Xếp hạng
hạng tên hạm đội fame
1 BcuHeroes 2169757
2 S0L0 1891522
3 BiaOmHaThanh 766032
4 immortality 703136
5 Manowar 596576
6 HaoHuu 477447
7 Family 405918
8 BietDoiDanhThue 206499
9 FantasyVN 191125
10 1OngGia 179322
hạng nhân vật level
1 vt 110
2 o_Thang_Nao_o 110
3 QueenBR 110
4 Fool_Again 110
5 \mCrouchingTiger 110
6 ___Nicolas 110
7 HuongAnh 110
8 Tran_Vu 110
9 Candy 110
10 _911_ 110
Olympus