Xếp hạng
hạng tên hạm đội fame
1 BcuHeroes 2618598
2 S0L0 1899434
3 BiaOmHaThanh 916485
4 immortality 703267
5 HaoHuu 604581
6 Manowar 598855
7 Family 425670
8 1OngGia 406858
9 BietDoiDanhThue 284405
10 FantasyVN 191795
hạng nhân vật level
1 Candy 115
2 \y___Nhâòt_Minh___ 115
3 CHIENHAM_ZBG 115
4 RO 115
5 1stBIackDragon 115
6 ducthinh1986 115
7 Cold_Bllooded 115
8 TreoMay 115
9 moc 115
10 BEN10 115
Olympus