Xếp hạng
hạng tên hạm đội fame
1 BcuHeroes 1968631
2 S0L0 1891379
3 BiaOmHaThanh 720257
4 HaoHuu 440167
5 Bia0mHaThanh 430446
6 Family 395036
7 BietDoiDanhThue 165190
8 War12h 153528
9 Manowarr 139208
10 AnhEmNhaQue 76387
hạng nhân vật level
1 vt 110
2 o_Thang_Nao_o 110
3 QueenBR 110
4 Fool_Again 110
5 \mCrouchingTiger 110
6 ____MH370____ 110
7 HuongAnh 110
8 Tran_Vu 110
9 Candy 110
10 _911_ 110
Olympus