Xếp hạng
hạng tên hạm đội fame
1 BcuHeroes 2736059
2 S0L0 1904572
3 BiaOmHaThanh 952725
4 immortality 712569
5 HaoHuu 631818
6 Manowar 598989
7 1OngGia 439889
8 Family 428883
9 BietDoiDanhThue 298426
10 War12h 196560
hạng nhân vật level
1 Candy 115
2 \y___Nhâòt_Minh___ 115
3 CHIENHAM_ZBG 115
4 RO 115
5 1stBIackDragon 115
6 Black_Chicken 115
7 BG_TAXI 115
8 TreoMay 115
9 moc 115
10 BEN10 115
Olympus