Xếp hạng
hạng tên hạm đội fame
1 BcuHeroes 1935703
2 S0L0 1888248
3 BiaOmHaThanh 720121
4 immortality 702807
5 Manowar 596390
6 HaoHuu 426244
7 Bia0mHaThanh 413664
8 Family 390340
9 FantasyVN 190588
10 War12h 151557
hạng nhân vật level
1 vt 110
2 o_Thang_Nao_o 110
3 QueenBR 110
4 Fool_Again 110
5 \mCrouchingTiger 110
6 __vuhoangck__ 110
7 HuongAnh 110
8 Tran_Vu 110
9 Candy 110
10 _911_ 110
Olympus