Xếp hạng
hạng tên hạm đội fame
1 BcuHeroes 1890719
2 S0L0 1886470
3 BiaOmHaThanh 720075
4 immortality 700505
5 Manowar 596159
6 HaoHuu 406330
7 Bia0mHaThanh 398167
8 Family 382726
9 War12h 144146
10 Manowarr 134775
hạng nhân vật level
1 vt 110
2 o_Thang_Nao_o 110
3 QueenBR 110
4 Fool_Again 110
5 \mCrouchingTiger 110
6 __vuhoangck__ 110
7 HuongAnh 110
8 Tran_Vu 110
9 Candy 110
10 _911_ 110
Olympus