Giáp legos 1
Thẻ nâng cấp kỹ năng 1

Lưu ý: Khi tiêu dùng sự kiện ngày hôm nay, số Vcoin sẽ được gộp chung với sự kiện "Tiêu dùng Vcoin - Nhận nhiều phần thưởng" đang diễn ra

Thân ái

Tin liên quan