Xếp hạng
hạng tên hạm đội fame
1 S0L0 1884695
2 BcuHeroes 1864745
3 immortality 696766
4 Manowar 595983
5 HaoHuu 394849
6 Bia0mHaThanh 390276
7 Family 380180
8 War12h 139515
9 Manowarr 133657
10 BietDoiDanhThue 89543
hạng nhân vật level
1 vt 110
2 o_Thang_Nao_o 110
3 QueenBR 110
4 Fool_Again 110
5 \mCrouchingTiger 110
6 __vuhoangck__ 110
7 HuongAnh 110
8 Tran_Vu 110
9 Candy 110
10 _911_ 110
Olympus