Xếp hạng
hạng tên hạm đội fame
1 BcuHeroes 2283667
2 S0L0 1893541
3 BiaOmHaThanh 818023
4 immortality 703160
5 Manowar 597148
6 HaoHuu 506710
7 Family 417857
8 1OngGia 257344
9 BietDoiDanhThue 238326
10 FantasyVN 191323
hạng nhân vật level
1 BEN10 115
2 qBomber 115
3 Ban___Mai 115
4 \m __BigBang_MG__ 115
5 ___TQM___ 115
6 TungQ 115
7 \y___Nhâòt_Minh___ 114
8 MH 113
9 \c__MiC9x__ 112
10 __Spec__ 112
Olympus