Xếp hạng
hạng tên hạm đội fame
1 BcuHeroes 3697506
2 S0L0 1934525
3 BiaOmHaThanh 1290210
4 immortality 1111554
5 HaoHuu 856879
6 Manowar 601890
7 Family 456239
8 War12h 275022
9 Vuong 201633
10 FantasyVN 194025
hạng nhân vật level
1 ___Nicolas 115
2 LucNhiDiHau 115
3 \y___Nhâòt_Minh___ 115
4 Wolf_XuanBac 115
5 CHIENHAM_ZBG 115
6 A1988 115
7 1stBIackDragon 115
8 __Son_Vu__ 115
9 Wolf_Felicity 115
10 Black_Chicken 115
Olympus