Xếp hạng
hạng tên hạm đội fame
1 BcuHeroes 2220886
2 S0L0 1892414
3 BiaOmHaThanh 788049
4 immortality 703139
5 Manowar 597111
6 HaoHuu 488932
7 Family 413437
8 1OngGia 216982
9 BietDoiDanhThue 216174
10 FantasyVN 191306
hạng nhân vật level
1 vt 110
2 o_Thang_Nao_o 110
3 QueenBR 110
4 Fool_Again 110
5 \mCrouchingTiger 110
6 ___Nicolas 110
7 HuongAnh 110
8 Tran_Vu 110
9 Candy 110
10 _911_ 110
Olympus