Xếp hạng
hạng tên hạm đội fame
1 BcuHeroes 2913054
2 S0L0 1914557
3 BiaOmHaThanh 1015981
4 immortality 762446
5 HaoHuu 664135
6 Manowar 599250
7 1OngGia 441419
8 Family 433397
9 BietDoiDanhThue 315606
10 War12h 209163
hạng nhân vật level
1 Candy 115
2 \y___Nhâòt_Minh___ 115
3 CHIENHAM_ZBG 115
4 RO 115
5 1stBIackDragon 115
6 Black_Chicken 115
7 BG_TAXI 115
8 TreoMay 115
9 moc 115
10 BEN10 115
Olympus