Xếp hạng
hạng tên hạm đội fame
1 BcuHeroes 4455866
2 S0L0 1976302
3 BiaOmHaThanh 1507806
4 immortality 1344759
5 HaoHuu 1018510
6 Manowar 604241
7 Family 466194
8 Vuong 441512
9 War12h 396477
10 MAN0WAR 223861
hạng nhân vật level
1 ___Nicolas 115
2 _KeoXoai_ 115
3 \g4\ylang 115
4 XuanBac 115
5 CHIENHAM_ZBG 115
6 A1988 115
7 1stBIackDragon 115
8 __Son_Vu__ 115
9 LotKhe 115
10 Wolf_Felicity 115
Olympus