Xếp hạng
hạng tên hạm đội fame
1 BcuHeroes 3363397
2 S0L0 1924987
3 BiaOmHaThanh 1184544
4 immortality 967915
5 HaoHuu 779782
6 Manowar 600136
7 Family 446768
8 1OngGia 444579
9 BietDoiDanhThue 347335
10 CCTalk 333577
hạng nhân vật level
1 ___Nicolas 115
2 __KeoXoai__ 115
3 \y___Nhâòt_Minh___ 115
4 CHIENHAM_ZBG 115
5 A1988 115
6 1stBIackDragon 115
7 __Son_Vu__ 115
8 Wolf_Felicity 115
9 Black_Chicken 115
10 BG_TAXI 115
Olympus