Sự kiện

Tiêu dùng nhận thưởng - Tháng 2/2019

02-20-2019

Xin chào tất cả các bạn!

BQT xin gửi đến các bạn sự kiện Tiêu dùng nhận thưởng tháng 2/2019 như sau:

Thời gian: Bắt đầu từ 17h ngày 20/02 đến hết ngày 28/02/2019.
Nội dung: Trao thưởng cho các tài khoản có tích lũy tiêu dùng voin theo yêu cầu của sự kiện.
Chi tiết:

Vcoin tiêu dùng Phần thưởng Số lượng
500 Thẻ Vip 1 tháng 1
Thẻ mở kỹ năng cuối 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
800 (Chọn 1) Thẻ 25% nâng cấp thành công 1
Đầu hoặc đuôi giáp navi hoặc zepar 1
Đầu hoặc đuôi giáp Conclave hoặc Testament 1
Quà chung mốc 1000 Thẻ 25% nâng cấp thành công 1
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 1
1000 (Chọn 1) Máy tăng cường giáp loại siêu cấp 1
Vũ khí bí ngô ver. Final 1
Thẻ 25% nâng cấp thành công 1
Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp 1
2000 (Chọn 1) Giáp giáng sinh Ver. Final II 1
Bộ sưu tập giáp +10 màu Black 1
Thiết bị sửa chữa khẩn cấp 1
Vũ khí tết Ver. Final 1
Quà chung mốc 5000 Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
Thẻ bảo vệ đồ vật + 13 1
Thẻ 25% nâng cấp thành công 1
5000 (chọn 1) Bộ sưu tập giáp + 10 Màu giáp Boss hoặc Bộ sư tập giáp + 10 New 1
Thẻ nâng cấp kỹ năng 1
Đầu hoặc đuôi giáp Limbo, Macha hoặc Origin 1
 

 

 Vũ khí tết bao gồm “Asteroid Blaster, Invader Blaster, Meteor Buster, Bigbang Blaster”

 

Tin liên quan