Xếp hạng
hạng tên hạm đội fame
1 BcuHeroes 2099103
2 S0L0 1891513
3 BiaOmHaThanh 728281
4 immortality 703121
5 Manowar 596514
6 Bia0mHaThanh 488885
7 HaoHuu 471466
8 Family 403557
9 BietDoiDanhThue 199926
10 FantasyVN 190914
hạng nhân vật level
1 vt 110
2 o_Thang_Nao_o 110
3 QueenBR 110
4 Fool_Again 110
5 \mCrouchingTiger 110
6 ___Nicolas 110
7 HuongAnh 110
8 Tran_Vu 110
9 Candy 110
10 _911_ 110
Olympus